KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:01
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
10.840.856 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.907 -4.867.085 -4.881.992 -4.881.992
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 1.121 395.368 16.313.047 -4.867.085 41.939.562 41.939.562
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 278.452 -25.346 932.033 13.715.544 6.758.259 81.658.942 81.658.942
Transferler
6.758.259 -6.758.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.093 -318.565 -311.472 -311.472
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -18.253 932.033 20.473.803 -318.565 81.347.470 81.347.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.232.987 -4.926.505
Dönem Karı (Zararı)
-318.565 -4.867.085
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-318.565 -4.867.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.522.761 1.270.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 471 1.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.493.313 1.208.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.493.313 1.208.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.977 60.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.977 38.329
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 21.840
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.791 -1.318.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -438.618 -1.181.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-438.618 -1.181.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.609 -636
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.609 -636
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -29.346 -25.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.510 -108.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.332 -102.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -178 -5.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -17 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-4 525.891 -1.589
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.1 255 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
525.636 -1.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.232.987 -4.915.107
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.328.068 13.109.802
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.328.068 13.109.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.095.081 8.183.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.095.081 8.183.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.178.541 31.312.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.083.460 39.495.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 41.083.460 44.178.541
Finansal Yatırımlar
6 41.080.650 38.245.895
Ticari Alacaklar
7 466.495 27.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
466.495 27.877
Diğer Alacaklar
8 8.048 5.439
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.048 5.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.585 239
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.585 239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 13.474
ARA TOPLAM
82.681.712 82.471.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.681.712 82.471.465
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 3.396 3.867
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.396 3.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.396 3.867
TOPLAM VARLIKLAR
82.685.108 82.475.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4-7 72.647 99.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 71.827 98.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 820 998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.230 12.247
Diğer Borçlar
8 616.029 90.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.2 289 34
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 615.740 90.104
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 489.456 486.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 26.332 23.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 463.124 463.124
ARA TOPLAM
1.190.362 688.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.190.362 688.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.2 147.276 128.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
147.276 128.370
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.276 128.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.337.638 816.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.347.470 81.658.942
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
278.452 278.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -18.253 -25.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.253 -25.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.253 -25.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.033 932.033
Yasal Yedekler
932.033 932.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.473.803 13.715.544
Net Dönem Karı veya Zararı
-318.565 6.758.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.347.470 81.658.942
TOPLAM KAYNAKLAR
82.685.108 82.475.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 128.799.853 107.195.767
Satışların Maliyeti
16 -128.828.193 -111.810.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-28.340 -4.614.425
BRÜT KAR (ZARAR)
-28.340 -4.614.425
Genel Yönetim Giderleri
17 -291.161 -255.069
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 936 2.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-318.565 -4.867.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-318.565 -4.867.085
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-318.565 -4.867.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-318.565 -4.867.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
-318.565 -4.867.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 -318.565 -4.867.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,00530000 -0,16220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.093 -14.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 7.093 -14.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.093 -14.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-311.472 -4.881.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-311.472 -4.881.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.