KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.04.2018 - 19:49
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
295 4.116.104 -4.116.104 295 295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.937.416 8.937.416 8.937.416
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -600 564.255 46.153.958 8.937.416 136.140.822 136.140.822
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
24.714.756 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.702 2.086.905 1.634.314 3.728.921 3.728.921
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 16.490 2.086.905 781.746 70.651.223 1.634.314 155.656.471 155.656.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.561.253 6.538.297
Dönem Karı (Zararı)
1.634.314 8.937.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.634.314 8.937.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-960.434 -9.635.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 80.046 48.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
112.285 -283.645
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 112.285 -283.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.218 6.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 41.218 6.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.072.552 40.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.419.566 -78.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 347.014 118.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.446.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -9.446.513
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.155.090 7.290.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 -221.991 -205.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.935 -111.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.944 -93.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.236.470 7.468.929
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 7.990.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.236.470 -521.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 71.477 -119.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 12.646 91.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.564 93.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.082 -2.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -9.471 -10.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.211.821 64.207
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 64.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.211.821 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -32.400 242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.481.210 6.591.956
Ödenen Faiz
22 -177.979 -154.260
Alınan Faiz
20 96.840 98.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 1.096 1.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.832.244 -6.375.076
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 9.688.704 -6.369.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.962 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 157.962 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.422 -5.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.422 -5.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.284 -253.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.284 -253.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -366.284 -253.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.095.293 -90.633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.890 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.065.403 -90.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.211.238 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 145.835 9.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 145.835 3.211.238
Finansal Yatırımlar
5 25.007.539 34.808.528
Ticari Alacaklar
810.101 588.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 453.865 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 356.236 395.180
Diğer Alacaklar
3.748.292 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.748.292 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.956 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 89.104 90.200
ARA TOPLAM
29.856.827 47.799.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.856.827 47.799.846
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 124.525.080 122.468.065
Maddi Duran Varlıklar
12 5.075.887 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.618 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.605.585 127.661.010
TOPLAM VARLIKLAR
159.462.412 175.460.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.614.286 1.555.217
Ticari Borçlar
15.693 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 10.564 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.129 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.706 24.177
Diğer Borçlar
291.594 19.656.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 291.594 19.656.966
Ertelenmiş Gelirler
8 21.600 54.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 52.680 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.980 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
2.010.559 21.322.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.010.559 21.322.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.723.806 2.149.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 71.576 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.382 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.805.941 23.533.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.656.471 151.927.550
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.490 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.490 8.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.490 8.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.086.905 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.086.905 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 781.746 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.651.223 45.936.467
Net Dönem Karı veya Zararı
1.634.314 24.714.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.656.471 151.927.550
TOPLAM KAYNAKLAR
159.462.412 175.460.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.815.790 1.624.471
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.790 1.624.471
BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.790 1.624.471
Genel Yönetim Giderleri
19 -684.929 -501.076
Pazarlama Giderleri
19 -26.190 -165.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.476.719 255.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -169.175 -134.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.412.215 1.078.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 121.431 12.843.223
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.713.583 -4.823.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.820.063 9.098.843
Finansman Giderleri
22 -185.749 -161.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.634.314 8.937.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.314 8.937.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.314 8.937.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.634.314 8.937.416
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00023000 0,00124000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.702 295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.702 295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.086.905 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.086.905 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.094.607 295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.728.921 8.937.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.728.921 8.937.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676689


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2828 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2856
Açılış: 8,2696
9,9984 Değişim: -0,07%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
483,17 Değişim: 0,12%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.