KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.07.2018 - 18:50
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.105 127.203.112 127.203.112
Transferler
217.491 3.898.614 -4.116.105 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295 5.845.424 5.845.129 5.845.129
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.190 781.746 45.936.468 5.845.424 133.048.241 133.048.241
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.468 22.929.433 150.142.228 150.142.228
Transferler
520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.101 2.650.241 2.681.342 2.681.342
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 39.889 1.302.448 68.345.199 2.650.241 152.823.570 152.823.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.540.375 2.161.621
Dönem Karı (Zararı)
2.650.241 5.845.424
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.650.241 5.845.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.292.723 -951.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 156.660 90.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.082 -749.609
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.570.082 -749.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.033 -2.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 23.873 -2.181
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.160 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.787.903 93.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.343.179 -78.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 555.276 171.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -383.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -383.685
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.682.844 -2.540.741
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -374.378 -14.003.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-289.715 -13.960.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.663 -42.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.934.055 -341.483
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.934.055 -8.365.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 94.577 11.753.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.200 42.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 78.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.200 -35.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -9.788 -10.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.409.352 -51.107
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.409.352 -56.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 80.842 68.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.325.326 2.353.148
Ödenen Faiz
22 -555.276 -324.417
Alınan Faiz
20 2.343.179 123.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -2.952 9.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.976.117 -2.034.997
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 1.822.963 -2.026.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.391 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.237 -8.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.237 -8.293
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.476.150 -186.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.476.150 -186.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 5.476.150 -186.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.088.108 -60.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.088.108 -60.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.105.020 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.912 40.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.912 3.105.020
Finansal Yatırımlar
5 36.343.550 34.808.528
Ticari Alacaklar
810.937 436.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 482.645 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 328.292 243.629
Diğer Alacaklar
1.050.707 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.050.707 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.856 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 93.152 90.200
ARA TOPLAM
38.348.114 47.542.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.348.114 47.542.077
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Ticari Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 107.554.876 106.435.001
Maddi Duran Varlıklar
12 3.870.624 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.638 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.930.131 126.128.939
TOPLAM VARLIKLAR
164.278.245 173.671.016
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.699.722 1.555.217
Ticari Borçlar
4.247 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.247 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.952 23.740
Diğer Borçlar
243.533 19.652.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 243.533 19.652.885
Ertelenmiş Gelirler
8 134.842 54.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8-25 134.842 54.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.283 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 29.423 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.860 13.700
ARA TOPLAM
10.145.579 21.318.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.145.579 21.318.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.268.707 2.149.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 40.389 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.096 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.454.675 23.528.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.823.570 150.142.228
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.889 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.889 8.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.889 8.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.302.448 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.345.199 45.936.468
Net Dönem Karı veya Zararı
2.650.241 22.929.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.823.570 150.142.228
TOPLAM KAYNAKLAR
164.278.245 173.671.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.388.185 18.877.072 1.719.731 1.604.651
Satışların Maliyeti
18 -95.002 -12.082.686 -95.002 -121.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.293.183 6.794.386 1.624.729 1.483.165
BRÜT KAR (ZARAR)
3.293.183 6.794.386 1.624.729 1.483.165
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.192.068 -997.095 -584.467 -496.019
Pazarlama Giderleri
19 -33.784 -202.439 -7.594 -36.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.723.334 415.966 1.099.284 160.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.741.689 -2.413.577 -1.572.514 -1.534.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.048.976 3.597.241 559.438 -423.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 862.751 2.579.621 741.320 -915.938
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.706.210 0 46.765 4.823.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.205.517 6.176.862 1.347.523 3.483.471
Finansman Giderleri
22 -555.276 -331.438 -369.527 -170.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.650.241 5.845.424 977.996 3.313.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.650.241 5.845.424 977.996 3.313.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.650.241 5.845.424 977.996 3.313.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.650.241 5.845.424 977.996 3.313.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03700000 0,08100000 0,01400000 0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.101 -295 23.399 -590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.101 -295 23.399 -590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.101 -295 23.399 -590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.681.342 5.845.129 1.001.395 3.312.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.681.342 5.845.129 1.001.395 3.312.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696114


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.512 Değişim: 0,19% Hacim : 17.105 Mio.TL Son veri saati : 15:39
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5042 Değişim: -0,33%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0620 Değişim: -0,05%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
546,91 Değişim: -0,55%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.