KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:43
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
12.387 -311.030 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.525 6.548.409 6.551.934 6.551.934
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -3.896 395.368 5.472.191 6.548.409 42.509.183 42.509.183
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.710 3.570.627 3.541.917 3.541.917
Sermaye Arttırımı
30.000.000 181.341 30.181.341 30.181.341
Kar Payları
-2.060.838 0 -2.060.838 -2.060.838
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 278.452 -12.682 932.033 13.715.544 3.570.627 78.483.974 78.483.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.750.526 -2.807.311
Dönem Karı (Zararı)
3.570.627 6.548.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.570.627 6.548.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.821.023 -8.122.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.066 5.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.255.804 -5.995.850
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.255.804 -5.995.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.938 19.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 29.981 19.544
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.043 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.589.223 -2.152.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.989.524 -1.232.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.792.428 94.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.792.428 94.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.903 894
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.903 894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.972 -5.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.740.992 125.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -32.347 2.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.773.339 123.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -4.015 -558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.058.850 -1.448.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.060.838 -1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.988 -2.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.739.128 -2.807.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.729.064 7.355.056
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-13.318.287 5.209.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
2.589.223 2.145.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.120.503 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.181.341 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.181.341 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-2.060.838 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.141.965 4.547.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.141.965 4.547.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.312.313 16.860.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.454.278 21.408.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.454.278 31.312.313
Finansal Yatırımlar
6 31.718.018 16.143.927
Ticari Alacaklar
7 1.792.428 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.792.428 0
Diğer Alacaklar
8 5.903 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.903 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.934 962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.934 962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 24.872
ARA TOPLAM
83.993.035 47.482.074
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.993.035 47.482.074
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.430 2.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.430 2.889
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 400 2.007
Bilgisayar Yazılımları
400 2.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.830 4.896
TOPLAM VARLIKLAR
83.994.865 47.486.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 2.849.822 108.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
70.511 102.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.779.311 5.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.105 11.120
Diğer Borçlar
8 2.066.130 7.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.060.838 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.292 7.280
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 480.405 485.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.281 13.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
463.124 472.167
ARA TOPLAM
5.403.462 613.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.403.462 613.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 107.429 52.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
107.429 52.307
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.429 52.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.510.891 665.416
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.483.974 46.821.554
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 278.452 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.682 16.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.682 16.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.682 16.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.033 395.368
Yasal Yedekler
15 932.033 395.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.715.544 5.472.191
Net Dönem Karı veya Zararı
3.570.627 10.840.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.483.974 46.821.554
TOPLAM KAYNAKLAR
83.994.865 47.486.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 203.902.489 123.105.565 55.519.425 23.046.415
Satışların Maliyeti
16 -199.329.003 -115.806.691 -52.220.874 -16.723.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.573.486 7.298.874 3.298.551 6.322.625
BRÜT KAR (ZARAR)
4.573.486 7.298.874 3.298.551 6.322.625
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.007.653 -761.998 -405.494 -250.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.794 11.533 1.020 2.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
Finansman Gelirleri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 3.570.627 6.548.409 2.894.077 6.074.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00120000 0,00220000 0,00100000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -28.710 3.525 7.359 2.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.710 3.525 7.359 2.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.710 3.525 7.359 2.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.541.917 6.551.934 2.901.436 6.076.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.541.917 6.551.934 2.901.436 6.076.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2561 Değişim: 0,27%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2582
Açılış: 8,234
10,0401 Değişim: 0,13%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
488,03 Değişim: 0,67%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,19
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.