KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:26
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.518 33.503.113 33.543.631 33.543.631
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.373 48.191.925 48.080.552 48.080.552
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.000.092 17.633.592
Dönem Karı (Zararı)
48.191.925 33.503.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.191.925 33.503.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.075.046 -18.595.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 294.576 298.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-236.714 -908.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.000 531.914
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -271.714 -1.440.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.677 -18.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 54.106 1.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.571 -19.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.840.141 -4.975.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.151.507 -5.531.210
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.951 563.605
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
314.013 7.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.598 -15.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.349.444 -12.991.437
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-39.349.444 -12.991.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.249.142 -2.232.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.558.051 -267.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.120.181 252.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-437.870 -520.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.928.760 -4.283.042
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.054 78.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.935.814 -4.361.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.845.125 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -22.177 4.178.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 85.455 84.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.332 75.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.787 9.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.401 4.985
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.417 -1.957.877
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.800 -2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.617 42.123
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -68.500 7.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.132.263 12.674.897
Ödenen Faiz
23 -6.951 -573.530
Alınan Faiz
21 2.151.507 5.546.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -12.385 -14.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.434.807 -10.891.688
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-21.919.835 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 23.368.878 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.316.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.236 -6.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.236 -6.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.568.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -6.740.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -6.740.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -301.877 -6.740.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.838 1.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.838 1.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.150 8.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.988 10.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.988 10.150
Finansal Yatırımlar
5 14.399.200 37.496.364
Ticari Alacaklar
4.655.174 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 4.228.363 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 426.811 32.988
Diğer Alacaklar
7.978.490 5.052.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-25 0 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.978.490 5.045.316
Stoklar
8 2.845.125 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 86.113 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 106.336 93.951
ARA TOPLAM
30.213.426 43.162.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.213.426 43.162.907
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.828 14.500.993
Diğer Alacaklar
2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 171.003.611 131.654.167
Maddi Duran Varlıklar
13 4.010.233 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11 145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.437.323 150.445.744
TOPLAM VARLIKLAR
241.650.749 193.608.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 301.877
Ticari Borçlar
196.247 120.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 38.349 71.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 157.898 49.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 14.395 21.796
Diğer Borçlar
191.979 268.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 191.979 268.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-25 0 68.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.088 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 49.362 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 128.726 126.155
ARA TOPLAM
580.709 944.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.709 944.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
Diğer Borçlar
9 171.800 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 81.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.275 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 189.275 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.075 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
941.784 980.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.708.965 192.628.413
Ödenmiş Sermaye
18 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.340 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.340 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.543 61.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.313.988 76.788.972
Net Dönem Karı veya Zararı
48.191.925 33.503.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.708.965 192.628.413
TOPLAM KAYNAKLAR
241.650.749 193.608.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.620.488 8.751.165
Satışların Maliyeti
19 -230.748 -243.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.389.740 8.507.818
BRÜT KAR (ZARAR)
7.389.740 8.507.818
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.042.384 -2.828.028
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.321.930 30.183.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.470.410 -1.788.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.198.876 34.074.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.198.876 34.074.477
Finansman Giderleri
23 -6.951 -571.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.191.925 33.503.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.191.925 33.503.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.191.925 33.503.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.191.925 33.503.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,66900000 0,46500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111.373 40.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -111.373 40.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.373 40.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.080.552 33.543.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.080.552 33.543.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916168


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.