KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:29
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.550 11.852.930 11.841.380 11.841.380
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 9.762 1.519.822 76.788.972 11.852.930 170.926.162 170.926.162
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.243 21.274.203 21.231.960 21.231.960
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 19.587 2.497.919 109.313.988 21.274.203 213.860.373 213.860.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.671.247 11.929.191
Dönem Karı (Zararı)
21.274.203 11.852.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.274.203 11.852.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.811.908 -7.749.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 147.075 151.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.734.948 -1.837.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.000 -50.874
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.769.948 -1.786.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.327 -28.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15.327 -8.222
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -19.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.524.362 -2.348.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.517.915 -2.800.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.951 456.850
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-12.306 19.222
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.092 -23.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.715.000 -3.686.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.635.220 5.517.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.112.542 4.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.139.618 -13.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.076 18.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.900.535 187.388
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
724 72.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.899.811 115.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 18.118 4.204.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -61.474 466.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.738 -1.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.736 468.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -3.101 -298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.816 580.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 535.717
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -37.816 44.683
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -68.500 73.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.097.515 9.620.721
Ödenen Faiz
22 -6.951 -451.179
Alınan Faiz
20 1.517.915 2.800.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 62.768 -41.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.239.145 -6.167.745
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
10 -21.919.835 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 18.680.690 2.347.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -1.660
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -5.732.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.732.720
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -5.732.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -301.877 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.225 28.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150 8.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 140.375 37.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 140.375 10.150
Finansal Yatırımlar
5 25.585.622 37.496.364
Ticari Alacaklar
1.535.984 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 1.530.072 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.912 32.988
Diğer Alacaklar
149.195 5.052.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-24 6.330 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 142.865 5.045.316
Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.818 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 31.183 93.951
ARA TOPLAM
27.488.177 43.162.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.488.177 43.162.907
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 36.420.828 14.500.993
Diğer Alacaklar
7 2.640 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 146.369.167 131.654.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.143.431 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 78 145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.936.144 150.445.744
TOPLAM VARLIKLAR
214.424.321 193.608.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
57.824 120.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 22.114 71.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.710 49.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.695 21.796
Diğer Borçlar
140.546 268.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 140.546 268.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-24 0 68.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
165.898 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.743 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 126.155
ARA TOPLAM
382.963 944.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.963 944.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 90.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
90.985 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 90.985 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.985 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
563.948 980.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.860.373 192.628.413
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.470 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
288.470 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.587 61.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.497.919 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.313.988 76.788.972
Net Dönem Karı veya Zararı
21.274.203 33.503.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.860.373 192.628.413
TOPLAM KAYNAKLAR
214.424.321 193.608.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.987.832 4.301.674 903.087 2.139.131
Satışların Maliyeti
18 -135.034 -129.255 -135.034 -123.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.852.798 4.172.419 768.053 2.015.842
BRÜT KAR (ZARAR)
2.852.798 4.172.419 768.053 2.015.842
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.410.808 -1.180.283 -692.655 -563.209
Pazarlama Giderleri
19 -126.338 -9.221 -28.397 -4.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.242.970 10.051.745 20.509.977 2.535.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.277.468 -724.880 2.184.605 2.019.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.281.154 12.309.780 22.741.583 6.003.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.281.154 12.309.780 22.741.583 6.003.017
Finansman Giderleri
21 -6.951 -456.850 0 -135.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,29600000 0,16500000 0,31600000 0,08200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.243 -11.550 -45.703 -15.010
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.243 -11.550 -45.703 -15.010
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.243 -11.550 -45.703 -15.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.231.960 11.841.380 22.695.880 5.852.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.231.960 11.841.380 22.695.880 5.852.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870138


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.