KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 23:20
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166
Transferler
1.727.311 -1.727.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-618.155 -618.155 -618.155
Dönem Karı (Zararı)
-618.155 -618.155 -618.155
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -618.155 43.138.011 43.138.011
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099
Transferler
-7.525.067 7.525.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905
Dönem Karı (Zararı)
-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.906.905 34.324.194 34.324.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
710.493 4.173.298
Dönem Karı (Zararı)
-1.906.905 -618.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.509.001 774.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.494 5.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.499 45.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.499 45.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.507.006 819.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.664 -284.374
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.511.670 1.103.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -94.498
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,22 0 -128.016
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.219.443 3.554.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.805 2.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.503 3.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.302 -236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67 15.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -67 15.726
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 108.778 -38.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.061 -444.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,26 17.449 -4.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -339.510 -440.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 306 -37.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.025 -176.846
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -24.025 -176.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -56.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.547.317 4.291.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 1.547.317 4.291.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
821.539 3.711.773
Alınan Faiz
3.987 461.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-115.033 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.058.830 -8.386.787
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 1.720.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.567 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.567 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 8.250.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -184.603 -9.205.213
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -901.574
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
14 0 -901.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.409.550 -3.715.165
Ödenen Faiz
7 -2.409.550 -3.600.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -114.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.359.773 -7.928.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.359.773 -7.928.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.370.554 12.512.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.730.327 4.583.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.731.003 4.370.554
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
26 93.165 2.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 30.863 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.302 0
Diğer Alacaklar
8 270 203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 270 203
Peşin Ödenmiş Giderler
10 262.717 371.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 262.717 371.495
ARA TOPLAM
11.087.155 4.744.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.087.155 4.744.612
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 74.501.603 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
12 15.970 12.896
Mobilya ve Demirbaşlar
12 15.718 11.467
Özel Maliyetler
12 252 1.429
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Diğer Duran Varlıklar
14 1.391.877 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.391.877 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.909.450 85.519.090
TOPLAM VARLIKLAR
86.996.605 90.263.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.052.878 51.950.758
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.052.878 51.950.758
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 51.052.878 51.950.758
Ticari Borçlar
1.213.728 1.535.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 373.087 355.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 840.641 1.180.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 124.823 124.517
Diğer Borçlar
26.595 50.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.595 50.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 0
ARA TOPLAM
52.418.024 53.661.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.418.024 53.661.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 254.387 370.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 254.387 370.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.387 370.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.672.411 54.032.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.324.194 36.231.099
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 9.862.008 17.387.075
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.906.905 -7.525.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.324.194 36.231.099
TOPLAM KAYNAKLAR
86.996.605 90.263.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 8.994.147 660.889
Satışların Maliyeti
19 -8.776.646 -31.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
217.501 629.698
BRÜT KAR (ZARAR)
217.501 629.698
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -750.192 -609.533
Pazarlama Giderleri
20 -105.085 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 242.541 555.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -89.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-395.235 485.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-395.235 485.526
Finansman Giderleri
23 -1.511.670 -1.103.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.906.905 -618.155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.906.905 -618.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.906.905 -618.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.906.905 -618.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,08029000 0,02603000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.906.905 -618.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.906.905 -618.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847093


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1040 Değişim: -0,02%
Düşük 8,0992 14.04.2021 Yüksek 8,1167
Açılış: 8,1057
9,6942 Değişim: -0,03%
Düşük 9,6848 14.04.2021 Yüksek 9,7072
Açılış: 9,6971
455,16 Değişim: 0,24%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.