KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 20:50
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
12.562.985 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.460 1.527.286 6.195.591 7.726.337 7.726.337
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 24.772 7.574.912 1.302.448 82.693.506 6.195.591 178.545.905 178.545.905
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
33.935.679 -33.935.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.890 -1.290.774 -1.000.557 -2.351.221 -2.351.221
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 6.086.259 1.519.822 116.411.811 -1.000.557 203.773.951 203.773.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.303.059 9.995.329
Dönem Karı (Zararı)
-1.000.557 6.195.591
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.000.557 6.195.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-745.759 -3.306.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 73.588 76.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
802.130 115.753
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
582.788 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 219.342 115.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.181 11.737
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -7.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.258.658 -1.016.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 -1.268.138 -1.337.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 9.480 321.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-365.000 -2.486.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -365.000 -2.486.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.858.800 6.389.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.453.032 -200.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-869.571 -98.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-583.461 -102.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.322.208 216.995
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.054 51.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.329.262 165.676
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -20.221 4.170.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -91.740 451.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.393 4.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.347 447.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -250 -2.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 88.090 1.489.627
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 88.090 -10.373
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -59.439 263.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.605.116 9.278.208
Ödenen Faiz
19-20 -6.986 -312.240
Alınan Faiz
19-20 1.260.919 1.337.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 48.124 -308.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.762.794 -6.167.748
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 11.762.794 2.347.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.662
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -1.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.877 -3.980.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.877 -3.980.382
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -301.877 -3.980.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.858 -152.801
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-104.067 56.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.791 -95.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.825.725 763.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.879.516 667.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.879.516 1.825.725
Finansal Yatırımlar
5 25.514.228 37.496.364
Ticari Alacaklar
1.328.579 446.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 1.293.854 413.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.725 32.988
Diğer Alacaklar
14.578.952 5.256.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2-24 0 7.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.578.952 5.249.690
Peşin Ödenmiş Giderler
8 84.157 63.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 47.180 95.304
ARA TOPLAM
43.432.612 45.184.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.432.612 45.184.209
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 157.105.598 157.927.305
Maddi Duran Varlıklar
11 4.216.885 4.290.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 111 145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.322.594 162.217.889
TOPLAM VARLIKLAR
204.755.206 207.402.098
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 301.877
Ticari Borçlar
46.428 130.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 27.051 81.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.377 49.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 21.546 21.796
Diğer Borçlar
552.162 464.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 552.162 464.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 99.735 159.174
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.735 159.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 158.562 163.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.407 36.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
126.155 126.155
ARA TOPLAM
878.433 1.240.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.433 1.240.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.822 36.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 102.822 36.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.822 36.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
981.255 1.276.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.773.951 206.125.172
Ödenmiş Sermaye
16.1 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.823 330.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
270.823 330.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.4 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.940 61.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.086.259 7.377.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.086.259 7.377.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.3 1.519.822 1.519.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.5 116.411.811 82.476.132
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.000.557 33.935.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.773.951 206.125.172
TOPLAM KAYNAKLAR
204.755.206 207.402.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.541.840 2.377.628
Satışların Maliyeti
17 0 -5.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.541.840 2.371.662
BRÜT KAR (ZARAR)
2.541.840 2.371.662
Genel Yönetim Giderleri
18 -731.750 -628.275
Pazarlama Giderleri
18 -97.940 -4.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.760.949 7.522.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.466.670 -2.744.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-993.571 6.516.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-993.571 6.516.667
Finansman Giderleri
20 -6.986 -321.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.000.557 6.195.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.000.557 6.195.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.000.557 6.195.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.000.557 6.195.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01400000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.890 3.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.890 3.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.290.774 1.527.286
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.290.774 1.527.286
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.350.664 1.530.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.351.221 7.726.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.351.221 7.726.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.