" />

KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:19
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.155.712 7.155.712 -5.098.099 2.057.613
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 7.155.712 33.140.854 29.797.341 62.938.195
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.524 33.878.034 69.884.558
Transferler
9.967.080 -9.967.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.679.863 10.679.863 -9.629.031 1.050.832
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26.493 26.493 26.493
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.019 543.019 543.019
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 10.679.863 47.255.898 24.249.003 71.504.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.844.699 38.273.652
Dönem Karı (Zararı)
1.050.832 2.057.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.050.832 2.057.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15 24.817.456 73.570.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 964.098 680.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 1.251.654 451.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.251.654 451.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.540.133 72.642.275
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.914.662 -2.644.067
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.454.795 75.286.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -330.936 -184.892
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -330.936 -184.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.138.803 -395.968
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.138.803 -395.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.531.310 377.411
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.368.063 -40.646.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -146.855.231 -43.092.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -146.855.231 -43.092.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.988.602 -6.099.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.988.602 -6.099.576
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -188.453 -176.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.843.345 7.682.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 507.412 262.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 158.335.933 7.420.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
41.039 -72.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.732.179 -288.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -11.732.179 -288.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.940 1.399.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
270.940 1.399.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.236.351 34.981.899
Alınan Faiz
3.939.323 2.611.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -110.934 -111.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.220.041 791.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.100.108 19.902.164
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.007.081 582.874
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-15.233.873 13.483.954
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.695.294 -905.664
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -188.158 -408.630
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.507.136 -497.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -163.860 -209.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 8.250.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -1.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.412.026 -93.486
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.493 11.749.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.038.010 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
60.038.010
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.000.000
Ödenen Faiz
-22.476.529 -11.843.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.667.435 58.082.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.667.435 58.082.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.554.598 10.427.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.887.163 68.510.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.892.932 24.585.029
Finansal Yatırımlar
6 28.357.659 10.243.983
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.323.151 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
25.323.151 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 320.573.229 173.717.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,29 195.154 239.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 320.378.075 173.478.741
Diğer Alacaklar
9 735.874 440.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 735.874 440.353
Peşin Ödenmiş Giderler
10 522.648 497.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 522.648 497.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 4.368.305 60.251
ARA TOPLAM
375.450.647 209.544.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.450.647 209.544.743
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 9.331.328 11.615.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.331.328 11.615.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.896.120 1.757.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 81.819.860 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
14 635.742 592.514
Binalar
14 172.717 178.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 35.334 32.539
Mobilya ve Demirbaşlar
14 425.800 377.767
Özel Maliyetler
14 1.891 4.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.369.082 1.679.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.369.082 1.679.879
Peşin Ödenmiş Giderler
10 162.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 711.341 0
Diğer Duran Varlıklar
1.293.742 1.564.682
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.293.742 1.564.682
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.220.148 98.865.843
TOPLAM VARLIKLAR
474.670.795 308.410.586
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 88.791.485 86.783.546
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 88.791.485 86.783.546
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 88.791.485 86.783.546
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 60.038.010 50.029.673
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 60.038.010 50.029.673
Banka Kredileri
7 60.038.010 50.029.673
Ticari Borçlar
8 242.191.382 83.348.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,29 1.232.162 724.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 240.959.220 82.623.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 898.319 857.280
Diğer Borçlar
9 2.129.906 13.862.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.129.906 13.862.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.419.273
ARA TOPLAM
398.468.375 234.880.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.468.375 234.880.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.697.519 3.556.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.697.519 3.556.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 88.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.697.519 3.645.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
403.165.894 238.526.029
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.255.898 36.006.523
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.778 86.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 2.715.086 2.172.067
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.086 2.172.067
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.086 2.172.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Yasal Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Diğer Yedekler
2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -12.604.689 -22.598.262
Net Dönem Karı veya Zararı
10.679.863 9.967.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.249.003 33.878.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.504.901 69.884.557
TOPLAM KAYNAKLAR
474.670.795 308.410.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 494.317.973 375.171.653 248.015.010 92.898.726
Satışların Maliyeti
21 -436.867.871 -343.238.416 -229.643.398 -77.642.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.450.102 31.933.237 18.371.612 15.256.349
BRÜT KAR (ZARAR)
57.450.102 31.933.237 18.371.612 15.256.349
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -38.995.001 -21.748.053 -12.686.739 -8.198.268
Pazarlama Giderleri
22,23 -5.233.938 -3.589.451 -1.587.056 -1.384.201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -5.267 -7.602 -2.850 -3.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 12.055.052 7.317.910 3.158.432 2.396.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 648.919 -23.729 2.473.132 -5.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.919.867 13.882.312 9.726.531 8.062.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.138.804 395.970 476.783 269.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.058.671 14.278.282 10.203.314 8.331.551
Finansman Giderleri
25 -22.476.529 -11.843.258 -8.638.407 -4.487.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.582.142 2.435.024 1.564.907 3.843.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.531.310 -377.411 -102.020 8.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.761.755 0 -101.936 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 230.445 -377.411 -84 8.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.629.031 -5.098.099 -3.346.171 -1.757.395
Ana Ortaklık Payları
10.679.863 7.155.712 4.809.058 5.610.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.050.832 2.057.613 1.462.887 3.852.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.629.031 -5.098.099 -3.346.171 -1.757.395
Ana Ortaklık Payları
10.679.863 7.155.712 4.809.058 5.610.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975289


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.