KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:13
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 4.450.485 218.426.510 39.426.510
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 39.426.510 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -273.375 -231.320 -504.695 -124.923 -629.618
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.947.868 216.668.315 4.450.485 258.171.090 -231.320 528.076.008 6.501 528.082.509
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -9.566.335 364.793.312 4.693.394 257.928.181 133.565.183 806.378.041 -197.908 806.180.133
Transferler
27 133.565.183 -133.565.183
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.597.113 5.194.372 3.597.259 121.204 3.718.463
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -11.163.448 364.793.312 4.693.394 391.493.364 5.194.372 809.976.300 -76.704 809.899.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.855.364 2.908.050
Dönem Karı (Zararı)
5.319.736 -354.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.319.736 -354.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.206.497 9.875.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.365.046 3.119.721
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.177 49.764
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.177 -277.857
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 327.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.541.223 1.976.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.698.541 1.259.442
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 256.913
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 842.682 460.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
731.614
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 186.189 264.217
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -640.085 -28.669
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 9.220.785 4.127.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 984.144 -325.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltm -22.894.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -58.846.013 -22.894.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
319.431 56.168.548 9.258.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 56.168.548 9.258.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 339.519 59.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-711.805 -95.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -711.805 -95.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 2.698.862 2.290.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.051.610 -158.282
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.367.705 3.399.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.418.595 -473.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.069.064 -17.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.809.148 -54.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 437.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -4.247.075 -54.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.345.294 -7.285.656
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 66.637.496 4.941.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -9.224.597 -11.311.055
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -318.494 -206.989
Ödenen Faiz
33 -1.491.945 -777.559
Alınan Faiz
33 742.834 68.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.680.782 -4.432.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.680.782 -4.432.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.823.185 34.183.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.503.967 29.751.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.503.967 24.823.185
Ticari Alacaklar
194.374.191 136.223.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 194.374.191 136.223.442
Diğer Alacaklar
4.875.620 5.237.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.875.620 5.237.315
Stoklar
13 204.654.110 156.284.955
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.349.921 3.908.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.349.921 3.908.206
Diğer Dönen Varlıklar
26 14.921.423 7.026.560
ARA TOPLAM
462.679.232 333.503.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
462.679.232 333.503.663
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.033.076 1.990.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.033.076 1.990.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 440.599.000 440.010.000
Maddi Duran Varlıklar
18 430.285.283 429.479.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 7.204.780 6.600.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.267.731 1.265.852
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.267.731 1.265.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.112 93.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
881.396.982 879.440.559
TOPLAM VARLIKLAR
1.344.076.214 1.212.944.222
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 152.829.507 102.149.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.149.144 426.744
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.414 143.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.998.730 282.900
Ticari Borçlar
246.237.660 189.882.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 246.237.660 189.882.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.157.115 3.817.595
Diğer Borçlar
1.094.795 1.829.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.094.544 1.828.849
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 11.556.402 8.813.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.458.956 2.065.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.755.534 3.708.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.349.804 1.145.175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.405.730 2.563.048
ARA TOPLAM
429.239.113 312.691.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.239.113 312.691.926
UZUN VADELİ li Karşılıklar
24 23.047.578 20.970.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 69.304.091 70.252.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.937.505 94.071.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
534.176.618 406.763.089
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 809.976.300 806.379.041
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
353.629.864 355.226.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
364.793.312 364.793.312
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-11.163.448 -9.566.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.693.394 4.693.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.493.364 257.928.181
Net Dönem Karı veya Zararı
5.194.372 133.565.183
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -76.704 -197.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
809.899.596 806.181.133
TOPLAM KAYNAKLAR
1.344.076.214 1.212.944.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 200.196.491 88.937.928
Satışların Maliyeti
5,28 -164.040.392 -70.357.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.156.099 18.580.326
BRÜT KAR (ZARAR)
36.156.099 18.580.326
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -6.915.067 -4.860.714
Pazarlama Giderleri
29,30 -11.912.387 -5.356.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -7.772.384 -3.904.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 55.600.800 21.854.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -55.304.960 -19.305.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.852.101 7.007.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 437.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.290.028 7.007.668
Finansman Gelirleri
33 9.180.663 5.930.372
Finansman Giderleri
33 -13.166.811 -13.617.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.303.880 -679.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -984.144 325.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.445.775 -859.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
461.631 1.185.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.319.736 -354.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.319.736 -354.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.364 -123.213
Ana Ortaklık Payları
5.194.372 -231.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,20610000 -0,00920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.601.273 -275.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -2.001.590 -343.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
400.317 68.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24,27 400.317 68.770
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.601.273 -275.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.718.463 -629.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.204 -123.147
Ana Ortaklık Payları
3.597.259 -506.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027892


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.795 Değişim: 1,62% Hacim : 46.816 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.759 08.08.2022 Yüksek 2.803
Açılış: 2.759
17,9439 Değişim: 0,18%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 18,0009
Açılış: 17,9122
18,2935 Değişim: 0,29%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,3828
Açılış: 18,2413
1.031,95 Değişim: 0,88%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.035,61
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.