KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:10
KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 6.930.671 3.579.535 3.269.705 1.939.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.930.671 3.579.535 3.269.705 1.939.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not:36 20.000.000 45.913 1.428.381 2.573.315 8.901.952 6.802.803 39.752.363
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
20.000.000 2.573.315 8.901.952 6.802.803 39.752.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Krediler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-33.674 -33.674
Dönem Net Karı (Zararı)
7.249.405 7.249.405
Kar Dağıtımı
457.787 2.627.369 -6.802.803 -3.717.647
Dağıtılan Temettü
-3.717.647 -3.717.647
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
457.787 6.345.016 -6.802.803 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not:36 20.000.000 12.239 1.428.381 3.031.102 11.529.320 7.249.405 43.250.446
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not:36 20.000.000 12.239 1.428.381 3.031.102 11.529.320 7.249.405 43.250.446
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
20.000.000 3.031.102 11.529.320 7.249.405 43.250.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Krediler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
6.930.671 6.930.671
Kar Dağıtımı
512.797 3.795.431 -7.249.405 -2.941.177
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
512.797 3.795.431 -7.249.405 -2.941.177
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not:36 20.000.000 12.239 1.428.381 3.543.899 15.324.752 6.930.671 47.239.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
19.603.134 10.112.310
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
Not:37 37.703.268 23.505.458
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Not:37 956.861 580.052
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Not:11 463.230 356.006
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.050.322 -5.363.424
Ödenen Vergiler
Not:20 -2.336.459 -1.177.301
Diğer
-11.133.444 -7.788.481
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.592.335 -20.807.795
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Not:9,11 -1.454.660 -21.598.436
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Not:19,20,22 -590.896 6.621
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Not:9 25.564 577.923
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.572.343 206.097
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.010.799 -10.695.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Not:17,18 -1.978.791 -86.238
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.659.582
Diğer
1.233.776 -623.087
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
914.567 -709.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Not:25 -14.851.140 14.047.608
Temettü Ödemeleri
-2.941.177 -2.423.530
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-278.995 -243.762
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-18.071.312 11.380.316
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.145.946 -24.494
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Not:4,6 1.290.006 112.268
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Not:4,6 144.060 87.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.660.129 24.085.510 19.490.915 12.653.120
FAKTORİNG GELİRLERİ
Not:37 38.660.129 24.085.510 19.490.915 12.653.120
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
37.703.268 23.505.458 18.964.716 12.339.977
İskontolu
34.963.459 21.951.400 17.684.127 11.613.809
Diğer
2.739.809 1.554.058 1.280.589 726.168
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
956.861 580.052 526.199 313.143
İskontolu
361.066 198.203 186.142 86.220
Diğer
595.795 381.849 340.057 226.923
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Not:38 -23.204.046 -13.116.128 -11.372.442 -6.817.213
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.644.298 -9.563.166 -6.506.920 -4.427.485
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 -434.381 -205.450
Finansal Kiralama Giderleri
-20.228 -55.461 -9.307 -29.367
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.664.634 -2.986.794 -4.001.696 -1.918.444
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-874.886 -510.707 -420.138 -236.467
BRÜT KAR (ZARAR)
15.456.083 10.969.382 8.118.473 5.835.907
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Not:39 -6.606.129 -5.908.411 -3.699.231 -3.099.480
Personel Giderleri
-4.206.266 -3.972.836 -2.408.938 -2.116.813
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-111.037 -122.841 -34.111 -20.619
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.227.841 -1.746.949 -1.195.196 -896.263
Diğer
-60.985 -65.785 -60.986 -65.785
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.849.954 5.060.971 4.419.242 2.736.427
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Not:40 1.144.275 510.560 513.136 -284.058
Bankalardan Alınan Faizler
11.470 11.470 0
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.698 0 37.698 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
37.698 37.698 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 37.595 0 4.462
Türev Finansal İşlemlerden
37.595 4.462
Diğer
0
Kambiyo İşlemleri Karı
506.613 15.920 327.636 14.241
Diğer
588.494 457.045 136.332 -302.761
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
Not:41 -483.232 -1.067.033 -345.806 21.837
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Not:42 -554.712 -14.966 -363.656 -9.165
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
2.158
Kambiyo İşlemleri Zararı
-467.600 -14.850 -300.418 -11.323
Diğer
-87.112 -116 -63.238
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.956.285 4.489.532 4.222.916 2.465.041
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.956.285 4.489.532 4.222.916 2.465.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Not:43 -2.025.614 -909.997 -953.211 -526.023
Cari Vergi Karşılığı
-2.336.459 -1.177.301 -1.091.125 -848.072
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
