KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2023 - 20:14
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 0 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751
Transferler
0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -38.861 0 0 15.498.263 15.459.402 15.459.402
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 -38.861 262.863 8.805.660 15.498.263 50.634.153 50.634.153
Transferler
0 0 0 0 0 15.498.263 -15.498.263 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -226.676 0 0 161.720.930 161.494.254 161.494.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.877.750 23.877.750
Sermaye Arttırımı
23.750.000 0 127.750 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 47.500.000 2.285 2.481.693 -265.537 262.863 24.303.923 161.720.930 236.006.157 236.006.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.281.328 -851.934
Dönem Karı (Zararı)
161.720.930 15.498.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-163.333.328 -15.483.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 127.367 116.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
910.903 205.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 910.903 205.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.941.878 13.527.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.271.169 -436.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 11.213.047 13.964.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-133.187.726 -29.332.473
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -133.137.230 -29.332.473
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-50.496 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.125.750 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.125.750 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.862.511 -1.313.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.642 -471.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 52.898 -433.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -41.256 -38.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.510 -5.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -93.510 -5.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -200.293 77.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.643 817.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,23 345.460 728.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 308.183 89.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 85.839 -190.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.578.398 11.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.578.398 11.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.826.792 -1.551.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
178.993 757.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.647.799 -2.308.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.250.113 -1.298.137
Alınan Faiz
1.045.142 453.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.927 -7.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
72.929.266 -9.161.135
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.173.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.839 -14.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.839 -14.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 81.650.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.523.770 -9.146.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.423.420 9.713.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.877.750 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.877.750 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.000.000 180.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 87.000.000 180.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.000.000 -160.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -157.000.000 -160.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -245.669 -135.102
Ödenen Faiz
-15.055.501 -10.151.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.787.174 -299.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.787.174 -299.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.141.935 3.441.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.929.109 3.141.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.155.135 3.141.935
Finansal Yatırımlar
5 2.223.622 0
Ticari Alacaklar
6 539.330 550.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 440.688 493.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 98.642 57.386
Diğer Alacaklar
8 109.786 16.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 109.786 16.276
Peşin Ödenmiş Giderler
9 402.966 140.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 402.966 140.741
Diğer Dönen Varlıklar
12 0 2.782.797
ARA TOPLAM
23.430.839 6.632.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.430.839 6.632.721
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 219.272.000 120.135.250
Maddi Duran Varlıklar
11 35.592 28.831
Mobilya ve Demirbaşlar
11 35.592 28.831
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 340.060 450.349
Peşin Ödenmiş Giderler
9 68.380 130.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 68.380 130.312
Diğer Duran Varlıklar
12 0 160.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.716.032 120.904.742
TOPLAM VARLIKLAR
243.146.871 127.537.463
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 73.842.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 73.842.454
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 73.842.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.513 94.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 230.513 94.845
Ticari Borçlar
2.445.422 1.791.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 1.741.194 1.395.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 704.228 396.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 155.288 69.449
Diğer Borçlar
8 2.595.701 17.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.595.701 17.303
ARA TOPLAM
5.426.924 75.815.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.426.924 75.815.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.491 379.157
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 108.491 379.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.605.299 708.323
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.790 1.087.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.140.714 76.903.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.006.157 50.634.153
Ödenmiş Sermaye
16 47.500.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.481.693 2.353.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-265.537 -38.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.537 -38.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.537 -38.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 262.863 262.863
Yasal Yedekler
262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 24.303.923 8.805.660
Net Dönem Karı veya Zararı
161.720.930 15.498.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.006.157 50.634.153
TOPLAM KAYNAKLAR
243.146.871 127.537.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 89.478.242 4.615.353
Satışların Maliyeti
17 -46.103.517 -1.773.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 43.374.725 2.842.292
BRÜT KAR (ZARAR)
43.374.725 2.842.292
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.284.648 -3.375.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 136.135.496 30.053.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.225.573 29.519.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.225.573 29.519.978
Finansman Giderleri
20 -11.504.643 -14.021.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.720.930 15.498.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
161.720.930 15.498.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
161.720.930 15.498.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
161.720.930 15.498.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-226.676 -38.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -226.676 -38.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14 -226.676 -38.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.494.254 15.459.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
161.494.254 15.459.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110164


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.