KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:10
KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Yeni Bakiye
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
694 22 7.276 7.992
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.000 -12.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39 0 39
Kar Dağıtımı
20 -4.714 -4.714
Dağıtılan Temettü
13.907 -13.907
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Yeni Bakiye
20 20.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
789 -8 5.153 5.934
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33 -39 -1 -40
Kar Dağıtımı
20 7.276 -7.276
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.276 -7.276
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 35.095 52.074
FAKTORİNG GELİRLERİ
35.095 52.074
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
31.452 47.046
İskontolu
25.562 37.633
Diğer
5.890 9.413
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.643 5.028
İskontolu
2.994 4.252
Diğer
649 776
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -16.242 -24.427
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.393 -18.628
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-185 -28
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.566 -4.516
Diğer Faiz Giderleri
-74 -58
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.024 -1.197
BRÜT KAR (ZARAR)
18.853 27.647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -11.695 -13.048
Personel Giderleri
-7.588 -8.465
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-81 -143
Genel İşletme Giderleri
-4.008 -4.401
Diğer
-18 -39
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.158 14.599
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 3.263 3.794
Bankalardan Alınan Faizler
195 18
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5
Türev Finansal İşlemler Karı
1.258
Kambiyo İşlemleri Karı
31 11
Diğer
1.774 3.765
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -2.862 -7.581
Özel Karşılıklar
-2.862 -7.581
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -1.228 -35
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.213
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8 -33
Diğer
-7 -2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.331 10.777
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.331 10.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.178 -3.501
Cari Vergi Karşılığı
10 -2.184
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -1.178 -1.317
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.153 7.276
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 5.153 7.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.153 7.276
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
16.141 23.434
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 31.452 47.046
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 3.643 5.028
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.106 2.688
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -10.241 -11.990
Ödenen Vergiler
10 -2.184
Diğer
-9.819 -17.154
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.988 -43.884
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -23.341 -44.110
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 3.452 671
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -60 -175
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 -2.039 -270
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.847 -20.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -35 -2.149
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 297 0
Diğer
13 1.864 -341
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.126 -2.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 6.478 12.793
Temettü Ödemeleri
20 -4.714
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 -814 1.174
Diğer
-14 35
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.650 9.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.929 -13.652
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 88 13.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 2.017 88


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 5.153 7.276
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
781 716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
781 716
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
877 771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10 28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-86 -83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.934 7.992


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.017 2.017 88 88
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
33 0 39 39
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
205.218 0 205.218 184.739 0 184.739
Faktoring Alacakları
5 202.522 0 202.522 180.146 0 180.146
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
166.512 166.512 157.985 157.985
Diğer Faktoring Alacakları
36.010 36.010 22.161 22.161
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
6 11.385 11.385 11.709 11.709
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.689 -8.689 -7.116 -7.116
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.957 22 13.979 13.610 86 13.696
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 103 103 157 157
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 68 68
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 21 21 2.743 2.743
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 554 554 1.811 1.811
DİĞER AKTİFLER
12 1.071 1.071 1.723 1.723
ARA TOPLAM
223.009 22 223.031 204.978 86 205.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 319 0 319 2.412 0 2.412
Satış Amaçlı
319 319 2.412 2.412
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
223.328 22 223.350 207.390 86 207.476
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 129.838 129.838 112.096 112.096
FAKTORİNG BORÇLARI
15 86 86 146 146
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 1.293 30 1.323 1.154 19 1.173
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 25.111 25.111 30.881 30.881
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 0 0
KARŞILIKLAR
18 1.088 0 1.088 1.106 0 1.106
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.088 1.088 1.106 1.106
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
10 0 2.184 2.184
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.579 1.579 1.459 1.459
ARA TOPLAM
158.995 30 159.025 149.026 19 149.045
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
64.325 0 64.325 58.431 0 58.431
Ödenmiş Sermaye
20 32.000 32.000 32.000 32.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 3.835 3.835 3.054 3.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 39 39
Kar Yedekleri
20 23.337 0 23.337 16.062 0 16.062
Yasal Yedekler
5.014 5.014 4.651 4.651
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
18.323 18.323 11.411 11.411
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
20 5.153 0 5.153 7.276 0 7.276
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.153 5.153 7.276 7.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
223.320 30 223.350 207.457 19 207.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
52.199 52.199 44.397 44.397
ALINAN TEMİNATLAR
30 67.056 445 67.501 60.374 2.192 62.566
VERİLEN TEMİNATLAR
30 129.704 129.704 128.619 128.619
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33 0 0 0 0 4.663 4.663
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 4.663 4.663
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 4.663 4.663
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
226.346 14.789 241.135 192.453 23.273 215.726
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
475.305 15.234 490.539 425.843 30.128 455.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.