KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2022 - 18:39
KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için stopaj söz konusu değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 Peşin 0,4020967 40,20967 0 0,4020967 40,20967
B Grubu, ATATP, TREATTP00023 Peşin 0,4020967 40,20967 10 0,3618870 36,1887

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 15.06.2022 17.06.2022 16.06.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 0 0
B Grubu, ATATP, TREATTP00023 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 62.923.655 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 50.262.090 TL olduğunu tespit etmiştir.
2021 yılı karının dağıtımı konusunda SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 22.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede
1) 2021 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırına ulaşmadığı için, 2021 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması,
2) 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %40,21'ine ve net dağıtılabilir dönem karının %30'una tekabül eden 15.078.626,94 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %40,21, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 54.106.415 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 33.863.100 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,
5) Kar payı dağıtımına 15.06.2022 tarihinde yapılması,
hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 72.289.721 54.106.415
4. Vergiler ( - ) 5.036.476 1.198.952
5. Net Dönem Kârı 65.567.128 52.907.463
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.645.373 2.645.373
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.921.755 50.262.090
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.900 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.923.655 50.262.090
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.875.000 1.875.000
* Nakit 1.875.000 1.875.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 13.203.627 13.203.627
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.320.363 1.320.363
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 46.522.765 33.863.100
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.608.387 3,2 0,4020967 40,20967
B Grubu 12.123.216 24,12 0,361887 36,1887
TOPLAM 13.731.603 27,32 0,3661761 36,61761

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
- A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- B grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019289


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8765 Değişim: -0,39%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8570 Değişim: 1,02%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
940,35 Değişim: 1,09%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.