KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 18:17
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.427.678 12.059.356 135.419 15.103.766 25.870.863 -57.282 25.813.581
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Transferler
27 -42.222.118 922.957 56.402.927 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.628.892 17.714.159 12.102.670 28.187.937 -53.115 28.134.822
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -5.158.239 199.654.035 3.965.347 207.127.048 12.102.670 472.656.167 -242.729 472.413.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.532.197 23.230.276
Dönem Karı (Zararı)
12.049.489 15.048.000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.049.489 15.048.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.586.615 28.195.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 9.610.651 7.901.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-674.901 5.677.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.107.531 1.375.780
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.782.432 4.301.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.556.544 4.701.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.162.580 3.230.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.848 26.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.380.116 1.443.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.416.549 4.417.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -386.887 -137.496
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 5.293.553 5.564.472
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.544.792 -2.015.946
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 965.091 1.006.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 3.377.685 4.483.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,31 -3.000.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.491.905 1.154.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -191.818 -140.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.517.781 -16.414.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.355.427 -19.369.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -1.405 82.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -50.354.022 -19.452.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.047.051 -3.270.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 3.047.051 -3.270.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 12.257.573 -41.280.230
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -497.352 -734.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.950.262 50.811.630
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 60.630 -16.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -7.010.892 50.828.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 724.848 472.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.268 393.265
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 250 -3.488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -437.518 396.753
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 771.800 -771.800
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 945.196 -463.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.976.060 -2.201.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.881.677 26.829.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.098.371 -1.949.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.552.149 -1.649.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.999.551 -18.714.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 259.415 264.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -11.258.966 -18.979.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.980.668 1.235.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 72.989.952 42.748.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -25.204.830 -37.826.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 1.758.166
Ödenen Temettüler
27 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -6.164.159 -2.817.593
Alınan Faiz
33 -578.461 -868.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.448.920 5.750.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.448.920 5.750.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.403.094 2.652.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.852.014 8.403.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.852.014 8.403.351
Ticari Alacaklar
10 92.273.565 42.060.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.086 23.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 92.248.479 42.036.903
Diğer Alacaklar
11 3.610.484 7.339.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.610.484 7.339.688
Türev Araçlar
771.800
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 771.800
Stoklar
13 93.563.182 104.038.323
Peşin Ödenmiş Giderler
4.549.251 4.051.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.549.251 4.051.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 6.887 358
Diğer Dönen Varlıklar
26 873.176 4.880.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 873.176 4.880.641
ARA TOPLAM
216.728.559 171.546.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.728.559 171.546.644
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.706.290 1.024.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.706.290 1.024.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 267.548.690 259.843.690
Maddi Duran Varlıklar
18 234.608.679 223.484.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 9.703.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.920.257 1.211.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.920.257 1.211.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
515.487.412 485.564.035
TOPLAM VARLIKLAR
732.215.971 657.110.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 62.609.855 9.924.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 11.201.129 5.301.804
Ticari Borçlar
10 98.445.853 103.851.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 65.929 5.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 98.379.924 103.846.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.348.896 2.624.050
Diğer Borçlar
11 340.507 737.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 340.256 737.765
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.015.269 1.070.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 61.338 1.546.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.930.067 2.763.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 705.074 932.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.224.993 1.831.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 70.512 19.668
ARA TOPLAM
182.023.426 127.838.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.023.426 127.838.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.064.134 22.053.744
Diğer Borçlar
11 156.267 196.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
156.267 196.278
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.385.055 10.057.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 13.385.055 10.057.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 47.173.651 43.865.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.779.107 76.173.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.802.533 204.012.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 472.656.167 453.288.230
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.495.796 178.410.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.495.796 178.410.529
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.965.347 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.127.048 159.544.121
Net Dönem Karı veya Zararı
12.102.670 15.103.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-242.729 -189.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
472.413.438 453.098.616
TOPLAM KAYNAKLAR
732.215.971 657.110.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 425.472.940 366.921.961
Satışların Maliyeti
5,28 -343.759.165 -291.669.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.713.775 75.252.231
BRÜT KAR (ZARAR)
81.713.775 75.252.231
Genel Yönetim Giderleri
29 -19.595.602 -17.679.403
Pazarlama Giderleri
29 -31.668.824 -24.621.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -10.367.812 -6.866.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 39.441.266 63.760.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -36.740.984 -61.415.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.781.819 28.430.275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 191.818 140.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.973.637 28.570.324
Finansman Gelirleri
33 10.026.981 4.131.692
Finansman Giderleri
33 -19.459.224 -16.499.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.541.394 16.202.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.491.905 -1.154.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.060.084 -3.195.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
568.179 2.041.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.049.489 15.048.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.049.489 15.048.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.181 -55.766
Ana Ortaklık Payları
12.102.670 15.103.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,48030000 0,59940000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.085.333 10.630.161
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,27 21.997.683 15.073.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -2.036.032 -1.786.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.876.318 -2.657.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18,27 -4.283.524 -3.014.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24,27 407.206 357.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 135.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
9,27 0 135.420
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.085.333 10.765.581
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27 28.134.822 25.813.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.115 -57.282
Ana Ortaklık Payları
28.187.937 25.870.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: -0,25% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9553 Değişim: 0,13%
Düşük 17,8981 15.08.2022 Yüksek 17,9721
Açılış: 17,9321
18,2544 Değişim: -0,80%
Düşük 18,2380 15.08.2022 Yüksek 18,4337
Açılış: 18,4009
1.027,97 Değişim: -1,10%
Düşük 1.023,91 15.08.2022 Yüksek 1.040,84
Açılış: 1.039,38
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.