KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 20:40
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
978.097 32.957.582 -33.935.679 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.243 4.418.177 21.669.165 26.045.099 26.045.099
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686 676.686
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 19.587 11.795.210 2.497.919 115.433.714 21.669.165 232.846.957 232.846.957
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
381.622 51.379.852 -51.761.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.591 12.941.475 1.430.186 14.389.252 14.389.252
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -31.952 24.737.550 2.879.541 135.699.359 1.430.186 277.260.253 277.260.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.633.435 2.381.128
Dönem Karı (Zararı)
1.430.186 22.345.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.430.186 22.345.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.431.555 -22.884.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 147.361 147.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.836.432 -6.734.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 0 35.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.836.432 -6.769.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.670 15.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -45.273 15.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 64.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.571.908 -1.596.697
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.476.217 -1.574.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 6.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 218.960 7.862
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -314.651 -36.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -14.715.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.549.075 1.287.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.734.298 -3.454.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.570.930 -3.447.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -163.368 -7.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.793.402 4.889.474
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -977.518 724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 5.770.920 4.888.750
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 17.650 18.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.798 -44.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 340.367 -35.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -129.569 -9.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.806 -3.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.931 62.694
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -42.859 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 -278.072 62.694
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -180.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.410.816 749.017
Ödenen Faiz
22 0 -6.951
Alınan Faiz
20 1.177.998 1.574.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 44.621 64.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.499.758 -3.915.831
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -6.482.807 18.680.690
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -22.596.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.951 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16.951 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -301.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866.323 -1.836.580
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
925.204 152.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.881 -1.683.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.248 1.825.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.129 141.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 202.129 143.248
Finansal Yatırımlar
6 18.045.575 14.399.200
Ticari Alacaklar
7.171.072 4.655.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 6.592.653 4.228.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 578.419 426.809
Diğer Alacaklar
8.158.274 12.653.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 5.950.704 4.674.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.207.570 7.978.490
Stoklar
9 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
10 68.479 86.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 61.715 106.336
ARA TOPLAM
36.972.721 34.889.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.972.721 34.889.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 237.227.209 225.210.938
Maddi Duran Varlıklar
13 3.879.834 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.109.683 229.223.822
TOPLAM VARLIKLAR
278.082.404 264.113.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 0
Ticari Borçlar
183.016 286.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 112.021 85.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.995 201.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.531 14.725
Diğer Borçlar
127.179 401.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 3.958 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 123.221 401.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.063 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 42.394 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 193.669 128.726
ARA TOPLAM
563.789 880.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.789 880.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
124.983 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 34.983 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 90.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.379 189.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 133.379 189.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.362 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
822.151 1.242.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
277.260.253 262.871.001
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 8.485.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
236.931 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
236.931 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.952 -49.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.737.550 11.796.075
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.737.550 11.796.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.699.359 115.433.714
Net Dönem Karı veya Zararı
1.430.186 51.761.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.260.253 262.871.001
TOPLAM KAYNAKLAR
278.082.404 264.113.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.732.194 3.456.085 2.269.233 914.245
Satışların Maliyeti
19 -138.610 -135.034 -138.610 -135.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.593.584 3.321.051 2.130.623 779.211
BRÜT KAR (ZARAR)
4.593.584 3.321.051 2.130.623 779.211
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.767.792 -1.439.670 -871.605 -707.920
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.008.678 23.303.085 1.113.737 20.542.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.404.284 -3.508.315 -3.112.001 2.056.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.430.186 21.676.151 -739.246 22.669.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.430.186 21.676.151 -739.246 22.669.722
Finansman Giderleri
22 0 -6.986 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (zarar) 24 0,01400000 0,30100000 -0,00700000 0,31500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.591 -42.243 22.924 17.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.591 -42.243 22.924 17.647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.941.475 4.418.177 8.482.564 5.685.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.941.475 4.418.177 8.482.564 5.685.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.959.066 4.375.934 8.505.488 5.703.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.389.252 26.045.099 7.766.242 28.373.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.389.252 26.045.099 7.766.242 28.373.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958152


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 0,00% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8564 Değişim: -0,11%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,866
10,3932 Değişim: -0,39%
Düşük 10,3768 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
501,28 Değişim: 0,45%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 501,82
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.