KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:14
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438
Transferler
27 485.138 11.617.532 -12.102.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -642.283 -5.825.669 -6.467.952 11.667 -6.456.285
Dönem Karı (Zararı)
-5.825.669 -5.825.669 11.601 -5.814.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-642.283 -642.283 66 -642.217
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.800.522 199.654.035 4.450.485 218.744.580 -5.825.669 466.188.215 -231.062 465.957.153
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 29.765.306 -5.674.493 216.668.315 4.450.485 218.744.580 39.426.510 528.580.703 131.424 528.712.127
Transferler
27 39.426.510 -39.426.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.170.091 1.050.630 -119.461 -818 -120.279
Dönem Karı (Zararı)
1.050.630 1.050.630 492 1.051.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.170.091 -1.170.091 -1.310 -1.171.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -6.844.584 216.668.315 4.450.485 258.171.090 1.050.630 528.461.242 130.606 528.591.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.083.635 14.928.893
Dönem Karı (Zararı)
1.051.122 -5.562.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.051.122 -5.562.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.699.596 18.124.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.735.652 5.534.063
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-680.190 -3.020.275
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.663 -2.048.903
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -669.527 -971.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.438.556 240.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.497.316 1.683.967
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 85.431 79.066
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.144.191 -1.522.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.386.379 4.555.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -40.247 -45.837
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.321.893 1.715.517
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 108.214 2.076.211
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.481 809.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 8.692.602 13.079.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 126.597 -2.246.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -18.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.926.532 3.248.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.667.768 36.079.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 25.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.667.768 36.054.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.003.164 -1.291.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.003.164 -1.291.402
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 2.534.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 761.875 552.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.183.086 528.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.638.076 -37.434.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -65.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 12.638.076 -37.368.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 204.337 1.825.077
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.450 481.317
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 104.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 10.450 376.777
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 163.701
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 2.847.919 1.245.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.387 1.260.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.677.250 15.810.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.114.607 -808.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -479.008 -73.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-329.730 -2.757.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 62.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -329.730 -2.819.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.212.832 -4.652.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.950.018 43.454.895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -25.131.240 -43.201.624
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -420.941 -350.216
Ödenen Faiz
33 -654.397 -3.791.728
Alınan Faiz
33 43.728 -764.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.541.073 7.519.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.541.073 7.519.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.183.804 21.851.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.724.877 29.370.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.724.877 34.183.804
Ticari Alacaklar
77.134.302 69.459.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 77.134.302 69.459.352
Diğer Alacaklar
2.015.244 3.031.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.015.244 3.031.193
Türev Araçlar
9 2.534.251
Stoklar
13 96.915.204 97.007.552
Peşin Ödenmiş Giderler
2.516.271 1.333.185
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.516.271 1.333.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 35.233
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.266.331 879.944
ARA TOPLAM
219.572.229 208.464.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.572.229 208.464.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.010.752 1.997.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.010.752 1.997.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 305.168.690 305.168.690
Maddi Duran Varlıklar
18 247.209.056 251.272.640
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 7.445.453 8.136.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.692.371 2.156.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.692.371 2.156.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
563.529.007 568.731.946
TOPLAM VARLIKLAR
783.101.236 777.196.460
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 97.002.766 74.843.247
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 609.782 1.120.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
179.467 209.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
430.315 911.007
Ticari Borçlar
73.287.390 60.541.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 73.287.390 60.541.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.660.542 2.456.205
Diğer Borçlar
745.006 767.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 744.755 767.535
Türev Araçlar
9 163.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 5.214.075 2.366.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 481.902 15.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.692.268 3.542.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.140.210 931.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.552.058 2.610.818
ARA TOPLAM
182.857.432 145.653.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.857.432 145.653.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.783.070 35.881.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
102.498 311.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.680.572 35.570.377
Diğer Borçlar
11 205.868 172.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
205.868 172.638
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 356.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.244.370 16.640.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 19.244.370 16.640.150
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 49.061.928 50.137.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.651.956 102.831.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.509.388 248.484.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 528.461.242 528.580.703
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 29.765.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
209.823.731 210.993.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.450.485 4.450.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
258.171.090 218.744.580
Net Dönem Karı veya Zararı
1.050.630 39.426.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 130.606 131.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
528.591.848 528.712.127
TOPLAM KAYNAKLAR
783.101.236 777.196.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 172.544.163 136.215.083 83.606.235 46.780.296
Satışların Maliyeti
5,28 -136.871.594 -110.042.732 -66.513.992 -37.396.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.672.569 26.172.351 17.092.243 9.383.537
BRÜT KAR (ZARAR)
35.672.569 26.172.351 17.092.243 9.383.537
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.961.965 -8.218.418 -5.101.251 -3.490.228
Pazarlama Giderleri
29 -10.962.269 -9.454.153 -5.605.732 -3.205.625
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -7.999.435 -5.019.767 -4.094.924 -2.050.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 27.262.270 22.311.499 5.407.892 3.262.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.949.627 -21.923.509 -1.644.353 -3.210.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.061.543 3.868.003 6.053.875 689.180
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -58.495 -42.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.061.543 3.809.508 6.053.875 646.322
Finansman Gelirleri
33 8.624.325 6.675.171 2.693.953 1.949.103
Finansman Giderleri
33 -20.508.149 -18.615.991 -6.890.419 -8.411.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35 1.177.719 -8.131.312 1.857.409 -5.815.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-126.597 2.317.244 -451.754 1.503.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-945.313 -85.355 3.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
818.716 2.317.244 -366.399 1.499.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.051.122 -5.814.068 1.405.655 -4.312.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.051.122 -5.814.068 1.405.655 -4.312.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
492 11.601 123.705 -16.643
Ana Ortaklık Payları
1.050.630 -5.825.669 1.281.950 -4.296.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,04170000 -0,23120000 0,05090000 -0,17050000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.171.401 -642.217 -896.316 -66.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.430.501 -802.771 -1.086.646 -83.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259.100 160.554 190.330 16.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.171.401 -642.217 -896.316 -66.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27 -120.279 -6.456.285 509.339 -4.379.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-818 11.667 122.329 -16.643
Ana Ortaklık Payları
-119.461 -6.467.952 387.010 -4.362.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7614 Değişim: -0,01%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7775
Açılış: 8,7619
10,3052 Değişim: -0,04%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
492,05 Değişim: 0,23%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 492,37
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.