KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2021 - 18:29
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099
Transferler
-7.525.067 7.525.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905
Dönem Sonu Bakiyeler
15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.906.905 34.324.194 34.324.194
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.500.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751
Transferler
-1.056.348 1.056.348 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.972.569 -2.972.569 -2.972.569
Dönem Sonu Bakiyeler
15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.805.660 -2.972.569 32.202.182 32.202.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.079 710.493
Dönem Karı (Zararı)
-2.972.569 -1.906.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.888.615 1.509.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 3.829 3.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.776 -1.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 77.776 -1.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.807.010 1.507.006
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -116.071 -4.664
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.923.081 1.511.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
142.794 1.219.443
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.018 -90.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 60.299 -28.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 719 -62.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.116 -67
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.116 -67
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.708 108.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.954 -322.061
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,23 225.306 17.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.352 -339.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -207.485 306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.209 -24.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.209 -24.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.274 1.547.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 50.274 1.547.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.840 821.539
Alınan Faiz
133.239 3.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -115.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.139 8.058.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 8.250.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.781 -184.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.952.753 -2.409.550
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -50.000.000 0
Ödenen Faiz
-2.952.753 -2.409.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.862.813 6.359.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.862.813 6.359.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.384 4.370.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 578.571 10.730.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 578.571 3.458.553
Ticari Alacaklar
18.240 79.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 60.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.240 18.959
Diğer Alacaklar
2.235 10.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.235 10.351
Peşin Ödenmiş Giderler
8 170.228 156.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 170.228 156.665
ARA TOPLAM
769.274 3.704.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
769.274 3.704.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 81.743.781 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
40.512 29.983
Mobilya ve Demirbaşlar
10 40.512 29.983
Peşin Ödenmiş Giderler
176.973 192.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 176.973 192.244
Diğer Duran Varlıklar
1.322.164 1.372.438
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.322.164 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.283.430 83.250.665
TOPLAM VARLIKLAR
84.052.704 86.955.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 50.029.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 50.000.000 50.029.673
İhraç Edilmiş Borçlanma Ara 6 50.000.000 50.029.673
Ticari Borçlar
1.197.858 973.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 892.311 667.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 305.547 306.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 52.688 260.173
Diğer Borçlar
7 11.421 6.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.421 6.212
ARA TOPLAM
51.261.967 51.269.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.261.967 51.269.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
588.555 510.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 588.555 510.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.555 510.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.850.522 51.780.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.202.182 35.174.751
Ödenmiş Sermaye
15 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
15 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.805.660 9.862.008
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.972.569 -1.056.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.202.182 35.174.751
TOPLAM KAYNAKLAR
84.052.704 86.955.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 729.685 8.994.147
Satışların Maliyeti
16 -273.355 -8.776.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
456.330 217.501
BRÜT KAR (ZARAR)
456.330 217.501
Genel Yönetim Giderleri
17 -720.171 -750.192
Pazarlama Giderleri
-105.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 214.353 242.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.488 -395.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.488 -395.235
Finansman Giderleri
20 -2.923.081 -1.511.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.972.569 -1.906.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.972.569 -1.906.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.972.569 -1.906.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.972.569 -1.906.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 22 -0,12516000 -0,08029000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.972.569 -1.906.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.972.569 -1.906.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7034 Değişim: -0,06%
Düşük 8,7034 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3943 Değişim: -0,11%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4056
Açılış: 10,4056
496,77 Değişim: -0,06%
Düşük 496,57 25.06.2021 Yüksek 497,45
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.