KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 20:18
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
4.638 -175.999 171.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.173 521.191 526.364 13.799 540.163
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72.701 -72.701 -72.701
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.002 1.160.002 18.707 269.590 -10.134.986 521.191 2.326.867 550.569 2.877.436
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -140.832 263.456 -10.403.195 683.153 2.054.947 843.715 2.898.662
Transferler
683.153 -683.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.739 11-12-13 186.301 146.318
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
990.226 -254.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-92.195 18.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -92.195 18.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
87.479 75.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-516.956 -538.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -962.268 -1.964.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.219 -22.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.185.307 -422.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -379.026 16.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 233.202 2.161.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -105.253 130.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-918.180 -460.408
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -471.680 -439.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-446.500 -20.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 22.114 25.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
451.367 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
114.092 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
337.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
820.594 -17.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-442.719 17.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.387 -136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.387 -136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.606 4.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.993 4.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 194.993 50.606
Ticari Alacaklar
7.431.322 7.459.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.431.322 7.459.280
Diğer Alacaklar
7 895.509 851.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 411.614 411.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
483.895 439.676
Stoklar
9 780.181 1.965.488
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.084.785 706.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 104.081 0
Diğer Dönen Varlıklar
205.994 318.590
ARA TOPLAM
10.696.865 11.351.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.696.865 11.351.712
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.107.182 2.151.699
Maddi Duran Varlıklar
11 433.182 543.847
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.007.352 5.008.116
Şerefiye
13 5.001.568 5.001.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.784 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
286.863 286.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 286.863 286.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 636.284 283.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.470.863 8.273.679
TOPLAM VARLIKLAR
19.167.728 19.625.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.043 10.043
Ticari Borçlar
6 8.759.274 8.526.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 111.906 217.159
Diğer Borçlar
7 4.682.913 5.601.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.902.249 4.373.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 780.664 1.227.164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 122.708 100.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.985.931 1.605.999
ARA TOPLAM
15.705.105 16.093.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.705.105 16.093.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.514 221.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8-15 15.514 221.348
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 58.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.220 633.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.191.325 16.726.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.335.821 2.054.947
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.193 -140.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.193 -140.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.193 -140.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.952 263.456
Yasal Yedekler
264.952 263.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.720.042 -10.403.195
Net Dönem Karı veya Zararı
165.739 683.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
640.582 843.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.976.403 2.898.662
TOPLAM KAYNAKLAR
19.167.728 19.625.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 12.683.662 5.700.726 6.226.635 1.785.258
Satışların Maliyeti
18 -11.333.865 -4.804.213 -5.521.854 -1.484.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.349.797 896.513 704.781 301.080
BRÜT KAR (ZARAR)
1.349.797 896.513 704.781 301.080
Genel Yönetim Giderleri
19-20 -589.502 -226.559 -226.615 -73.536
Pazarlama Giderleri
19-20 -156.141 -280.298 0 -235.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 74.429 368.117 42.427 -17.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.084.524 -239.409 -1.014.326 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.941 518.364 -493.733 -25.029
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 79.208 79.208
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -25.365 -10.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.941 572.207 -493.733 43.676
Finansman Giderleri
22 -2.709 -1.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-408.650 572.207 -495.227 43.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
381.295 -37.217 201.336 12.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-21.468 7.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
381.295 -15.749 201.336 5.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.355 534.990 -293.891 56.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.355 534.990 -293.891 56.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-193.094 13.799 -310.871 27.770
Ana Ortaklık Payları
165.739 521.191 16.980 28.365
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
113.639 5.173 -44.215 -1.147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.049 6.933 -55.269 -1.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.410 -1.760 11.054 324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.410 -1.760 11.054 324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.639 5.173 -44.215 -1.147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.284 540.163 -338.106 54.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.284 540.163 -338.106 54.988
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3503 Değişim: -0,56%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1206 Değişim: -0,81%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
789,68 Değişim: -0,76%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.