" />

KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.04.2020 - 19:52
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 3.108.947 2.876.229 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.099.099 -6.099.099 1.432.098 -4.667.001
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
20 -266.631 -29.774 5.214.092 4.917.687 4.760.609 9.678.296
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 30.961.056 714.025 402.311 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.117.767 -10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.991 -1.730.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.267.789 11.661.226
Dönem Karı (Zararı)
-16.324.506 -4.667.001
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.324.506 -4.667.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15 24.873.016 17.977.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 670.333 1.976.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.741.778 -3.650.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 1.741.778 -3.650.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
792.690 457.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 792.690 320.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 136.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.119.085 28.228.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.894.407 -5.113.734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.013.492 33.341.879
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,24 -3.526.069 -7.722.340
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,24 -3.526.069 -7.722.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 51.413 436.586
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 51.413 436.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 23.786 -1.748.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.233.532 -7.473.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.165.170 11.483.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.165.170 11.483.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-663.491 -201.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -663.491 -201.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.182 -142.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,28 21.842.797 -13.321.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 616.987 -259.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 21.225.810 -13.062.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.239 -1.378
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 591.207 545.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 591.207 545.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -113.710 14.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.327.158 -5.849.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.327.158 -5.849.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.782.042 5.836.968
Alınan Faiz
3.097.513 4.968.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -175.398 -178.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
563.632 1.033.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.256.429 -8.174.710
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-915.430 -2.292.568
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.539.474 -4.388.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-978.041 -1.032.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.341 -18.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -960.700 -1.013.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 12.222.222 17.222.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.045.706 -17.683.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.124.390 -18.619.337
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.730.053 9.678.296
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000
Ödenen Faiz
-25.394.337 -28.297.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.113.030 -15.132.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.113.030 -15.132.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.541.002 31.673.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.427.972 16.541.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.428.762 16.744.906
Finansal Yatırımlar
49.919.611 38.346.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 319.422 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 49.600.189 38.027.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
49.600.189 38.027.517
Ticari Alacaklar
8 104.670.877 90.505.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 144.528 89.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 104.526.349 90.416.052
Diğer Alacaklar
293.394 325.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 293.394 325.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 676.753 674.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 676.753 674.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 80.119 46.432
ARA TOPLAM
166.069.516 146.644.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.069.516 146.644.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 2.050.150 1.354.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.050.150 1.354.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 1.071.008 1.122.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 82.567.000 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
14 309.680 400.739
Binalar
14 185.095 192.168
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 23.211 46.594
Mobilya ve Demirbaşlar
14 86.502 126.880
Özel Maliyetler
14 14.872 35.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.457.625 1.058.851
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.457.625 1.058.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.087.929 1.709.034
Diğer Duran Varlıklar
12 2.939.194 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 2.939.194 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.482.586 91.216.643
TOPLAM VARLIKLAR
257.552.102 237.860.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 71.435.748 65.902.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 71.435.748 65.902.523
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 71.435.748 65.902.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.950.758 54.864.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.950.758 54.864.828
Banka Kredileri
7 51.950.758 54.864.828
Ticari Borçlar
80.267.917 58.425.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 965.173 348.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 79.302.744 58.076.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 549.539 478.300
Diğer Borçlar
1.808.171 1.330.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.808.171 1.330.674
ARA TOPLAM
206.012.133 181.001.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.012.133 181.001.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.409.159 1.791.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.409.159 1.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.409.159 1.791.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.421.292 182.793.312
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.701.358 18.789.769
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
441.905 402.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.117.767 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.083.594 3.079.173
Yasal Yedekler
20 3.083.594 3.079.173
Diğer Yedekler
20 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -19.064.715 -11.927.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.212.116 -6.099.099
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.429.452 36.277.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.130.810 55.067.602
TOPLAM KAYNAKLAR
257.552.102 237.860.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 364.310.715 348.488.492
Satışların Maliyeti
21 -334.666.547 -313.003.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.644.168 35.485.183
BRÜT KAR (ZARAR)
29.644.168 35.485.183
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -28.805.065 -26.126.746
Pazarlama Giderleri
22,23 -2.607.417 -2.240.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -11.331 -37.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.800.242 18.548.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -875.305 -3.342.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.145.292 22.286.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -51.413 -436.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.093.879 21.849.703
Finansman Giderleri
25 -25.394.599 -28.265.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.300.720 -6.415.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.786 1.748.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -23.786 1.748.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.324.506 -4.667.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.324.506 -4.667.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.112.390 1.432.098
Ana Ortaklık Payları
-10.212.116 -6.099.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.117.767 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.117.767 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.117.767 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.117.767 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.206.739 -4.667.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.112.390 1.432.098
Ana Ortaklık Payları
-8.094.349 -6.099.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835445


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.