310.845 267.304 137.914 322.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.930.671 3.579.535 3.269.705 1.939.018
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.930.671 3.579.535 3.269.705 1.939.018
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.930.671 3.579.535 3.269.705 1.939.018
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00347000 0,00179000 0,00163000 0,00097000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
Not:4 23.905 23.905 7.287 7.287
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Not:5 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0
BANKALAR
Not:6 120.155 120.155 1.282.718 1.282.718
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Not:7 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Not:8 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
Not:9 291.934.499 0 291.934.499 293.680.433 0 293.680.433
İskontolu Faktoring Alacakları
271.739.574 0 271.739.574 274.511.441 0 274.511.441
Yurt İçi
285.382.040 285.382.040 287.027.099 287.027.099
Yurt Dışı
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-13.642.466 -13.642.466 -12.515.658 -12.515.658
Diğer Faktoring Alacakları
20.194.925 0 20.194.925 19.168.992 0 19.168.992
Yurt İçi
19.279.862 19.279.862 19.168.992 19.168.992
Yurt Dışı
915.063 915.063 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0
DİĞER ALACAKLAR
Not:10 1.100.861 1.100.861 907.871 907.871
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Not:11 4.821.006 0 4.821.006 2.296.635 0 2.296.635
Takipteki Faktoring Alacakları
13.762.943 13.762.943 11.350.345 11.350.345
Takipteki Finansman Kredileri
0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
-8.941.937 -8.941.937 -9.053.710 -9.053.710
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Not:12 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Not:13 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Not:14 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
Not:15 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
Not:16 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Not:17 11.896.815 11.896.815 12.036.725 12.036.725
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Not:18 257.721 0 257.721 182.387 0 182.387
Şerefiye
0 0
Diğer
257.721 257.721 182.387 182.387
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Not:19 357.934 357.934 350.834 350.834
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
Not:20 1.247.054 1.247.054 2.242.729 2.242.729
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Not:21 4.358.701 4.358.701 4.047.856 4.047.856
DİĞER AKTİFLER
Not:22 942.528 942.528 358.731 358.731
ARA TOPLAM
317.061.179 0 317.061.179 317.394.206 0 317.394.206
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
Not:23 403.441 0 403.441 1.637.217 0 1.637.217
Satış Amaçlı
403.441 403.441 1.637.217 1.637.217
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
AKTİF TOPLAMI
317.464.620 0 317.464.620 319.031.423 0 319.031.423
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Not:24 0 0
ALINAN KREDİLER
Not:25 172.409.009 172.409.009 186.138.416 186.138.416
FAKTORİNG BORÇLARI
Not:9 185.834 185.834 160.270 160.270
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Not:26 145.821 0 145.821 424.816 0 424.816
Finansal Kiralama Borçları
150.791 150.791 452.464 452.464
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-4.970 -4.970 -27.648 -27.648
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Not:27 92.888.246 0 92.888.246 84.057.060 0 84.057.060
Bonolar
78.178.818 78.178.818 78.046.145 78.046.145
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
14.709.428 14.709.428 6.010.915 6.010.915
DİĞER BORÇLAR
Not:28 112.085 112.085 184.984 184.984
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Not:29 112.931 112.931 131.736 131.736
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Not:30 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Not:31 925.243 925.243 863.567 863.567
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Not:32 1.109.051 0 1.109.051 966.554 0 966.554
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.109.051 1.109.051 961.620 961.620
Diğer Karşılıklar
0 4.934 4.934
ERTELENMİŞ GELİRLER
Not:33 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
Not:20 2.336.459 2.336.459 2.853.574 2.853.574
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
Not:21 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
Not:34 0 0
ARA TOPLAM
270.224.679 0 270.224.679 275.780.977 0 275.780.977
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Not:35 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
Not:36 47.239.941 0 47.239.941 43.250.446 0 43.250.446
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.440.620 1.440.620 1.440.619 1.440.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
18.868.650 0 18.868.650 14.560.422 0 14.560.422
Yasal Yedekler
3.543.899 3.543.899 3.031.102 3.031.102
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
15.324.751 15.324.751 11.529.320 11.529.320
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
6.930.671 0 6.930.671 7.249.405 0 7.249.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
6.930.671 6.930.671 7.249.405 7.249.405
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
317.464.620 0 317.464.620 319.031.423 0 319.031.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
58.113.780 58.113.780 52.083.960 52.083.960
ALINAN TEMİNATLAR
Not:46 63.962.441 63.962.441 52.619.510 52.619.510
VERİLEN TEMİNATLAR
Not:46 138.062.491 138.062.491 138.067.906 138.067.906
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
282.324.180 27.612.720 309.936.900 293.038.341 12.301.454 305.339.795
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
542.462.892 27.612.720 570.075.612 535.809.717 12.301.454 548.111.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701922


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1539 Değişim: 0,49%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3164 Değişim: 0,11%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
966,34 Değişim: 0,01%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.