" />

KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 20:38
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.416 192.628.416
Transferler
978.097 32.525.016 -33.503.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.243 21.274.203 21.231.960 21.231.960
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965
Transferler
381.622 47.810.303 -48.191.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.591 739.336 756.927 756.927
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 -31.952 2.879.541 126.010.084 739.336 241.465.892 241.465.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.553.557 3.671.247
Dönem Karı (Zararı)
739.336 21.274.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
739.336 21.274.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.686.158 -22.811.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 147.361 147.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.836.432 -6.734.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 35.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.836.432 -6.769.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.670 15.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -45.273 15.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 64.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.317.305 -1.524.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.219.546 -1.517.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 6.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
215.721 -1.092
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-313.480 -12.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.863.896 3.635.220
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.584.965 -1.112.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.420.999 -1.139.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.966 27.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.770.920 4.900.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.770.920 4.899.811
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 17.653 18.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 207.111 -61.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
288.682 -46.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.571 -14.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 3.136 -3.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.607 -37.816
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.859 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -86.748 -37.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -68.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.289.390 2.097.515
Ödenen Faiz
0 -6.951
Alınan Faiz
21 1.219.546 1.517.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 44.621 62.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.499.911 -3.239.145
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-153 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 18.680.690
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.482.807 -21.919.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.951 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.951 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -301.877
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.646 130.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.646 130.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.988 10.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 196.634 140.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 196.634 142.988
Finansal Yatırımlar
5 18.045.575 14.399.200
Ticari Alacaklar
7.024.418 4.655.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 6.445.999 4.228.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 578.419 426.811
Diğer Alacaklar
2.207.570 7.978.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.207.570 7.978.490
Stoklar
8 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
9 68.460 86.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 61.715 106.336
ARA TOPLAM
30.869.849 30.213.426
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.869.849 30.213.426
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.981 36.420.828
Diğer Alacaklar
2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 171.003.611 171.003.611
Maddi Duran Varlıklar
13 3.879.834 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.307.066 211.437.323
TOPLAM VARLIKLAR
242.176.915 241.650.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Ticari Borçlar
89.878 196.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 20.788 38.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 69.090 157.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.531 14.395
Diğer Borçlar
109.189 191.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 3.958 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 105.231 191.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 236.063 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 42.394 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 193.669 128.726
ARA TOPLAM
452.661 580.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.661 580.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Diğer Borçlar
7 124.983 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 34.983 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.379 189.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 133.379 189.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.362 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.023 941.784
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.465.892 240.708.965
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 0 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
236.931 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
236.931 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.952 -49.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
126.010.084 109.313.988
Net Dönem Karı veya Zararı
739.336 48.191.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.465.892 240.708.965
TOPLAM KAYNAKLAR
242.176.915 241.650.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.620.583 2.987.832 2.158.492 903.087
Satışların Maliyeti
19 -138.610 -135.034 -138.610 -135.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.481.973 2.852.798 2.019.882 768.053
BRÜT KAR (ZARAR)
4.481.973 2.852.798 2.019.882 768.053
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.738.199 -1.410.808 -855.595 -692.655
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.396.611 23.242.970 623.072 20.509.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.401.049 -3.403.806 -3.109.532 2.156.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
739.336 21.281.154 -1.322.173 22.741.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
739.336 21.281.154 -1.322.173 22.741.583
Finansman Giderleri
-6.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
739.336 21.274.203 -1.322.173 22.741.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,00700000 0,29600000 -0,01200000 0,31600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.591 -42.243 22.924 -45.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.591 -42.243 22.924 -45.703
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.591 -42.243 22.924 -45.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
756.927 21.231.960 -1.299.249 22.695.880
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
756.927 21.231.960 -1.299.249 22.695.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958151


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0758 Değişim: 0,12%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1466
Açılış: 33,0372
36,0238 Değişim: 0,10%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.563,85 Değişim: 0,09%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.565,31
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.