" />

KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2021 - 18:20
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.545.697 1.545.697 -3.340.704 -1.795.007
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 1.545.697 27.530.839 31.554.736 59.085.575
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557
Transferler
9.967.080 -9.967.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.870.805 5.870.805 -6.282.860 -412.055
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
543.019 26.485 26.493 26.493
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.019 543.019
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.229 2.876.229 -12.604.697 5.870.805 42.446.840 27.595.174 70.042.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.655.387 -25.053.542
Dönem Karı (Zararı)
-412.055 -1.795.007
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-412.055 -1.795.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.063.922 6.465.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 617.992 400.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 1.054.621 225.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.054.621 225.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.035.859 6.541.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.877.495 -1.861.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.913.354 8.402.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.588.181 -962.512
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.588.181 -962.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -662.021 -126.498
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -662.021 -126.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.429.290 386.374
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.768.825 -32.269.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -79.959.071 -41.447.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -79.959.071 -41.447.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.551.046 -5.211.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.551.046 -5.211.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -517.567 -30.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.491.019 13.888.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 2.724.689 382.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 85.766.330 13.505.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
83.747 -334.122
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.130.638 -525.081
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.130.638 -525.081
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
250.289 1.389.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
250.289 1.389.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.420.692 -27.599.028
Alınan Faiz
2.902.480 1.845.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -62.907 -108.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-604.878 808.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.943.276 31.592.458
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
663.270 1.766.290
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.115.907 23.697.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.332.348 -637.041
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -167.462 -213.077
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.164.886 -423.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -158.291 -184.649
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.250.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -1.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.811.629 4.394.405
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.493 11.749.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.000.000
Ödenen Faiz
-13.838.122 -7.355.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.518 10.933.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.518 10.933.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.554.598 10.427.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.455.080 21.361.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.460.525 24.585.029
Finansal Yatırımlar
6 30.651.458 10.243.983
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 27.616.950 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 27.616.950 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 253.677.069 173.717.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,29 267.246 239.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 253.409.823 173.478.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 644.525 440.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 644.525 440.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 853.163 497.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 853.163 497.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 60.251
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
310.286.740 209.544.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.286.740 209.544.743
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 7.860.233 11.615.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.860.233 11.615.451
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.419.337 1.757.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 81.814.291 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
14 664.147 592.514
Binalar
14 174.485 178.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 38.402 32.539
Mobilya ve Demirbaşlar
14 449.334 377.767
Özel Maliyetler
14 1.926 4.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.322.605 1.679.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.322.605 1.679.879
Peşin Ödenmiş Giderler
10 161.532 192.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 161.532 192.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 711.426 0
Diğer Duran Varlıklar
12 1.314.393 1.372.438
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.314.393 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.267.964 98.865.843
TOPLAM VARLIKLAR
407.554.704 308.410.586
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.888.451 86.783.546
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.888.451 86.783.546
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.888.451 86.783.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 60.000.000 50.029.673
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 60.000.000 50.029.673
Banka Kredileri
7 60.000.000 50.029.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 171.839.056 83.348.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,29 3.449.439 724.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 168.389.617 82.623.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 941.027 857.280
Diğer Borçlar
9 6.731.447 13.862.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.731.447 13.862.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.564.196
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
332.964.177 234.880.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.964.177 234.880.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.548.513 3.556.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.548.513 3.556.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
88.609
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.548.513 3.645.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
337.512.690 238.526.029
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.446.840 36.006.523
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.778 86.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.715.086 2.172.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.086 2.172.067
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.086 2.172.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Yasal Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Diğer Yedekler
2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -12.604.689 -22.598.262
Net Dönem Karı veya Zararı
5.870.805 9.967.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.595.174 33.878.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.042.014 69.884.557
TOPLAM KAYNAKLAR
407.554.704 308.410.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 246.302.963 282.272.927 177.923.686 113.487.397
Satışların Maliyeti
21 -207.224.473 -265.596.039 -156.313.342 -102.179.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.078.490 16.676.888 21.610.344 11.308.097
BRÜT KAR (ZARAR)
39.078.490 16.676.888 21.610.344 11.308.097
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -26.308.262 -13.549.785 -14.394.650 -5.361.216
Pazarlama Giderleri
22,23 -3.646.882 -2.205.250 -1.583.538 -1.106.322
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -2.417 -4.372 -1.450 -2.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 8.896.620 4.921.020 834.085 2.307.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.824.213 -18.270 -1.759.096 196.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.193.336 5.820.231 4.705.695 7.342.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 662.021 126.500 8.563 258.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.855.357 5.946.731 4.714.258 7.601.732
Finansman Giderleri
25 -13.838.122 -7.355.364 -7.073.870 -3.701.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.017.235 -1.408.633 -2.359.612 3.899.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.429.290 -386.374 -1.684.120 -727.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.659.819 -2.343.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 230.529 -386.374 659.745 -727.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.282.860 -3.340.704 -3.419.875 -1.730.644
Ana Ortaklık Payları
5.870.805 1.545.697 -623.857 4.903.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-412.055 -1.795.007 -4.043.732 3.172.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.282.860 -3.340.704 -3.419.875 -1.730.644
Ana Ortaklık Payları
5.870.805 1.545.697 -623.857 4.903.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960282


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.