KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2020 - 18:15
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Diğer Düzeltmeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 6.015.750 10.845.902 -2.048.377 8.797.525
Dönem Karı (Zararı)
30 6.015.750 6.015.750 -2.048.377 3.967.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -327.123 -327.123 -327.123
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -1.358.263 -1.358.263
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -616.780 -616.780
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.688.627 49.593.887 28.733.704 78.327.591
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 118 13.792.671 -13.792.671 118 118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852
Dönem Karı (Zararı)
30 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 310.061 29.712.497 320.113 76.790.834 15.642.523 92.433.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.900.961 2.973.321
Dönem Karı (Zararı)
428.774 3.640.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
428.774 3.640.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.857.753 -4.172.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 909.213 599.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-63.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -63.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
658.469 522.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 536.519 522.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.572.689 -248.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -687.312 -305.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 7.260.001 57.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.643.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -6.643.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 2.285.466 1.597.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.495.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.931.987
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 563.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.021.474 4.122.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.328.016 -118.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.318.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.328.016 -1.437.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.376.495 390.947
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.929.061 369.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -552.566 21.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 9.330.669 2.138.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.659.379 -3.462.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.271.432 9.688.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.271.432 9.688.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 296.068 294.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.717.227 -5.354.756
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.223.596 -4.867.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -493.631 -487.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.117.983 398.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
526.467 148.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 486.679 266.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 39.788 -118.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.265.053 3.590.101
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -239.098
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -508.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.197.163 -714.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.700.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.897.163 -714.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.665.077 -714.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -232.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.942.430 1.452.592
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.358.263
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -1.358.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.003.220 2.810.855
Kredilerden Nakit Girişleri
45 14.003.220 2.810.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
385.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 385.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -600.870
Ödenen Faiz
45 -6.845.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.646.228 3.711.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.646.228 3.711.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.334.568 3.336.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 11.980.796 7.047.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 11.980.796 7.334.568
Ticari Alacaklar
7 33.486.555 26.407.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.486.555 26.407.602
Diğer Alacaklar
9 20.590.772 26.969.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.567.663 26.496.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.023.109 472.961
Stoklar
10 73.702.054 83.032.723
Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.496.753 20.249.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.496.753 20.249.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 25.022 32.321
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.927.747 2.414.426
ARA TOPLAM
177.209.699 166.440.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.209.699 166.440.838
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 27.367 24.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.367 24.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 46.478.500 46.478.500
Maddi Duran Varlıklar
14 31.519.370 27.165.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.566.963 4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.825.174 21.823.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 21.825.174 21.823.040
Peşin Ödenmiş Giderler
12 426.043 1.013.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 426.043 1.013.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.522.726 3.560.111
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.379.485 104.595.365
TOPLAM VARLIKLAR
284.589.184 271.036.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 56.177.988 42.591.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 56.177.988 42.591.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 11.870.580 16.514.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 11.870.580 16.514.033
Ticari Borçlar
7 43.325.751 40.240.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.325.751 40.240.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.175.827 879.759
Diğer Borçlar
9 48.953.755 51.670.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.336.330 50.559.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 617.425 1.111.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 320.943 3.773.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 320.943 3.773.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 714.463 110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 594.625 121.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 594.625 121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 95.024 17.087
ARA TOPLAM
163.228.956 155.919.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.228.956 155.919.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 22.801.125 17.741.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 22.801.125 17.741.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.643.313 2.345.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.130.685 1.833.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 3.482.433 2.353.523
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.926.871 22.440.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
192.155.827 178.360.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.790.834 59.000.338
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.691.635 17.691.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.691.635 17.691.635
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -542.357 -542.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 310.061 309.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.712.497 -1.550.439
Net Dönem Karı veya Zararı
30 320.113 13.792.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.642.523 33.675.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.433.357 92.675.826
TOPLAM KAYNAKLAR
284.589.184 271.036.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 58.223.427 38.604.245
Satışların Maliyeti
31 -45.653.385 -32.008.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.570.042 6.596.225
BRÜT KAR (ZARAR)
12.570.042 6.596.225
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.765.212 -2.836.424
Pazarlama Giderleri
33 -1.555.806 -1.559.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6585 Değişim: 1,25%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5223 Değişim: 2,01%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
783,96 Değişim: 1,24%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.