KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:34
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.959.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166
Transferler
1.727.311 -1.727.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.525.067 -7.525.067 -7.525.067
Dönem Sonu Bakiyeler
15 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.500.000 2.285 2.353.943 -7.525.067 7.525.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.056.348 -1.056.348 -1.056.348
Dönem Sonu Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.056.348 35.174.751 35.174.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
721.670 -490.802
Dönem Karı (Zararı)
-1.056.348 -7.525.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.561 7.493.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 15.310 20.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.093 103.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 262.093 103.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.257.071 9.120.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -478.200 -534.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 7.735.271 9.654.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.126.913 -3.492.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.126.913 -3.526.069
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.741.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.741.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.031.658 -1.196.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.898 2.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -57.939 852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -18.959 2.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.148 16.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.148 16.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 22.586 40.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-561.885 385.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,23 311.367 305.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -873.252 80.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 135.656 14.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.409 -216.652
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -44.409 -216.652
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.005.516 4.896.516
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.720.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.397 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.397 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.547.247
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.000.000 -50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-100.000.000 -50.000.000
Ödenen Faiz
-9.656.356 -12.568.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 21.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-929.170 -8.141.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-929.170 -8.141.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.554 12.512.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.441.384 4.370.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.458.553 4.370.554
Ticari Alacaklar
79.258 2.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 60.299 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.959 0
Diğer Alacaklar
10.351 203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.351 203
Peşin Ödenmiş Giderler
156.665 371.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
156.665 371.495
ARA TOPLAM
3.704.827 4.744.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.704.827 4.744.612
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 81.656.000 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
29.983 12.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 29.983 11.467
Özel Maliyetler
0 1.429
Peşin Ödenmiş Giderler
192.244 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 192.244 0
Diğer Duran Varlıklar
1.372.438 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.372.438 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.250.665 85.519.090
TOPLAM VARLIKLAR
86.955.492 90.263.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.029.673 51.950.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 50.029.673 51.950.758
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 50.029.673 51.950.758
Ticari Borçlar
973.904 1.535.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 667.005 355.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 306.899 1.180.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 260.173 124.517
Diğer Borçlar
7 6.212 50.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.212 50.620
ARA TOPLAM
51.269.962 53.661.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.269.962 53.661.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
510.779 370.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 510.779 370.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.779 370.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.780.741 54.032.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığ 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
15 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.862.008 17.387.075
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.056.348 -7.525.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.174.751 36.231.099
TOPLAM KAYNAKLAR
86.955.492 90.263.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 10.959.811 15.125.938
Satışların Maliyeti
16 -9.946.247 -14.768.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.013.564 357.611
BRÜT KAR (ZARAR)
1.013.564 357.611
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.686.294 -2.469.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.365.362 4.331.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.709 -89.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.678.923 2.129.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.678.923 2.129.764
Finansman Giderleri
20 -7.735.271 -9.654.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.056.348 -7.525.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.056.348 -7.525.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.056.348 -7.525.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.056.348 -7.525.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,04448000 -0,31684000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.056.348 -7.525.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.056.348 -7.525.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.