KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2021 - 18:16
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
33.935.679 -33.935.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.890 -1.290.774 -1.000.557 -2.351.221 -2.351.221
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 6.086.259 1.519.822 116.411.811 -1.000.557 203.773.951 203.773.951
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001
Transferler
51.761.474 -51.761.474 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.333 4.458.911 2.169.432 6.623.010 6.623.010
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -54.876 16.254.986 2.497.919 136.080.981 2.169.432 269.494.011 269.494.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.592 -11.303.059
Dönem Karı (Zararı)
2.169.432 -1.000.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.169.432 -1.000.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-930.421 -745.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 73.967 73.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-134.610 802.130
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 0 582.788
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -134.610 219.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.710 2.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.281 2.181
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.571 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -873.488 -1.258.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -729.392 -1.268.138
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 9.480
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 164.145 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -308.241 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -365.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -365.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.901.597 -10.858.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.060.378 -1.453.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.127.819 -869.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 67.441 -583.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-546.750 -9.322.208
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -150.090 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 -396.660 -9.329.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -13.687 -20.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.277 -91.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 297.324 -59.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -151.047 -32.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.913 -250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.620 88.090
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 -9.620 88.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -59.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-662.586 -12.605.116
Ödenen Faiz
22 0 -6.986
Alınan Faiz
20 431.173 1.260.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 73.821 48.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.949 11.762.794
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 11.762.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.949 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16.949 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -301.877
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.541 157.858
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
218.301 -104.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.760 53.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.248 1.825.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 187.008 1.879.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 187.008 143.248
Finansal Yatırımlar
6 14.533.810 14.399.200
Ticari Alacaklar
5.551.967 4.655.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 5.199.883 4.228.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 352.084 426.809
Diğer Alacaklar
13.498.426 12.653.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 5.123.276 4.674.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.375.150 7.978.490
Stoklar
9 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.816 86.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 32.515 106.336
ARA TOPLAM
37.169.019 34.889.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.169.019 34.889.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 229.451.548 225.210.938
Maddi Duran Varlıklar
13 3.953.226 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
233.407.414 229.223.822
TOPLAM VARLIKLAR
270.576.433 264.113.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 0
Ticari Borçlar
124.905 286.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 75.648 85.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.257 201.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.638 14.725
Diğer Borçlar
460.172 401.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 460.172 401.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.114 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 37.959 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 126.155 128.726
ARA TOPLAM
766.829 880.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.829 880.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
103.301 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 13.301 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 90.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
212.292 189.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 212.292 189.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.593 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.422 1.242.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.494.011 262.871.001
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 8.485.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
214.007 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
214.007 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.876 -49.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.254.986 11.796.075
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.254.986 11.796.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.497.919 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.080.981 115.433.714
Net Dönem Karı veya Zararı
2.169.432 51.761.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.494.011 262.871.001
TOPLAM KAYNAKLAR
270.576.433 264.113.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.462.961 2.541.840
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.462.961 2.541.840
BRÜT KAR (ZARAR)
2.462.961 2.541.840
Genel Yönetim Giderleri
20 -896.187 -731.750
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.894.941 2.760.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.292.283 -5.564.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.169.432 -993.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.169.432 -993.571
Finansman Giderleri
22 0 -6.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.169.432 -1.000.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.169.432 -1.000.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.169.432 -1.000.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.169.432 -1.000.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,02500000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.333 -59.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.333 -59.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.458.911 -1.290.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.458.911 -1.290.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.453.578 -1.350.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.623.010 -2.351.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.623.010 -2.351.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938268


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5558 Değişim: 1,02%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3804 Değişim: 1,10%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
510,78 Değişim: 0,51%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.