KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

14.10.2019 - 18:14
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338
Transferler
0 0 0 0 0 46.534 -46.534 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.668 0 0 -513.117 -502.429 -45.950 -548.379
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 28.204 0 0 28.204 24.143 52.347
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -6.540 -3.168 0 -9.708 3.825 -5.883
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 12.507 263.456 -9.674.631 -513.117 1.740.580 194.843 1.935.423
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974
Transferler
0 0 4.638 -175.999 171.361 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 492.826 499.146 -13.971 485.175
Dönem Karı (Zararı)
0 6.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -72.701 0 -72.701 0 -72.701
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 19.854 269.590 -10.134.986 492.826 2.299.649 522.799 2.822.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.218 -59.922
Dönem Karı (Zararı)
478.855 -559.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
478.855 -559.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.075 -139.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.487 97.082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-254.762 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-254.762 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.867 78.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.867 78.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.333 -315.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-414.562 638.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.317.989 4.154.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.317.989 4.154.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-972.967 107.312
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 151.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-972.967 -43.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.666.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.102 356.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.200.164 -2.563.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.200.164 -2.563.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
84.728 73.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.616 -137.636
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.850 -302.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
710.466 164.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25.300 314.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.484 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.218 -59.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -110.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -110.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 110.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
110.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 65.422
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.422
Kredilerden Nakit Girişleri
0 65.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.218 5.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.218 5.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 6.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.218 12.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.218 4.354
Ticari Alacaklar
6 3.503.723 1.930.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.503.723 1.930.972
Diğer Alacaklar
9 1.014.662 35.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.014.662 35.237
Peşin Ödenmiş Giderler
8 363.195 379.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
363.195 379.297
Diğer Dönen Varlıklar
13 76.070 85.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
76.070 85.775
ARA TOPLAM
4.961.868 2.435.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.961.868 2.435.635
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 0 6.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 6.458
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.178.504 2.193.366
Maddi Duran Varlıklar
10 382.092 462.717
Tesis, Makine ve Cihazlar
109.090 121.008
Taşıtlar
149.836 164.251
Mobilya ve Demirbaşlar
15.322 40.083
Özel Maliyetler
107.844 137.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.001.568 5.001.568
Şerefiye
5.001.568 5.001.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 473.701 556.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.035.865 8.220.227
TOPLAM VARLIKLAR
12.997.733 10.655.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 495.716 10.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
495.716 10.043
Banka Kredileri
495.716 10.043
Ticari Borçlar
6 3.062.425 1.440.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.062.425 1.440.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 104.344 19.616
Diğer Borçlar
9 5.117.472 4.587.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.499.157 3.739.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.618.315 848.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 98.475 64.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
98.475 64.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.250.882 1.181.103
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.250.882 1.181.103
ARA TOPLAM
10.161.644 7.335.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.161.644 7.335.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 485.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 485.673
Banka Kredileri
0 485.673
Ticari Borçlar
6 0 421.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 421.792
Diğer Borçlar
9 2.091 2.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.091 2.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.550 1.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.550 1.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.641 910.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.175.285 8.245.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 2.299.649 1.873.204
Ödenmiş Sermaye
8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.854 13.534
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.854 13.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
269.590 264.952
Yasal Yedekler
269.590 264.952
Diğer Yedekler
-1.496 -1.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.133.490 -9.884.790
Net Dönem Karı veya Zararı
492.826 -171.361
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522.799 536.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.822.448 2.409.974
TOPLAM KAYNAKLAR
12.997.733 10.655.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.915.468 2.732.058
Satışların Maliyeti
-3.320.035 -2.190.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
595.433 541.706
BRÜT KAR (ZARAR)
595.433 541.706
Genel Yönetim Giderleri
19 -153.023 -630.405
Pazarlama Giderleri
19 -45.147 -125.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 385.539 389.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-239.409 -842.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
543.393 -666.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -14.862 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
528.531 -666.542
Finansman Giderleri
21 0 -193.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
528.531 -859.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.676 300.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -28.618 -55.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -21.058 356.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
478.855 -559.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
478.855 -559.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.971 -45.950
Ana Ortaklık Payları
492.826 -513.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.404 3.709
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.320 -4.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.084 439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.084 439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
478.855 -559.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.971 -45.950
Ana Ortaklık Payları
492.826 -513.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.