" />

KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 21:57
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578
Transferler
75.219 4.263.221 -4.338.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.914 -4.490.612 -4.509.526 -15.843 -4.525.369
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-148.633 -148.633 -148.633
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576
Transferler
-4.490.612 4.490.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.336 70.389 52.053 52.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.022 -24.022 24.022 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.353.784 2.558.827
Dönem Karı (Zararı)
33 70.389 -4.506.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.447 3.676.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 728.182 3.090.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -18.801 -103.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 50.396 79.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 10.948 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -967.257 413.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 157.085 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 195.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.392.121 3.977.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.466.752 -2.005.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -258.360 7.129.612
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 909.762 -2.098.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.200.510 99.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 19.407.981 851.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.423.063 3.147.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.279 -588.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.839.705 -399.004
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 -375.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 4.554.519 390.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -6.019.224 -789.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.505.882 -2.147.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -4.505.882 -2.147.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.197 11.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.197 11.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 209.039 197.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 217.236 209.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 217.236 209.039
Ticari Alacaklar
9 13.900.250 7.977.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 241.456 3.272.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.658.794 4.705.396
Diğer Alacaklar
11 757.875 210.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 757.875 210.861
Stoklar
13 1.356.763 2.266.525
Peşin Ödenmiş Giderler
15 33.971 364.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 13.433 25.060
Diğer Dönen Varlıklar
17 496.718 482.723
ARA TOPLAM
16.776.246 11.536.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.776.246 11.536.354
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 5.643.997 2.100.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.643.997 2.100.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 364.052 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 14.748.457 15.420.796
Maddi Duran Varlıklar
20 5.357.347 5.567.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.592.232 2.129.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.592.232 2.129.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 1.875.020 600.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.581.105 25.819.585
TOPLAM VARLIKLAR
48.357.351 37.355.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 289.914 3.989.313
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 3.433.885 3.185.790
Ticari Borçlar
9 3.878.044 8.078.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 149.218 2.077.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.728.826 6.001.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 378.708 90.832
Diğer Borçlar
11 22.030.782 750.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.030.782 750.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 61.907 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 233.479 40.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.453.822 2.492.930
ARA TOPLAM
31.850.673 18.717.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.850.673 18.717.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 6.157.500 7.212.078
Diğer Borçlar
11 0 1.546.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 1.546.729
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 0 61.907
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 172.389 117.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 172.389 117.872
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 425.160 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.755.049 8.938.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.605.722 27.656.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.751.629 9.723.598
Ödenmiş Sermaye
33 8.300.000 8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 7.200.765 7.200.765
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
33 443.437 443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -85.587 -67.251
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -85.587 -67.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 163.907 163.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -6.341.383 -1.826.749
Net Dönem Karı veya Zararı
33 70.389 -4.490.612
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 -24.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.751.629 9.699.576
TOPLAM KAYNAKLAR
48.357.351 37.355.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 31.019.546 13.229.681
Satışların Maliyeti
45 -27.192.718 -11.837.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.828 1.392.523
BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.828 1.392.523
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.445.484 -2.911.027
Pazarlama Giderleri
47-48 -31.196 -41.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 611.483 1.180.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -150.781 -48.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.810.850 -428.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 59.008 54.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -216.093 -1.462.378
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -10.948 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.642.817 -1.836.605
Finansman Gelirleri
51 2.283.736 838.350
Finansman Giderleri
51 -5.823.421 -3.095.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-896.868 -4.093.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
967.257 -413.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -302.199 -40.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.269.456 -372.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.389 -4.506.455
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.389 -4.506.455
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.843
Ana Ortaklık Payları
70.389 -4.490.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.336 -18.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -22.921 -23.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 4.585 4.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 4.585 4.728
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.336 -18.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.053 -4.525.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.843
Ana Ortaklık Payları
52.053 -4.509.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825866


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.116 Değişim: 0,46% Hacim : 58.376 Mio.TL Son veri saati : 14:16
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0874 Değişim: 0,29%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,0911 Değişim: 0,26%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.595,29 Değişim: 0,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.