KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 17:10
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Transferler
-12.617.804 12.617.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.258.694 2.258.694 1.707.941 3.966.635
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 40.775 4.553 -1.107.366 -1.062.038 -686.685 -1.748.723
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 3.108.947 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.099.099 -6.099.099 1.432.098 -4.667.001
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-266.631 -29.774 5.214.092 4.917.687 4.760.609 9.678.296
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.616.979 7.141.329
Dönem Karı (Zararı)
-4.667.001 3.966.635
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.667.001 3.966.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.932.939 4.721.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 1.976.393 947.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.650.222 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.650.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 457.032 372.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 320.921 372.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 136.111 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.687.183 9.947.959
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.113.734 -2.065.014
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.800.917 12.012.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.722.340 -6.027.081
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12,23 -7.722.340 -5.125.642
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -901.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
436.586 42.213
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 436.586 42.213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.748.408 603.082
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.496.715 -1.164.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.473.217 -3.272.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.483.196 -37.594.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 11.483.196 -37.594.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.018 -588.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-201.018 -588.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -142.430 -154.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.321.922 35.005.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 -259.047 -507.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -13.062.875 35.513.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.378 32.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
545.517 -135.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 545.517 -135.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 14.293 19.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.849.475 142.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.849.475 142.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
792.721 5.415.625
Alınan Faiz
4.968.994 2.023.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-178.154 -202.525
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.033.418 -95.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.174.710 -10.083.251
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.292.568 5.683.360
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.388.508 -12.743.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.032.196 -851.813
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -18.395 -24.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.013.801 -827.721
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 17.222.222 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -17.683.660 -1.994.358
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -176.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.575.090 21.967.582
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.678.296 -1.748.723
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.619.763 61.412.675
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
57.619.763 61.412.675
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.575.516 -26.849.973
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-52.575.516 -26.849.973
Ödenen Faiz
-28.297.633 -10.846.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.132.821 19.025.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.132.821 19.025.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.673.823 12.648.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.541.002 31.673.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.744.906 31.732.987
Finansal Yatırımlar
5 38.346.939 31.665.864
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 319.422 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 38.027.517 31.346.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 38.027.517 31.346.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7,27 90.505.707 101.988.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89.655 156.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.416.052 101.832.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 325.716 265.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 325.716 265.658
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 674.571 532.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 674.571 532.141
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10,25 46.432 53.992
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
146.644.271 166.239.545
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.644.271 166.239.545
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.354.337 1.213.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.354.337 1.213.377
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.122.421 1.559.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 78.134.000 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
13 400.739 587.234
Binalar
13 192.168 197.473
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 46.594 67.237
Mobilya ve Demirbaşlar
13 126.880 233.676
Özel Maliyetler
13 35.097 88.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.058.851 1.816.554
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.058.851 1.816.554
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.709.034 986.481
Diğer Duran Varlıklar
7.437.261 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 7.437.261 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.216.643 74.050.439
TOPLAM VARLIKLAR
237.860.914 240.289.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.902.523 61.517.406
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.902.523 61.517.406
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.902.523 61.517.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 54.864.828 1.630.182
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 54.864.828 1.630.182
Banka Kredileri
6 54.864.828 1.630.182
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 58.425.120 71.747.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 348.186 607.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.076.934 71.139.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 478.300 479.678
Diğer Borçlar
1.330.674 634.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.330.674 634.753
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
181.001.445 136.009.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.001.445 136.009.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 52.575.516
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 52.575.516
Banka Kredileri
6 0 52.575.516
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.791.867 1.649.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.791.867 1.649.100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.791.867 54.224.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.793.312 190.233.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.789.769 19.971.181
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
402.311 668.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.079.173 3.108.947
Yasal Yedekler
19 3.079.173 3.108.947
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -11.927.539 -19.400.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.099.099 2.258.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.277.833 30.085.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.067.602 50.056.307
TOPLAM KAYNAKLAR
237.860.914 240.289.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 348.488.492 376.922.339
Satışların Maliyeti
20 -313.003.309 -347.317.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.485.183 29.604.832
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.