KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 20:50
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
8.661.148 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.460 5.985.687 5.989.147 5.989.147
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 24.772 1.302.448 77.006.346 5.985.687 165.073.929 165.073.929
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413
Transferler
33.503.113 -33.503.113 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.890 -1.467.380 -1.527.270 -1.527.270
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 1.519.822 110.292.085 -1.467.380 191.101.143 191.101.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.254.205 10.148.881
Dönem Karı (Zararı)
-1.467.380 5.985.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.467.380 5.985.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-711.304 -3.306.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 73.588 76.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
802.130 115.753
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 582.788 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 219.342 115.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.181 4.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.181 11.737
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -7.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.203 -1.016.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.241.250 -1.337.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-21 17.047 321.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-365.000 -2.486.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-365.000 -2.486.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.349.463 6.752.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.036.818 57.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-451.229 160.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-585.589 -102.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.335.823 322.576
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.054 51.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.342.877 271.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -20.221 4.170.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -85.785 451.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.521 4.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.264 447.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -396 -2.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.345 1.489.265
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 98.345 -10.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 31.235 263.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.528.147 9.431.760
Ödenen Faiz
20-21 -6.951 -312.240
Alınan Faiz
20 1.234.122 1.337.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 46.771 -308.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.762.794 -6.167.748
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11.762.794 2.347.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.662
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -1.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -3.980.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -3.980.382
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -301.877 -3.980.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.712 751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.712 751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.150 8.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.862 9.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 216.862 10.150
Finansal Yatırımlar
5 25.514.228 37.496.364
Ticari Alacaklar
890.070 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 855.342 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.728 32.988
Diğer Alacaklar
7 14.388.193 5.052.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.388.193 5.045.316
Peşin Ödenmiş Giderler
8 84.157 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 47.180 93.951
ARA TOPLAM
41.140.690 43.162.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.140.690 43.162.907
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 132.019.167 131.654.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.216.885 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 111 145
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.737.156 150.445.744
TOPLAM VARLIKLAR
191.877.846 193.608.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
27.477 120.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 11.629 71.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.848 49.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.400 21.796
Diğer Borçlar
366.707 268.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 366.707 268.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 99.735 68.500
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8-24 99.735 68.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 158.562 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.407 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 126.155
ARA TOPLAM
673.881 944.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673.881 944.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
102.822 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 102.822 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.822 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
776.703 980.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.101.143 192.628.413
Ödenmiş Sermaye
17.1 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.823 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
270.823 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.4 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.940 61.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.3 1.519.822 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 110.292.085 76.788.972
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.467.380 33.503.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.101.143 192.628.413
TOPLAM KAYNAKLAR
191.877.846 193.608.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.084.745 2.162.543
Satışların Maliyeti
18 0 -5.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.084.745 2.156.577
BRÜT KAR (ZARAR)
2.084.745 2.156.577
Genel Yönetim Giderleri
19 -718.153 -617.074
Pazarlama Giderleri
19 -97.941 -4.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.732.993 7.516.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.462.073 -2.744.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.460.429 6.306.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.460.429 6.306.763
Finansman Giderleri
21 -6.951 -321.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.467.380 5.985.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.467.380 5.985.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.467.380 5.985.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.467.380 5.985.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,020 -0,02000000 0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.890 3.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.890 3.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.890 3.460
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.527.270 5.989.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.527.270 5.989.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1124 Değişim: -1,54%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,60 Değişim: -0,51%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.