KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 22:46
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458
Diğer Düzeltmeler
-14.535 -14.535 0 -14.535
Transferler
2.542.079 -2.542.079 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.067 13.809.255 13.779.188 2.926.636 16.705.824
Dönem Karı (Zararı)
13.809.255 13.809.255 2.926.636 16.735.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.067 -30.067 0 -30.067
Sermaye Arttırımı
7.250.000 -7.050.704 -199.296
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.172.221 -1.172.221 0 -1.172.221
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -79.156 2.346.838 -5.244.799 13.809.255 87.208.632 9.496.894 96.705.526
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 114.662.181 -33.683 3.946.838 -5.286.667 6.490.498 193.733.355 7.374.305 201.107.660
Diğer Düzeltmeler
4.797.778 -415.125 4.382.653 0 4.382.653
Transferler
484.462 4.143 1.687.500 4.314.393 -6.490.498 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.043 27.958.218 28.041.261 0 28.041.261
Dönem Karı (Zararı)
27.958.218 27.958.218 13.373.607 41.331.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.043 83.043 0 83.043
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
398 190.062 190.460 190.460
Dönem Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 119.944.421 53.901 5.634.338 -1.197.337 27.958.218 226.347.729 20.747.912 247.095.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.260.234 -7.913.503
Dönem Karı (Zararı)
41.331.825 13.809.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.331.825 13.809.255
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.989.480 7.859.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 2.910.451 3.055.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -115.831
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -115.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.779 523.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 139.779 225.599
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 297.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.106.501 1.119.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 894.195
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 985.999 225.166
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -3.092.500 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.045.751 350.215
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 2.926.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.690.511 -29.567.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -30.134.283 -37.829.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.134.283 -37.829.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.413.578 -1.806.728
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.015.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
601.613 -1.806.728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -19.649.761 -6.923.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.120.347 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.123.575 11.067.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.123.575 11.067.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.084.570 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.025.366 5.923.940
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.072.410 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.047.044 5.923.940
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
126.434 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.267.513 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.576.817 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.690.696 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.630.794 -7.898.968
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-370.560 -14.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.665.244 -3.067.333
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
440.062 -4.864.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 35.903 6.536.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.903 6.536.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -3.223.209 -4.739.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.138.277 -4.706.895
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.932 -32.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-918.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.247.976 10.562.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.457.135
Kredilerden Nakit Girişleri
7 0 11.457.135
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.884.950 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.884.950 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.363.026 0
Ödenen Faiz
0 -894.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.652.986 -417.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.652.986 -417.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.034.960 2.395.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.381.974 1.977.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.381.974 25.034.960
Ticari Alacaklar
8 69.168.801 40.020.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
69.168.801 40.020.517
Diğer Alacaklar
9 6.040.776 2.627.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.453.715 1.438.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
587.061 1.188.674
Stoklar
10 29.702.366 10.052.605
Peşin Ödenmiş Giderler
11 37.019.048 17.999.894
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 625.356
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.019.048 17.374.538
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 264.341 313.049
Diğer Dönen Varlıklar
11.388.692 5.894.454
ARA TOPLAM
160.965.998 101.942.677
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.965.998 101.942.677
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4.864.990 5.114.990
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11.454.000 10.536.000
Maddi Duran Varlıklar
14 26.851.728 28.918.097
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.916.195 5.553.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 136.761.810 136.691.863
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.761.810 136.691.863
Peşin Ödenmiş Giderler
11 101.193 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
101.193 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.949.916 186.814.119
TOPLAM VARLIKLAR
351.915.914 288.756.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 9.057.584 673.558
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.057.584 673.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.014.178 4.121.847
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.014.178 4.121.847
Ticari Borçlar
8 31.391.273 18.360.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.391.273 18.360.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.724.385 1.639.815
Diğer Borçlar
9 14.394.958 9.469.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.769.581 5.697.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.625.377 3.772.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
595.872 469.438
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
595.872 469.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.626.758 396.429
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.690.509 1.609.203
ARA TOPLAM
76.495.517 36.739.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.495.517 36.739.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.377.689 38.538.996
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.377.689 38.538.996
Diğer Borçlar
99.728 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.728 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 456.927 404.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 456.927 404.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.150.513 11.335.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
239.899 630.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.324.756 50.909.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.820.273 87.649.136
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 226.347.729 193.733.355
Ödenmiş Sermaye
22 37.250.000 37.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.918 71.918
Sermaye Avansı
163.987 163.987
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.468.283 36.468.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
119.998.322 114.628.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.998.322 114.628.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
119.944.421 114.662.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.901 -33.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.634.338 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.197.337 -5.286.667
Net Dönem Karı veya Zararı
27.958.218 6.490.498
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.747.912 7.374.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.095.641 201.107.660
TOPLAM KAYNAKLAR
351.915.914 288.756.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 131.665.632 87.978.549 53.436.877 44.507.892
Satışların Maliyeti
45 -81.522.237 -68.121.849 -28.842.328 -39.766.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.143.395 19.856.700 24.594.549 4.741.469
BRÜT KAR (ZARAR)
50.143.395 19.856.700 24.594.549 4.741.469
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -5.461.888 -6.387.432 -940.446 -1.927.951
Pazarlama Giderleri
47-48 -2.297.977 -1.241.667 -750.265 -1.198.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.706.398 1.828.836 3.037.768 617.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.018.431 -616.346 -688.124 -238.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.071.497 13.440.091 25.253.482 1.994.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 10.767.347 8.539.296 1.875.393 1.600.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
1.200.000 0 1.200.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.038.844 21.979.387 28.328.875 3.594.194
Finansman Gelirleri
51 3.446.195 471.810 836.006 -174.183
Finansman Giderleri
51 -8.889.351 -2.649.789 -2.894.818 -513.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.595.688 19.801.408 26.270.063 2.906.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.263.863 -3.065.517 -5.606.457 -1.469.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -10.626.758 -2.996.764 -6.608.534 -1.238.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 362.895 -68.753 1.002.077 -231.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.331.825 16.735.891 20.663.606 1.436.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.331.825 16.735.891 20.663.606 1.436.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.373.607 2.926.636 8.174.454 0
Ana Ortaklık Payları
27.958.218 13.809.255 12.489.152 1.436.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.880.821 30.067 0 -30.233
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.797.778 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 111.780 39.050 0 -39.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -28.737 -8.983 0 8.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -28.737 -8.983 0 8.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.880.821 30.067 0 -30.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.212.646 16.765.958 20.663.606 1.406.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.373.607 0 8.174.454 0
Ana Ortaklık Payları
32.839.039 16.765.958 12.489.152 1.406.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216125


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9192 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9308
Açılış: 28,9046
31,8357 Değişim: 0,17%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,8636
Açılış: 31,7821
1.898,73 Değişim: 0,09%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.899,62
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.