KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2022 - 18:19
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -516.254 17.014.280 39.426.510 55.924.536 374.153 56.298.689
Dönem Karı (Zararı)
39.426.510 39.426.510 374.087 39.800.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-516.254 17.014.280 16.498.026 66 16.498.092
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 242.909 39.183.601 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.891.842 148.124.997 133.565.183 277.798.338 -329.332 277.469.006
Dönem Karı (Zararı)
133.565.183 133.565.183 -329.033 133.236.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.891.842 148.124.997 144.233.155 -299 144.232.856
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -9.566.335 364.793.312 4.693.394 257.928.181 133.565.183 806.379.041 -197.908 806.181.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.657.258 30.724.517
Dönem Karı (Zararı)
133.236.146 39.800.597
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.236.146 39.800.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.602.557 5.534.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 10.352.536 11.173.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.116.442 -5.695.107
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.134.949 -3.032.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.981.493 -2.662.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.830.244 3.496.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.878.014 4.111.064
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 19.182 98.851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -66.952 -713.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.541.167 5.459.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -88.189 -298.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.093.870 3.265.053
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -655.287 1.831.350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 190.773 661.749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 44.385.205 27.630.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17-31 -134.841.310 -37.620.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-134.841.310 -37.620.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.268.427 1.162.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -255.268 -72.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
700.612 -13.215.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.708.266 26.508.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 25.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -67.708.266 26.483.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.198.968 287.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.198.968 287.610
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 2.534.251 -2.534.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -63.258.896 -781.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -2.575.021 3.216.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.997.115 -39.736.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -65.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 129.997.115 -39.670.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.361.392 -892.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.228.329 443.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.228.329 443.649
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 6.847.316 350.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.526.640 -77.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.334.201 32.119.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -4.198.713 -1.275.057
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.478.230 -119.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.387.679 -6.993.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 255.268 117.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -19.642.947 -7.110.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.630.198 -11.399.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 32.964.365 96.338.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -85.472.479 -101.689.779
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -897.765 -762.485
Ödenen Faiz
33 -1.121.735 -4.922.618
Alınan Faiz
33 -102.584 -362.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.360.619 12.331.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.360.619 12.331.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.804 21.852.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.823.185 34.183.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 24.823.185 34.183.804
Ticari Alacaklar
136.223.442 69.459.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 136.223.442 69.459.352
Diğer Alacaklar
5.237.315 3.031.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.237.315 3.031.193
Türev Araçlar
9 2.534.251
Stoklar
13 156.284.955 97.007.552
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.908.206 1.333.185
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.908.206 1.333.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 35.233
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.026.560 879.944
ARA TOPLAM
333.503.663 208.464.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.503.663 208.464.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.990.812 1.997.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.990.812 1.997.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 440.010.000 305.168.690
Maddi Duran Varlıklar
18 429.479.527 251.272.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 6.600.607 8.136.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.265.852 2.156.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.265.852 2.156.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 93.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
879.440.559 568.731.946
TOPLAM VARLIKLAR
1.212.944.222 777.196.460
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 102.149.021 74.843.247
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 426.744 1.120.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 143.844 209.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 282.900 911.007
Ticari Borçlar
10 189.882.928 60.541.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 189.882.928 60.541.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.817.595 2.456.205
Diğer Borçlar
11 1.829.100 767.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.828.849 767.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 8.813.049 2.366.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.065.266 15.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.708.223 3.542.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 1.145.175 931.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.563.048 2.610.818
ARA TOPLAM
312.691.926 145.653.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.691.926 145.653.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.107.729 35.881.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.393 311.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.055.336 35.570.377
Diğer Borçlar
11 339.653 172.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
339.653 172.638
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 400.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.970.671 16.640.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 20.970.671 16.640.150
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 70.252.689 50.137.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.071.163 102.831.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
406.763.089 248.484.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 806.379.041 528.580.703
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
355.226.977 210.993.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.693.394 4.450.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
257.928.181 218.744.580
Net Dönem Karı veya Zararı
133.565.183 39.426.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -197.908 131.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
806.181.133 528.712.127
TOPLAM KAYNAKLAR
1.212.944.222 777.196.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 426.244.937 304.482.730
Satışların Maliyeti
5,28 -323.035.299 -229.454.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.209.638 75.027.872
BRÜT KAR (ZARAR)
103.209.638 75.027.872
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -21.257.387 -17.226.250
Pazarlama Giderleri
29-30 -28.202.207 -24.398.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -18.364.455 -11.302.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 205.957.716 78.796.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -74.079.694 -35.721.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.263.611 65.176.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 255.268 72.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.518.879 65.249.295
Finansman Gelirleri
33 45.242.475 18.186.853
Finansman Giderleri
33 -74.256.778 -42.473.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.504.576 40.962.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.268.426 -1.162.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.527.899 -23.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.740.527 -1.139.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.236.150 39.800.597
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.236.150 39.800.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-329.033 374.087
Ana Ortaklık Payları
133.565.183 39.426.510
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 5,30020000 1,56450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
144.232.856 16.498.092
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18-27 167.379.371 18.967.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-27 -4.865.175 -645.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.281.340 -1.824.316
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18-27 -19.254.374 -1.953.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24-27 973.034 129.046
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.232.856 16.498.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.469.006 56.298.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-329.332 374.153
Ana Ortaklık Payları
277.798.338 55.924.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.