KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:36
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.639.565 -4.271.811
Dönem Karı (Zararı)
33.935.679 12.562.985
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.935.679 12.562.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.213.737 -6.929.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 298.174 303.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-857.459 2.607.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
582.788 50.874
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.440.247 2.556.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.788 180.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.012 48.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.800 132.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.045.195 -3.628.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.624.534 -5.418.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 579.339 1.790.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.590.469 -6.270.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.590.469 -6.270.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.101.995 -13.552.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -311.665 -187.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
257.772 -482.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-569.437 295.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.391.746 8.119.764
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.734 -68.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.470.480 8.188.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.178.952 -4.115.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 94.089 49.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.795 10.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.294 38.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.688 -7.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
66.748 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.774.195 -17.418.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.000.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 225.805 -19.418.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 31.134 7.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.619.947 -7.918.976
Ödenen Faiz
22 -573.530 -1.782.275
Alınan Faiz
20 5.609.010 5.418.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -15.862 10.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.891.689 -1.620.419
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -2.316.963 -1.486.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.162 -54.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.162 -54.198
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.568.564 -236.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.740.550 3.331.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.331.999
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.331.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.740.550 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.740.550 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.007.326 -2.560.231
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
55.302 112.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.062.628 -2.448.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 763.097 3.211.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.825.725 763.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.883 12.524 6.047.626 12.562.985 18.892.018 18.892.018
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.518 1.329.407 33.935.679 35.305.604 35.305.604
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.825.725 763.097
Finansal Yatırımlar
5 37.496.364 33.739.154
Ticari Alacaklar
446.136 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 413.148 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.988 49.095
Diğer Alacaklar
5.256.744 864.998
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.054 85.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.249.690 779.210
Peşin Ödenmiş Giderler
8 63.936 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 95.304 79.442
ARA TOPLAM
45.184.209 40.414.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.184.209 40.414.603
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 157.927.305 135.494.167
Maddi Duran Varlıklar
11 4.290.439 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 145 1.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.217.889 140.076.763
TOPLAM VARLIKLAR
207.402.098 180.491.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 301.877 6.741.048
Ticari Borçlar
130.694 52.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 81.412 10.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.282 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 21.796 17.108
Diğer Borçlar
464.072 2.238.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 0 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 464.072 238.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-24 128.040 61.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8-24 31.134 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 163.129 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 36.974 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 126.155 145.955
ARA TOPLAM
1.240.742 9.287.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.240.742 9.287.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.184 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 36.184 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.184 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.276.926 9.671.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.125.172 170.819.568
Ödenmiş Sermaye
16 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
330.713 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
330.713 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.830 21.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.377.033 6.047.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.377.033 6.047.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.519.822 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.476.132 70.130.521
Net Dönem Karı veya Zararı
33.935.679 12.562.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.125.172 170.819.568
TOPLAM KAYNAKLAR
207.402.098 180.491.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.924.109 7.648.099
Satışların Maliyeti
17 -626.971 -316.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.297.138 7.331.766
BRÜT KAR (ZARAR)
9.297.138 7.331.766
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.858.985 -2.311.250
Pazarlama Giderleri
18 -53.055 -42.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 29.857.560 14.567.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.735.405 -5.192.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.507.253 14.353.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.507.253 14.353.268
Finansman Giderleri
21 -571.574 -1.790.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.935.679 12.562.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.935.679 12.562.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.935.679 12.562.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.935.679 12.562.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,47100000 0,17500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.518 281.407
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.518 12.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.329.407 6.047.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.329.407 6.047.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.369.925 6.329.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.305.604 18.892.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.305.604 18.892.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2553 Değişim: 0,26%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2582
Açılış: 8,234
10,0399 Değişim: 0,13%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
487,47 Değişim: 0,55%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,03
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.