KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:51
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685
Diğer Düzeltmeler
705 705 705
Transferler
33.112 -33.112 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.619 66.282 98.901 98.901
Sermaye Arttırımı
-7.718.482 7.718.482 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 7.746.662 -63.430 163.907 495.711 66.282 39.215.953 39.215.953
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225
Diğer Düzeltmeler
-7.191 -7.191 -7.191
Transferler
2.977.948 -2.977.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
531 -817.156 -816.625 -816.625
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -101.724 88.688 -345.783 -817.156 29.187.409 29.187.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.881 6.005.270
Dönem Karı (Zararı)
33 -817.156 66.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.652.747 1.889.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 1.000.270 872.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 95.807 94.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 489.318 195.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 24.921 25.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -3.345 217.357
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
47-51 95.322 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.546 483.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-859.335 4.567.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -377.611 2.880.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -657.240 -3.862.473
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.600.622 -710.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -67.884 327.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 1.844.022 5.932.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.744 6.523.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.137 -501.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -16.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.440 -2.180.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 32.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -6.440 -2.213.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.422 -3.536.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 139.422 -3.536.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.101 287.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.101 287.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 360.848 630.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 438.949 918.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 438.949 360.848
Ticari Alacaklar
9 10.925.362 11.055.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 859 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.924.503 11.055.446
Diğer Alacaklar
11 399.456 267.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 50.385 36.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 349.071 230.918
Stoklar
13 2.849.722 1.249.100
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.757.441 1.332.948
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 120.174 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.637.267 1.332.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 17.099 40.110
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.383.776 1.260.155
ARA TOPLAM
17.771.805 15.565.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.771.805 15.565.926
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 247.188 272.110
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 10.793.670 10.900.000
Maddi Duran Varlıklar
20 7.618.265 8.021.684
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 3.864.075 3.762.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 9.036.177 9.520.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 9.036.177 9.520.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 2.429.248 2.123.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.988.623 34.600.922
TOPLAM VARLIKLAR
51.760.428 50.166.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 3.249.258 2.886.517
Ticari Borçlar
9 1.713.885 1.800.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.713.885 1.800.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 95.489 60.988
Diğer Borçlar
11 5.314.017 3.554.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.282.067 3.543.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.950 10.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 302.109 23.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 784.088 698.647
ARA TOPLAM
11.458.846 9.024.342
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.458.846 9.024.342
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 11.011.412 11.038.261
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 102.761 93.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 102.761 93.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.114.173 11.131.281
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.573.019 20.155.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.187.409 30.011.225
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 363.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -101.724 -102.255
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -101.724 -102.255
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 88.688 88.688
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -345.783 -3.316.540
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -817.156 2.977.948
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.187.409 30.011.225
TOPLAM KAYNAKLAR
51.760.428 50.166.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 5.076.175 11.836.202
Satışların Maliyeti
45 -3.424.072 -14.541.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.652.103 -2.705.019
BRÜT KAR (ZARAR)
1.652.103 -2.705.019
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.069.894 -947.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 404.544 708.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -89.664 -138.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
897.089 -3.083.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -24.921 -25.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
872.168 -3.109.041
Finansman Gelirleri
51 1.009.749 4.419.240
Finansman Giderleri
51 -2.702.418 -1.026.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-820.501 283.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.345 -217.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -302.109 -44.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 305.454 -172.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.156 66.282
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.156 66.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-817.156 66.282
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.490 -10.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -31.398 -13.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 6.908 2.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 6.908 2.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.490 -10.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-841.646 55.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-841.646 55.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,59% Hacim : 6.718 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.402
Açılış: 1.398
8,3633 Değişim: -0,89%
Düşük 8,3524 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9472 Değişim: -0,89%
Düşük 9,9258 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
486,55 Değişim: -1,16%
Düşük 485,69 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.