KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:37
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.066 21.519.175 21.567.241 21.567.241
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 1.519.822 76.788.972 21.519.175 180.652.023 180.652.023
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.884 27.859.590 27.815.706 27.815.706
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 17.946 2.497.919 109.313.988 27.859.590 220.444.119 220.444.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.715.594 12.386.541
Dönem Karı (Zararı)
27.859.590 21.519.175
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.859.590 21.519.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.185.244 -15.828.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 220.766 224.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.058.676 -8.671.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.000 464.788
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.093.676 -9.136.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.310 -32.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 39.310 -12.607
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -19.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.671.644 -3.663.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.640.104 -4.174.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.951 536.577
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.896 -13.441
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-33.595 -11.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.345.862 3.059.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.367.467 -424.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.251.613 -437.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.854 13.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.865.218 -844.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.728 72.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.035.946 -917.329
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -52.400 4.159.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 72.609 543.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.638 10.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
108.247 533.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -7.716 1.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.882 -467.613
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -95.882 32.387
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -68.500 91.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.020.208 8.749.745
Ödenen Faiz
22 -6.951 -536.577
Alınan Faiz
20 1.640.104 4.174.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 62.233 -1.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.247.026 -6.167.746
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
10 -21.919.835 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 18.680.690 2.347.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.881 -1.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.881 -1.660
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -6.215.556
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -6.215.556
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -301.877 -6.215.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.691 3.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.691 3.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.150 8.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.841 12.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 176.841 10.150
Finansal Yatırımlar
5 30.909.350 37.496.364
Ticari Alacaklar
2.812.198 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 2.698.356 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 113.842 32.988
Diğer Alacaklar
184.512 5.052.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-24 177.782 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.730 5.045.316
Peşin Ödenmiş Giderler
8 116.336 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 31.718 93.951
ARA TOPLAM
34.230.955 43.162.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.230.955 43.162.907
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 36.420.828 14.500.993
Diğer Alacaklar
7 2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 146.369.167 131.654.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.077.654 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45 145
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.870.334 150.445.744
TOPLAM VARLIKLAR
221.101.289 193.608.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
188.103 120.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 31.344 71.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 156.759 49.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.080 21.796
Diğer Borçlar
82.480 268.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 82.480 268.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-24 0 68.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 183.089 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 56.934 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 126.155
ARA TOPLAM
467.752 944.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.752 944.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Diğer Borçlar
90.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
99.418 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 99.418 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.418 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
657.170 980.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.444.119 192.628.413
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.829 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.829 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.946 61.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.313.988 76.788.972
Net Dönem Karı veya Zararı
27.859.590 33.503.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.444.119 192.628.413
TOPLAM KAYNAKLAR
221.101.289 193.608.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.176.368 6.532.662 2.188.536 2.230.988
Satışların Maliyeti
18 -135.034 -158.967 0 -29.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.041.334 6.373.695 2.188.536 2.201.276
BRÜT KAR (ZARAR)
5.041.334 6.373.695 2.188.536 2.201.276
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.435.776 -1.944.815 -1.024.968 -764.532
Pazarlama Giderleri
19 -131.104 -13.886 -4.766 -4.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.508.202 18.613.897 5.265.232 8.562.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.116.115 -973.139 161.353 -248.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.866.541 22.055.752 6.585.387 9.745.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.866.541 22.055.752 6.585.387 9.745.972
Finansman Giderleri
21 -6.951 -536.577 0 -79.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,38700000 0,29900000 0,09200000 0,13400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.884 48.066 -47.344 59.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.884 48.066 -47.344 59.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.884 48.066 -47.344 59.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.815.706 21.567.241 6.538.043 9.725.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.815.706 21.567.241 6.538.043 9.725.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887419


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0919 Değişim: 0,10%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1309
Açılış: 16,0758
17,2763 Değişim: -0,12%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3306
Açılış: 17,2966
966,36 Değişim: 0,01%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 967,93
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.