KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.07.2021 - 22:09
KAP ***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450
Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Transferler
27 15.041.235 -15.041.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.117 10.948.155 11.352.337 6.337.342 17.689.679
Dönem Karı (Zararı)
27 10.948.155 10.948.155 5.074.845 16.023.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.117 489.299 404.182 1.262.497 1.666.679
Dönem Sonu Bakiyeler
27 -631.423 485.994 51.471 33.834.439 10.948.155 48.688.636 17.577.493 66.266.129
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 26.000.000 693.988 -26.693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313
Dönem Karı (Zararı)
27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 2.423.399 877.203 3.300.602
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 53.889.396 7.606.067 61.495.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.495.349 9.657.752
Dönem Karı (Zararı)
11.445.711 16.023.000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.445.711 16.023.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.851.283 -1.857.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 3.862.147 -3.917.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-167.179
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -167.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.188.803 672.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.837.136 618.096
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
351.667 54.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.277.903 -280.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 383.618 -350.838
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -544.590 241.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.438.875 -171.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 522.430 1.836.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.418.027 -4.859.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -35.795.537 -43.955.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.608.584 -940.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 948.221 -167.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.188.192 2.595.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.106.635 20.199.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 8.259.797 6.702.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.058.005 5.248.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.892.765 928.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.981 4.528.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
591.299 4.582.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.157.280 -54.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.878.967 9.306.914
Alınan Faiz
33 -383.618 350.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.889.204 -2.562.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -6.889.204 -2.562.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-896.397 -322.984
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-896.397 -322.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.290.252 6.772.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.290.252 6.772.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.782.017 8.111.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.491.765 14.883.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.491.765 17.782.017
Ticari Alacaklar
10 111.824.839 77.716.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11-37 32.949.659 33.503.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 78.875.180 44.213.304
Diğer Alacaklar
11 5.984.736 1.376.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 5.984.736 1.376.152
Stoklar
13 2.823.818 3.772.039
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.268.034 5.456.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-37 4.268.034 5.456.226
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.572.332 1.568.842
Diğer Dönen Varlıklar
26 146.675 737.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 146.675 737.974
ARA TOPLAM
140.112.199 108.410.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.112.199 108.410.070
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 10.185.602 9.936.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.721.874 4.268.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.463.728 5.668.768
Maddi Duran Varlıklar
18 1.499.734 1.582.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.840.207 437.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 47.666.805 42.042.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 47.666.805 42.042.929
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.023.035 1.023.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.023.035 1.023.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.044.178 3.028.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.259.561 58.051.899
TOPLAM VARLIKLAR
205.371.760 166.461.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 737.718 1.326.559
Ticari Borçlar
10 78.197.520 57.076.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 780.691 680.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 77.416.829 56.395.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 16.132.903 7.873.106
Diğer Borçlar
11 21.194.229 26.252.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 11.581.464 13.188.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.612.765 13.063.807
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 347.370 3.240.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 347.370 3.240.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.621.060 6.068.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 2.632.126 1.431.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.988.934 4.637.267
ARA TOPLAM
124.230.800 101.836.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.230.800 101.836.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.175.094 1.482.650
Ticari Borçlar
10 4.236.480 3.795.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.236.480 3.795.750
Diğer Borçlar
11 8.452.171 8.452.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.452.171 8.452.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.839.572 1.839.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.839.572 1.839.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.942.180 2.305.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.942.180 2.305.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.645.497 17.876.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.876.297 119.712.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.889.396 40.659.429
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 4.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -684.284 -553.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 2.848.933 294.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 51.471 51.471
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 34.528.427 33.834.439
Net Dönem Karı veya Zararı
27 10.806.568 26.693.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.606.067 6.089.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.495.463 46.749.150
TOPLAM KAYNAKLAR
205.371.760 166.461.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.323.360 69.039.910
Satışların Maliyeti
28 -30.964.075 -42.948.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.359.285 26.091.803
BRÜT KAR (ZARAR)
23.359.285 26.091.803
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -9.258.187 -4.857.374
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -5.129.471 -4.804.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.334.038 6.269.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.212.062 -5.076.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.093.603 17.622.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.093.603 17.622.825
Finansman Gelirleri
33 1.415.849 561.865
Finansman Giderleri
33 -541.311 -325.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.968.141 17.859.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-522.430 -1.836.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-504.340 -1.934.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.090 97.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.445.711 16.023.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.445.711 16.023.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
639.143 5.074.845
Ana Ortaklık Payları
10.806.568 10.948.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-130.664 -85.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.130 -109.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.466 24.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33.466 24.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.431.267 1.751.796
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.431.267 1.751.796
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.431.267 1.751.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.300.603 1.666.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.746.314 17.689.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
877.203 6.337.342
Ana Ortaklık Payları
13.869.111 11.352.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950096


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.426 Değişim: 0,15% Hacim : 6.854 Mio.TL Son veri saati : 14:54
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4718 Değişim: 0,53%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4772
Açılış: 8,4269
9,9809 Değişim: 0,08%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0033
Açılış: 9,9725
482,76 Değişim: -0,68%
Düşük 482,29 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.