KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 16:04
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.239 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.299.038 -9.299.038 -3.780.380 -13.079.418
Sermaye Arttırımı
20 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
5.672 633 -225.900 -219.595 -105.448 -325.043
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.117.767 2.117.767 2.117.767
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.961.056 714.025 10.000.000 407.983 -1.216.387 4.993.996 3.079.806 -18.252.538 -9.299.038 21.388.903 32.392.005 53.780.908
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.155.712 7.155.712 -5.098.099 2.057.613
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 7.155.712 33.140.854 29.797.341 62.938.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.273.652 12.935.526
Dönem Karı (Zararı)
2.057.614 -18.526.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.057.614 -18.526.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.570.889 27.288.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 680.553 514.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
451.510 542.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 451.510 542.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.642.275 15.129.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.644.067 -2.660.912
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
75.286.342 17.790.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3 -184.892 8.924.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3 8.924.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -184.892 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -395.968 123.185
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -395.968 123.185
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 377.411 191.833
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 1.862.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.646.604 813.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.092.373 15.613.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -43.092.373 15.613.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.099.576 89.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.099.576 89.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -176.391 -106.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.682.731 -18.424.716
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 262.278 496.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.420.453 -18.921.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.014 48.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -288.760 -478.197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -288.760 -478.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.399.779 4.184.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.399.779 4.184.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.981.899 9.575.111
Alınan Faiz
2.611.923 2.833.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -111.314 -175.398
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
791.144 701.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.902.164 -21.445.061
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
582.874 -432.590
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13.483.954 -6.547.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-905.664 -442.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -408.630 -1.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -497.034 -440.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -209.000 -13.938.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 8.250.000 -84.266
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -1.300.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.486 91.174
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.749.772 1.751.869
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.992.384
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 7.992.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-11.843.258 -19.653.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.082.330 -8.418.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.082.330 -8.418.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.427.972 16.541.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 68.510.302 8.122.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.543.232 10.428.762
Finansal Yatırımlar
36.037.676 49.919.611
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 33.003.168 49.600.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
33.003.168 49.600.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 147.763.250 104.670.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 412.743 144.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 147.350.507 104.526.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
426.008 293.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 426.008 293.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 853.144 676.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 853.144 676.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 127.851 80.119
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
253.751.161 166.069.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.751.161 166.069.516
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 8.017.112 2.050.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.017.112 2.050.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.766.976 1.071.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 74.526.000 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
14 587.425 309.680
Binalar
14 184.999 185.095
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 15.322 23.211
Mobilya ve Demirbaşlar
14 382.031 86.502
Özel Maliyetler
14 5.073 14.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.404.996 1.457.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.404.996 1.457.625
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 1.087.929
Diğer Duran Varlıklar
12 1.539.415 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.539.415 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.841.924 91.482.586
TOPLAM VARLIKLAR
342.593.085 257.552.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 85.788.538 71.435.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 85.788.538 71.435.748
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 85.788.538 71.435.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 101.041.053 51.950.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 101.041.053 51.950.758
Banka Kredileri
7 101.041.053 51.950.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
87.950.648 80.267.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 1.227.450 965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 86.723.198 79.302.744
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 477.525 549.539
Diğer Borçlar
9 1.519.411 1.808.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.519.411 1.808.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
276.777.175 206.012.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.777.175 206.012.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.749.357 2.409.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.749.357 2.409.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
128.358 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.877.715 2.409.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
279.654.890 208.421.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.140.854 19.701.358
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.778 441.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 2.117.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 2.117.767
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.117.767 2.117.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.043.937 3.083.594
Yasal Yedekler
20 3.043.937 3.083.594
Diğer Yedekler
20 2.876.230 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -22.598.264 -19.064.715
Net Dönem Karı veya Zararı
7.155.712 -10.212.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.797.341 29.429.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.938.195 49.130.810
TOPLAM KAYNAKLAR
342.593.085 257.552.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 375.171.653 211.432.780 92.898.726 52.089.320
Satışların Maliyeti
21 -343.238.416 -190.630.622 -77.642.377 -46.593.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.933.237 20.802.158 15.256.349 5.495.406
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.933.237 20.802.158 15.256.349 5.495.406
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -21.748.053 -21.061.317 -8.198.268 -6.939.503
Pazarlama Giderleri
22,23 -3.589.451 -1.764.979 -1.384.201 -685.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -7.602 -8.553 -3.230 -5.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.317.910 6.782.234 2.396.890 1.925.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -23.729 -3.307.520 -5.459 1.555.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.882.312 1.442.023 8.062.081 1.346.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 395.970 -123.183 269.470 66.632
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.278.282 1.318.840 8.331.551 1.412.871
Finansman Giderleri
25 -11.843.258 -19.653.083 -4.487.893 -6.740.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.435.024 -18.334.243 3.843.658 -5.327.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -377.411 -191.833 8.963 -119.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -377.411 -191.833 8.963 -119.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.057.613 -18.526.076 3.852.621 -5.446.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.057.613 -18.526.076 3.852.621 -5.446.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.098.099 -6.011.018 -1.757.395 -2.230.638
Ana Ortaklık Payları
7.155.712 -12.515.058 5.610.016 -3.216.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.117.767 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -597.319 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.715.086 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 2.715.086 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.117.767 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.057.613 -16.408.309 3.852.621 -5.446.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.098.099 -3.893.252 -1.757.395 -2.230.638
Ana Ortaklık Payları
7.155.712 -12.515.057 5.610.016 -3.216.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: 0,00% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,7999 Değişim: -0,16%
Düşük 16,7809 05.07.2022 Yüksek 16,8423
Açılış: 16,8262
17,5416 Değişim: 0,03%
Düşük 17,4976 05.07.2022 Yüksek 17,5577
Açılış: 17,5368
978,29 Değişim: 0,05%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 980,90
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.