KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:38
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.066 -1.126.889 22.565.605 21.486.782 21.486.782
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 4.920.737 1.519.822 82.476.132 22.565.605 192.306.350 192.306.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.884 7.888.332 29.406.456 37.250.904 37.250.904
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686 676.686
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 17.946 15.265.365 2.497.919 115.433.714 29.406.456 244.052.762 244.052.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.532.093 13.112.205
Dönem Karı (Zararı)
29.406.456 22.565.605
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.406.456 22.565.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.359.387 -15.828.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-24 220.766 224.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.058.675 -8.671.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-24 35.000 464.788
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.093.675 -9.136.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.310 -32.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1 39.310 -12.607
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -19.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.845.788 -3.662.702
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.794.205 -4.197.998
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.985 529.913
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.093 25.342
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-68.661 -19.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.365.782 2.706.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.351.545 -716.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.238.118 -728.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.427 12.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.840.972 -931.494
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.728 72.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.011.700 -1.004.228
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -52.400 4.154.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 135.332 547.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.730 13.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.062 533.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.250 1.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.220 -440.676
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 343.220 59.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -274.111 91.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-318.713 9.443.805
Ödenen Faiz
22 -6.985 -536.577
Alınan Faiz
20 1.794.205 4.206.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 63.586 -1.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.672.808 -6.167.746
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 18.680.689 2.347.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.881 -1.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.881 -1.660
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.221.712 -6.215.556
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.919.835 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -6.215.556
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -301.877 -6.215.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.016.811 728.903
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
370.958 -102.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.645.853 625.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.825.725 763.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.872 1.389.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 179.872 1.825.725
Finansal Yatırımlar
5 30.909.350 37.496.364
Ticari Alacaklar
6.831.342 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 6.717.500 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 113.842 32.988
Diğer Alacaklar
413.132 5.256.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-24 177.782 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 235.350 5.249.690
Peşin Ödenmiş Giderler
8 116.336 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 31.718 95.304
Diğer Dönen Varlıklar
10 114.937 0
ARA TOPLAM
38.596.687 45.184.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.596.687 45.184.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 202.756.200 157.927.305
Maddi Duran Varlıklar
12 4.077.654 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45 145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.836.539 162.217.889
TOPLAM VARLIKLAR
245.433.226 207.402.098
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
276.119 130.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 70.188 81.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 205.931 49.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.546 21.796
Diğer Borçlar
717.292 464.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 717.292 464.072
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 128.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 31.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 183.089 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 56.934 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 126.155
ARA TOPLAM
1.191.046 1.240.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.191.046 1.240.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 90.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
99.418 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 99.418 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.418 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.380.464 1.276.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.052.762 206.125.172
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.829 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.829 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.946 61.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.265.365 7.377.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.265.365 7.377.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.433.714 82.476.132
Net Dönem Karı veya Zararı
29.406.456 33.935.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.052.762 206.125.172
TOPLAM KAYNAKLAR
245.433.226 207.402.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.965.364 7.775.584 3.509.279 2.939.044
Satışların Maliyeti
17 -135.034 -354.483 0 -25.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.830.330 7.421.101 3.509.279 2.913.432
BRÜT KAR (ZARAR)
6.830.330 7.421.101 3.509.279 2.913.432
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.651.952 -1.971.729 -961.909 -772.347
Pazarlama Giderleri
18 -131.104 -13.886 -4.766 -4.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.666.213 18.645.443 4.686.442 8.570.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.300.045 -978.747 81.932 -248.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.413.442 23.102.182 7.310.978 10.458.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.413.442 23.102.182 7.310.978 10.458.963
Finansman Giderleri
20 -6.986 -536.577 0 -79.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,40800000 0,31300000 0,10200000 0,14400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.884 48.066 -1.641 59.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.884 48.066 -1.641 59.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.888.332 -1.126.889 3.481.694 -1.573.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.888.332 -1.126.889 3.481.694 -1.573.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.844.448 -1.078.823 3.480.053 -1.514.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.250.904 21.486.782 10.791.031 8.864.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.250.904 21.486.782 10.791.031 8.864.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: -1,44% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0118 Değişim: 0,23%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4618 Değişim: -0,03%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4826
Açılış: 17,4675
967,68 Değişim: 0,50%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 968,53
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.