KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 13:03
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225
Diğer Düzeltmeler
-7.192 -7.192 -7.192
Transferler
2.977.948 -2.977.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.930 465.604 487.534 487.534
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -80.325 88.688 -345.784 465.604 30.491.567 30.491.567
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Diğer Düzeltmeler
-10.401 -10.401 -10.401
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-836.258 928.060
Dönem Karı (Zararı)
1.029.812 465.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
732.810 1.010.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 178.634 205.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.610 17.972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 28.991 23.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
689.359 783.622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-20 -270.402 -18.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 959.761 801.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -180.784 -19.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.588.479 -541.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.525 -2.157.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.534.708 -18.168.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-634.290 -522.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
819.535 31.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
867.509 20.276.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-825.857 935.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.401 -7.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-429.207 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-245.552 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.655 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -173.655 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.367 -859.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -515.996
Ödenen Faiz
-28.367 -343.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.832 68.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.832 68.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.883.150 360.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
589.318 429.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 589.318 1.883.150
Finansal Yatırımlar
8 245.552 0
Ticari Alacaklar
9 15.378.856 16.203.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.559 2.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.376.297 16.201.166
Diğer Alacaklar
11 391.452 365.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.405 36.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 329.047 328.918
Stoklar
13 3.411.011 2.776.721
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.518.364 1.258.927
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.398.633 1.258.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 741 36.019
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.862.768 2.611.368
ARA TOPLAM
27.398.062 25.135.266
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.398.062 25.135.266
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 294.035 296.672
Maddi Duran Varlıklar
20 13.814.711 13.819.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.013.526 1.171.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.759.616 17.750.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.759.616 17.750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 412 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 1.049.960 869.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.932.260 33.907.023
TOPLAM VARLIKLAR
61.330.322 59.042.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 499.013 562.475
Ticari Borçlar
9 3.048.565 2.499.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.048.565 2.499.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 54.002 80.846
Diğer Borçlar
11 21.673.287 21.096.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.673.287 21.050.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 45.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 183.025 377.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.443.620 967.395
ARA TOPLAM
26.901.512 25.583.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.901.512 25.583.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 685.528 763.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 76.772 58.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 76.772 58.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
762.300 822.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.663.812 26.405.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.666.510 32.636.412
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 363.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 2.476.165 2.465.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 2.519.199 2.519.199
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -43.034 -53.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 3.946.838 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -4.149.689 -4.203.934
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.029.812 64.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.666.510 32.636.412
TOPLAM KAYNAKLAR
61.330.322 59.042.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 5.587.555 2.271.140
Satışların Maliyeti
45 -4.148.420 -1.366.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.439.135 904.539
BRÜT KAR (ZARAR)
1.439.135 904.539
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -486.037 -495.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 139.885 193.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -15.756 -4.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.077.227 598.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 6.500 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -2.637 24.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081.090 622.694
Finansman Gelirleri
51 1.043.751 1.556.579
Finansman Giderleri
51 -1.082.717 -1.733.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.042.124 445.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.312 19.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -195.767 -6.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 183.455 26.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.812 465.604
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.812 465.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.029.812 465.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00030000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00030000 0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.161 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -12.701 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.540 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.540 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.161 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.019.651 465.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.019.651 465.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7844 Değişim: 0,16%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7862
Açılış: 8,77
10,4717 Değişim: 0,14%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4789
Açılış: 10,4571
504,32 Değişim: 0,30%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 504,95
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.