" />

KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:58
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945
Diğer Düzeltmeler
103.314 -4.638 98.676 0 98.676
Transferler
713.436 -713.436 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 165.739 165.739 -193.094 -27.355
Dönem Karı (Zararı)
17 165.739 165.739 -193.094 -27.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-298.495 -298.495 274.632 -23.863
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -27.193 264.952 -9.720.042 165.739 2.335.821 640.582 2.976.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668
Diğer Düzeltmeler
-53.028 421.952 368.924 -245.476 123.448
Transferler
1.024.353 -1.024.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 12.769 853.240 866.009 283.613 1.149.622
Dönem Karı (Zararı)
17 0 853.240 853.240 283.613 1.136.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 12.769 12.769 0 12.769
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 29.133 264.952 -8.268.811 853.240 4.530.879 1.139.859 5.670.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.472.607 646.422
Dönem Karı (Zararı)
853.240 165.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
954.126 -420.048
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.155 186.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.341 13.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.033 13.244
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.308 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.018 22.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
379.076 -381.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
381.536 -260.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-334.759 1.016.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.862.359 27.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.862.359 27.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.884 -44.217
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.013 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.129 -44.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
240.644 1.185.307
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-174.228 -379.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.445.922 194.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.445.922 194.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
144.486 -105.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
835.514 -36.288
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
835.514 -36.288
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
946.905 60.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.473 112.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
76.473 112.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.472.607 762.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -11.582
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-104.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-574.453 -30.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -30.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -30.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-574.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-856.423 -471.680
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-856.423 -471.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.731 144.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.731 144.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.242 50.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.973 194.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.973 35.242
Ticari Alacaklar
7 14.274.882 10.412.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.274.882 10.412.525
Diğer Alacaklar
9 822.292 806.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 822.292 806.163
Stoklar
8 533.540 774.184
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.274.658 1.095.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.274.658 1.095.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 106.905 183.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 106.905 183.378
ARA TOPLAM
17.089.250 13.306.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.089.250 13.306.492
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.090.692 2.118.705
Maddi Duran Varlıklar
13 343.891 468.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.006.492 5.007.188
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 5.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 5.430
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 495.027 277.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.936.102 7.877.517
TOPLAM VARLIKLAR
25.025.352 21.184.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 11.438.385 9.992.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.438.385 9.992.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 236.245 91.759
Diğer Borçlar
9 6.152.984 6.173.893
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 348.550 1.204.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.804.434 4.968.920
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.009.201 62.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.009.201 62.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.860 28.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.860 28.552
ARA TOPLAM
18.903.675 16.348.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.903.675 16.348.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.043 10.043
Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 28.805 15.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 28.805 15.244
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.939 437.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.354.614 16.786.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.530.879 3.295.946
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 29.133 69.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 29.133 69.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 29.133 69.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 264.952 264.952
Yasal Yedekler
17 264.952 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.268.811 -9.715.116
Net Dönem Karı veya Zararı
17 853.240 1.024.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 1.139.859 1.101.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.670.738 4.397.668
TOPLAM KAYNAKLAR
25.025.352 21.184.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.215 Değişim: 0,52% Hacim : 49.237 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0177 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9992 Değişim: 0,16%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.550,54 Değişim: -0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.