KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:31
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 147.361.288 -177.218 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 -143 400.367.737
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.545.170 -1.343.301 1.201.869 1.201.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 149.906.458 -177.218 3.042.390 148.512.951 4.313.868 401.569.749 -143 401.569.606
Transferler
27 4.313.868 -4.313.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -265.926 1.351 -2.582.573 -89.389 -2.671.962
Dönem Karı (Zararı)
-2.317.998
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.482.050 149.906.458 -175.867 3.042.390 152.826.819 -2.317.998 398.987.176 -89.532 398.897.644
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -132.818 -88.106 -4.335.527 -4.556.451 -144.141 -4.700.592
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.234.487 169.880.520 -223.525 3.042.390 159.544.121 -4.335.527 422.860.916 -276.473 422.584.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.811.041 -6.022.322
Dönem Karı (Zararı)
-4.478.902 -2.406.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.478.902 -2.406.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.898.821 5.899.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.606.683 3.577.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.487.909 2.300.243
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 934.293 1.713.952
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 553.616 383.921
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
202.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.292.989 489.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.583.258 489.344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.709.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.785.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -27.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.787.210
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.629.782
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.603.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 1.863.640 -127.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.138.217 -340.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.524.952 -8.223.040
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.864.633 -196.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 60.034 39.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.924.667 -235.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.854.500 220.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.854.500 220.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.049.880 -10.911.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -395.069 -5.175.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.032.735 13.443.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -15.575 -37.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 23.048.310 13.480.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -99.831 -220.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.812 1.264
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 376.812 1.264
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 596.314 -2.623.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.996 -2.761.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-216.996 -2.761.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.944.871 -4.730.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -762.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.370.850 -1.291.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.225.682 -14.140.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.225.682 -14.140.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -13.225.682 -14.140.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.525.180 7.471.848
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.951.141 8.561.261
Kredilerden Nakit Girişleri
8 34.951.141 8.561.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.514.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -22.514.507
Ödenen Faiz
33 -3.539.430 -1.089.413
Alınan Faiz
1.627.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.110.539 -12.690.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.110.539 -12.690.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.653.155 15.632.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.763.694 2.942.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.766.893 2.653.155
Ticari Alacaklar
10 32.369.562 25.496.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 45.846 105.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 32.323.716 25.390.923
Diğer Alacaklar
6.089.956 4.538.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.089.956 4.538.833
Stoklar
13 77.555.935 67.059.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.712.043 3.316.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.712.043 3.316.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.799 723.155
Diğer Dönen Varlıklar
2.876.543 2.695.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.876.543 2.695.829
ARA TOPLAM
129.374.731 106.484.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.374.731 106.484.420
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
858.010 554.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 858.010 554.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 258.700.000 258.700.000
Maddi Duran Varlıklar
18 208.643.147 199.364.174
Arazi ve Arsalar
89.754.211 89.754.211
Binalar
81.987.696 80.905.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.257.058 22.811.786
Taşıtlar
-40 -40
Mobilya ve Demirbaşlar
621.101 573.831
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.023.121 5.318.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
788.170 448.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 788.170 448.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
468.989.327 459.066.952
TOPLAM VARLIKLAR
598.364.058 565.551.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.165.552 19.554.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.165.552 19.554.082
Banka Kredileri
8.960.664 18.214.243
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.267.651 1.375.436
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
-62.763 -35.597
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.876.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.876.929
Banka Kredileri
6.876.929
Ticari Borçlar
10 75.910.498 55.055.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 6.644 22.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.903.854 55.033.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.051.337 2.151.171
Diğer Borçlar
11 671.967 356.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.489 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,37 668.478 353.403
Ertelenmiş Gelirler
21 2.129.514 1.533.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21 2.129.514 1.533.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.070.912 1.298.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.000.810 938.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.070.102 360.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.282
ARA TOPLAM
101.876.709 79.987.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.876.709 79.987.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.854.039 7.436.954
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.854.039 7.436.954
Banka Kredileri
17.908.659 3.796.683
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.888.058 4.157.558
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
-942.678 -517.287
Diğer Borçlar
11 245.623 183.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
245.623 183.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.724.916 6.984.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.724.916 6.984.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 42.078.328 43.343.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.902.906 57.948.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.779.615 137.935.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 422.860.916 427.747.969
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.646.033 167.778.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
167.646.033 167.778.851
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.880.520 169.880.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.234.487 -2.101.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-223.525 -135.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
-223.525 -135.419
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.544.121 152.826.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.335.527 7.047.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -276.473 -132.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.584.443 427.615.637
TOPLAM KAYNAKLAR
598.364.058 565.551.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 28 148.847.571 106.537.459 80.161.900 57.155.540
Satışların Maliyeti
5, 28 -126.077.322 -87.428.790 -67.206.084 -48.445.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.770.249 19.108.669 12.955.816 8.709.983
BRÜT KAR (ZARAR)
22.770.249 19.108.669 12.955.816 8.709.983
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.746.552 -9.407.380 -4.939.554 -4.884.924
Pazarlama Giderleri
29 -11.830.868 -8.609.013 -6.570.893 -4.752.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -3.315.330 -2.262.951 -1.582.255 -1.062.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.349.388 10.696.140 6.990.027 3.344.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.632.590 -11.079.156 -6.066.075 -4.379.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.703 -1.553.691 787.066 -3.024.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.703 -1.553.691 787.066 -3.024.325
Finansman Gelirleri
33 7.386.242 166.914 4.979.154 57.523
Finansman Giderleri
33 -12.597.658 -1.360.799 -8.202.558 -871.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.617.119 -2.747.576 -2.436.338 -3.837.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 1.138.217 340.678 456.888 626.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-119.879 582.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.138.217 460.557 456.888 44.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.478.902 -2.406.898 -1.979.450 -3.211.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.478.902 -2.406.898 -1.979.450 -3.211.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.375 -88.900 -124.904 -42.400
Ana Ortaklık Payları
-4.335.527 -2.317.998 -1.854.546 -3.168.739
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.584 -266.415 -58.506 -266.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -166.979 -333.018 -73.133 -333.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.395 66.603 14.627 66.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33.395 66.603 14.627 66.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.106 1.351 -68.337 14.688
Yabancı Para Çevrim Farkları
-88.106 1.351 -68.337 14.688
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
9,27 -88.106 1.351 -68.337 14.688
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.690 -265.064 -126.843 -251.727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.700.592 -2.671.962 -2.106.293 -3.462.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144.141 -89.389 -125.493 -42.889
Ana Ortaklık Payları
-4.556.451 -2.582.573 -1.980.800 -3.419.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704823


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7085 Değişim: 0,33%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,5082 Değişim: 0,00%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
778,80 Değişim: -0,04%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.