KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:48
KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.206 15.041.235 37.336.301 11.240.151 48.576.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
27 15.041.235 -15.041.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.119 170.381 26.985.186 27.245.686 9.273.985 36.519.671
Dönem Karı (Zararı)
27 26.985.186 26.985.186 7.233.856 34.219.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 90.119 170.381 260.500 2.040.129 2.300.629
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -456.187 167.076 51.471 33.834.441 26.985.186 64.581.987 20.514.136 85.096.123
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 26.693.988 -26.693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.811 4.180.689 26.917.430 31.201.930 2.023.453 33.225.383
Dönem Karı (Zararı)
26.917.430 26.917.430 647.811 27.565.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 103.811 4.180.689 e Arttırımı
33.500.000 166.157.770 -26.000.000 173.657.770 173.657.770
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -10.415.297 166.157.770 -23.661.719 -449.809 4.475.559 10.466.768 24.113.130 26.917.430 235.103.832 8.113.174 243.217.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.296.150 21.926.186
Dönem Karı (Zararı)
27.565.241 34.219.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.565.241 34.219.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.040.203 8.040.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 7.537.568 3.841.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-452.567 -21.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -452.567 -21.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.568.618 283.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.821.957 283.464
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.390.575
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-73.187 482.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 404.964 348.620
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -237.143 -177.308
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -241.008 311.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.597.007 3.453.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.496.630 -19.984.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -49.713.804 -24.971.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 927.207 -2.605.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.565.580 -663.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -826.807 -1.128.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.268.976 1.704.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 14.574.876 3.150.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.230.534 -4.862.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.783.890 885.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.278.234 8.506.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
681.602 3.126.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.959.836 5.380.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.891.186 22.274.806
Alınan Faiz
33 -404.964 -348.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.849.180 -5.345.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -16.849.180 -5.345.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.408.587 -690.850
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 173.657.770
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 173.657.770
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.249.183 -690.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.263.257 15.890.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.263.257 15.890.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.782.017 8.111.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.045.274 24.001.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 159.045.274 17.782.017
Ticari Alacaklar
10 127.237.737 77.716.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 46.192.776 33.503.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.044.961 44.213.304
Diğer Alacaklar
11 448.945 1.376.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 448.945 1.376.152
Stoklar
13 2.206.459 3.772.039
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.801.359 5.456.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.801.359 5.456.226
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.644.157 1.568.842
Diğer Dönen Varlıklar
26 56.372 737.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 56.372 737.974
ARA TOPLAM
297.440.303 108.410.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.440.303 108.410.070
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 10.819.556 9.936.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 5.116.995 4.268.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.702.561 5.668.768
Maddi Duran Varlıklar
18 1.813.791 1.582.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.556.507 437.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 51.123.174 42.042.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 51.123.174 42.042.929
Peşin Ödenmiş Giderler
15 504.709 1.023.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 504.709 1.023.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.812.203 3.028.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.629.940 58.051.899
TOPLAM VARLIKLAR
366.070.243 166.461.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 708.826 1.326.559
Ticari Borçlar
10 66.394.448 57.076.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 957.526 680.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 65.436.922 56.395.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 22.447.982 7.873.106
Diğer Borçlar
11 9.250.357 26.252.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 4.277.114 13.188.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.973.243 13.063.807
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.456.254 3.240.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.456.254 3.240.135
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.369.799
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.186.107 6.068.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 2.939.415 1.431.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 246.692 4.637.267
ARA TOPLAM
104.813.773 101.836.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.813.773 101.836.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 851.200 1.482.650
Ticari Borçlar
10 4.505.475 3.795.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.505.475 3.795.750
Diğer Borçlar
11 7.223.514 8.452.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.223.514 8.452.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.839.563 1.839.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.839.563 1.839.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.619.712 2.305.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.619.712 2.305.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.039.464 17.876.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.853.237 119.712.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 235.103.832 40.659.429
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 4.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -10.415.297
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.157.770
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -449.809 -553.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 4.475.559 294.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.466.768 51.471
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 24.113.130 33.834.439
Net Dönem Karı veya Zararı
27 26.917.430 26.693.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 8.113.174 6.089.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.217.006 46.749.150
TOPLAM KAYNAKLAR
366.070.243 166.461.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 103.176.306 111.828.963 48.852.946 42.789.053
Satışların Maliyeti
28 -61.534.307 -64.123.602 -30.570.232 -21.175.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.641.999 47.705.361 18.282.714 21.613.558
BRÜT KAR (ZARAR)
41.641.999 47.705.361 18.282.714 21.613.558
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -19.687.229 -8.778.170 -10.429.042 -3.920.796
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -7.088.829 -4.631.584 -1.959.358 172.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.947.601 11.413.350 9.613.563 5.143.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.253.045 -4.622.265 -2.040.983 454.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.560.497 41.086.692 13.466.894 23.463.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.560.497 41.086.692 13.466.894 23.463.867
Finansman Gelirleri
33 5.914.266 1.354.539 4.498.417 792.674
Finansman Giderleri
33 -1.312.515 -4.768.372 -771.204 -4.442.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.162.248 37.672.859 17.194.107 19.813.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.597.007 -3.453.817 -1.074.577 -1.617.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.343.638 -3.179.801 -839.298 -1.245.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-253.369 -274.016 -235.279 -371.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.565.241 34.219.042 16.119.530 18.196.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.565.241 34.219.042 16.119.530 18.196.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
647.811 7.233.856 8.668 2.159.011
Ana Ortaklık Payları
26.917.430 26.985.186 16.110.862 16.037.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 1,00560000 6,74630000 0,60190000 4,00930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.811 90.119 234.475 175.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.820 115.537 298.950 224.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.009 -25.418 -64.475 -49.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-31.009 -25.418 -64.475 -49.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.556.331 2.210.510 2.125.064 458.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.556.331 2.210.510 2.125.064 458.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.660.142 2.300.629 2.359.539 633.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.225.383 36.519.671 18.479.069 18.829.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.023.453 9.273.985 1.146.250 2.936.643
Ana Ortaklık Payları
31.201.930 27.245.686 17.332.819 15.893.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959535


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8728 Değişim: 0,63%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3762 Değişim: 0,56%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,21 Değişim: -0,40%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.