KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:36
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 22.929.433 150.142.227 150.142.227
Transferler
520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.883 12.524 8.661.148 8.942.555 8.942.555
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.518 33.503.113 33.543.631 33.543.631
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.633.592 -4.807.804
Dönem Karı (Zararı)
33.503.113 8.661.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.503.113 8.661.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.552.639 -3.497.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 298.174 303.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-857.459 2.607.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
582.788 50.874
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.440.247 2.556.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.788 180.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.012 48.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.800 132.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.983.129 -3.628.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.562.258 -5.418.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 579.129 1.790.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.991.437 -2.839.197
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.991.437 -2.839.197
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.275.577 -13.618.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -310.756 -339.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
257.937 -482.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-568.693 143.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.283.042 8.215.434
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.734 -68.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.361.776 8.284.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.178.952 -4.115.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 84.953 47.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.660 9.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.293 38.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.985 -6.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 7.208 7.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.957.877 -17.427.345
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.000.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 42.123 -19.427.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.674.897 -8.454.969
Ödenen Faiz
22 -573.530 -1.782.275
Alınan Faiz
20 5.546.734 5.418.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -14.509 10.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.891.688 -1.620.419
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -2.316.963 -1.486.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.162 -54.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.162 -54.198
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.568.563 -236.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.740.550 3.331.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.740.550 3.331.999
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.740.550 3.331.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.354 -3.096.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.354 -3.096.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.796 3.105.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.150 8.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.150 8.796
Finansal Yatırımlar
5 37.496.364 33.739.154
Ticari Alacaklar
446.136 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 413.148 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.988 49.095
Diğer Alacaklar
5.052.370 769.328
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.054 85.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.045.316 683.540
Peşin Ödenmiş Giderler
8 63.936 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 93.951 79.442
ARA TOPLAM
43.162.907 39.564.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.162.907 39.564.632
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Ticari Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 131.654.167 110.094.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.290.439 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 145 1.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.445.744 129.177.756
TOPLAM VARLIKLAR
193.608.651 168.742.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 301.877 6.741.048
Ticari Borçlar
120.390 50.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 71.109 9.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.281 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.796 16.811
Diğer Borçlar
268.362 2.225.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 268.362 225.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8-25 68.500 61.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 163.129 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 36.974 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 145.955
ARA TOPLAM
944.054 9.273.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
944.054 9.273.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.184 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 36.184 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.184 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
980.238 9.657.606
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.628.413 159.084.782
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
330.713 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
330.713 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.830 21.312
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.519.822 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.788.972 68.345.198
Net Dönem Karı veya Zararı
33.503.113 8.661.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.628.413 159.084.782
TOPLAM KAYNAKLAR
193.608.651 168.742.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.751.165 7.056.037
Satışların Maliyeti
18 -243.347 -316.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.507.818 6.739.704
BRÜT KAR (ZARAR)
8.507.818 6.739.704
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.828.028 -2.293.797
Pazarlama Giderleri
19 -53.055 -42.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.183.147 11.136.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.735.405 -5.089.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.074.477 10.451.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.074.477 10.451.431
Finansman Giderleri
22 -571.364 -1.790.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.503.113 8.661.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.503.113 8.661.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.503.113 8.661.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.503.113 8.661.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,46500000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.518 281.407
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.518 12.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.518 281.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.543.631 8.942.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.543.631 8.942.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819230


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6977 Değişim: 2,94%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,5340 Değişim: 3,12%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
776,21 Değişim: 1,95%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.