KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:08
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249
Transferler
12.387 -311.030 298.643 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.371 473.870 475.241 475.241
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -6.050 395.368 5.472.191 473.870 36.432.490 36.432.490
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 16.028 395.368 5.472.191 10.840.856 46.821.554 46.821.554
Transferler
536.665 10.304.191 -10.840.856 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.069 676.550 640.481 640.481
Kar Payları
-2.060.838 -2.060.838 -2.060.838
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -20.041 932.033 13.715.544 676.550 45.401.197 45.401.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-549.068 -2.248.529
Dönem Karı (Zararı)
676.550 473.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
676.550 473.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.399.663 -1.690.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.072 3.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.727.917 -415.020
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.727.917 -415.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.041 10.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 22.084 10.891
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.043 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.686.859 -1.290.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.162.647 -1.031.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.929.750 577.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.929.750 577.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.080 -1.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.080 -1.024
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -14.897 -12.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.054.700 -147.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -62.280 -5.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.116.980 -141.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -3.011 -370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.059.685 -1.449.372
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.060.838 -1.445.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.153 -3.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-560.466 -2.248.529
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.398 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.254.487 697.888
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-432.372 -589.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
1.686.859 1.287.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.060.838 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-2.060.838 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.355.419 -1.550.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.355.419 -1.550.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.312.313 16.860.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.956.894 15.309.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.956.894 31.312.313
Finansal Yatırımlar
6 19.304.216 16.143.927
Ticari Alacaklar
7 2.929.750 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.929.750 0
Diğer Alacaklar
8 4.080 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.080 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.859 962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.859 962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.474 24.872
ARA TOPLAM
52.224.273 47.482.074
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.224.273 47.482.074
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.916 2.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.916 2.889
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 908 2.007
Bilgisayar Yazılımları
908 2.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.824 4.896
TOPLAM VARLIKLAR
52.227.097 47.486.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 4.163.530 108.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
40.578 102.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.122.952 5.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.109 11.120
Diğer Borçlar
8 2.066.965 7.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.060.838 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.127 7.280
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 481.561 485.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.437 13.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
463.124 472.167
ARA TOPLAM
6.720.165 613.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.720.165 613.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 105.735 52.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
105.735 52.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.735 52.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.825.900 665.416
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.401.197 46.821.554
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.041 16.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.041 16.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.041 16.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.033 395.368
Yasal Yedekler
15 932.033 395.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.715.544 5.472.191
Net Dönem Karı veya Zararı
676.550 10.840.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.401.197 46.821.554
TOPLAM KAYNAKLAR
52.227.097 47.486.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 148.383.064 100.059.150 41.187.297 31.221.785
Satışların Maliyeti
16 -147.108.129 -99.082.901 -35.297.937 -29.225.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.274.935 976.249 5.889.360 1.996.409
BRÜT KAR (ZARAR)
1.274.935 976.249 5.889.360 1.996.409
Genel Yönetim Giderleri
17 -602.159 -511.590 -347.090 -261.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.774 9.211 1.365 6.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
676.550 473.870 5.543.635 1.741.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
676.550 473.870 5.543.635 1.741.281
Finansman Giderleri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.543.635 1.741.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
676.550 473.870 5.543.635 1.741.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
676.550 473.870 5.543.635 1.741.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 676.550 473.870 5.543.635 1.741.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00020000 0,00020000 0,00180000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -36.069 1.371 -21.162 -2.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.069 1.371 -21.162 -2.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.069 1.371 -21.162 -2.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
640.481 475.241 5.522.473 1.738.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
640.481 475.241 5.522.473 1.738.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863679


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.