" />

KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 22:03
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 9.751.629
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-920.000 -920.000 -920.000
Transferler
70.389 -70.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 33.112 22.650 22.650
Sermaye Arttırımı
21.700.000 881.000 22.581.000 22.581.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65.594 -65.594 -65.594
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685
Transferler
-7.718.482 7.751.594 -33.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.490 2.977.948 2.953.458 2.953.458
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-443.437 18.284 -75.219 -3.812.251 -4.312.623 -4.312.623
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
705 705 705
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 0 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.522.739 -4.789
Dönem Karı (Zararı)
33 2.977.948 33.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.122.251 288.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 843.568 1.175.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 2.051.977 -7.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 51.402 167.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
950.305 545.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 44.462 22.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 427.064 -390.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 -304.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-246.527 -920.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.924.073 41.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.006.022 1.754.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 2.664.754 -4.578.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.961.189 -1.853.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.901.696 4.012.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 1.193.804 706.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.024.272 363.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-501.533 -367.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.384.693 -1.762.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 2.929.414 316.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -15.314.107 -2.079.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.408.002 2.180.999
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 550.219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -1.408.002 1.630.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-269.956 413.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-269.956 413.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 630.804 217.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 360.848 630.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 360.848 630.804
Ticari Alacaklar
9 11.055.446 13.589.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 111.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 11.055.446 13.477.898
Diğer Alacaklar
11 267.319 871.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 36.401 10.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 230.918 861.073
Stoklar
13 1.249.100 3.210.289
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.332.948 4.347.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 40.110 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.260.155 343.980
ARA TOPLAM
15.565.926 22.993.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.565.926 22.993.546
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 0 3.494.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 3.494.139
Diğer Alacaklar
11 0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 2.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 272.110 341.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 10.900.000 14.506.716
Maddi Duran Varlıklar
20 8.021.684 6.530.187
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 3.762.926 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 9.520.258 3.552.972
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 9.520.258 3.552.972
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 2.123.944 2.770.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.600.922 31.197.844
TOPLAM VARLIKLAR
50.166.848 54.191.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 0 58.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 2.886.517 2.295.024
Ticari Borçlar
9 1.800.146 7.729.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 7.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.800.146 7.722.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 60.988 320.380
Diğer Borçlar
11 3.554.098 61.623
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.543.318 61.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 10.780 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 23.946 118.001
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 698.647 1.993.484
ARA TOPLAM
9.024.342 12.667.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.024.342 12.667.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 11.038.261 9.158.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Uzun Vadeli Karşılıklar
31 93.020 345.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 93.020 345.922
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 650.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.131.281 10.154.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.155.623 22.821.705
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.011.225 31.369.685
Ödenmiş Sermaye
34 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 363.283 8.081.765
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
34 0 443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -102.255 -96.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -102.255 -96.049
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 88.688 163.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -3.316.540 -7.256.588
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.977.948 33.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.011.225 31.369.685
TOPLAM KAYNAKLAR
50.166.848 54.191.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 11.056.376 44.579.753
Satışların Maliyeti
45 -10.619.505 -40.536.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
436.871 4.043.461
BRÜT KAR (ZARAR)
436.871 4.043.461
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.656.805 -2.605.972
Pazarlama Giderleri
47-48 -5.066 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 9.351.621 529.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -316.567 -839.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.810.054 1.127.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0 304.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -2.051.975 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -44.462 -22.480
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.713.617 1.409.275
Finansman Gelirleri
51 889.515 2.109.957
Finansman Giderleri
51 -3.198.120 -3.876.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.405.012 -356.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-427.064 390.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30-54 -23.946 -502.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -403.118 892.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.977.948 33.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.977.948 33.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.977.948 33.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00100000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00100000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.490 -10.462
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -31.398 -13.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52,54 6.908 2.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52,54 6.908 2.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.490 -10.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.953.458 22.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.953.458 22.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825870


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9175 Değişim: -0,37%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8792 Değişim: -0,17%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.533,10 Değişim: -0,70%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.