KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 21:55
KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.241.213.253 1.422.987.899
Satışların Maliyeti
19 -989.548.126 -1.164.119.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.665.127 258.868.134
BRÜT KAR (ZARAR)
251.665.127 258.868.134
Genel Yönetim Giderleri
20 -75.551.728 -61.011.520
Pazarlama Giderleri
20 -84.011.758 -94.335.743
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.639.463 -2.570.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 69.499.080 53.539.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -85.520.676 -39.900.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.440.582 114.589.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.793.371 168.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.271 -48.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.231.682 114.709.351
Finansman Gelirleri
24 175.027.652 60.092.527
Finansman Giderleri
24 -251.726.783 -172.012.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
532.551 2.788.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.115.767 18.998.871
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -474.554 -314.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.590.321 19.313.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.648.318 21.787.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 13.648.318 21.787.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.648.318 21.787.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,16250000 0,25940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.461.348 373.073.864
Dönem Karı (Zararı)
18 13.648.318 21.787.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.525.706 159.747.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 43.956.598 40.096.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
397.803 -114.595
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 397.803 189.907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -304.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.362.212 34.908.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.770.474 7.201.064
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-22 2.241.157 2.063.918
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.350.581 25.643.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.751.296 75.490.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -8.358.916 -6.797.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 54.110.212 82.288.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 81.268.094 27.953.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.716.332 -442.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 21.716.332 -442.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -13.115.767 -18.998.871
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.791.100 -120.139
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.791.100 -120.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.980.238 974.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.838.953 216.898.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.788.733 -154.442.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17-25 -11.796.872 63.247.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -131.808.875 219.192.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 105.715.320 96.996.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 94.848.743 11.914.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.330.630 -20.009.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
242.012.977 398.434.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.436.098 -5.956.752
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -22.912.701 -18.664.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.202.830 -739.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.311.836 -75.363.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.879.114 183.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-23 5.879.114 183.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.190.950 -75.547.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -28.107.993 -16.553.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -64.082.957 -58.994.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-209.826 -253.400.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.467.723 712.726.254
Kredilerden Nakit Girişleri
5 800.467.723 712.726.254
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-759.819.753 -878.214.837
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -759.819.753 -878.214.837
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.654.829 -3.853.117
Ödenen Faiz
5 -45.217.300 -90.868.149
Alınan Faiz
8.014.333 6.809.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.939.686 44.309.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.939.686 44.309.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.790.569 96.481.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 266.730.255 140.790.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 267.087.823 140.803.554
Ticari Alacaklar
424.999.147 402.325.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 36.479.657 2.573.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 388.519.490 399.751.804
Diğer Alacaklar
3.897.560 13.904.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.897.560 13.904.303
Türev Araçlar
53.132 442.165
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 53.132 442.165
Stoklar
9 390.663.282 258.854.407
Peşin Ödenmiş Giderler
17.834.671 9.879.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 17.834.671 9.879.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 728.276 424.247
Diğer Dönen Varlıklar
44.334.396 30.789.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 44.334.396 30.789.595
ARA TOPLAM
1.149.598.287 857.423.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.149.598.287 857.423.932
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 567.988.122 557.688.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.819.061 5.330.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11-13 173.400.714 133.932.317
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.815.424 8.534.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.815.424 8.534.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 27.772.434 13.534.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
779.795.941 719.020.218
TOPLAM VARLIKLAR
1.929.394.228 1.576.444.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.847.784 189.542.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
335.847.784 189.542.901
Banka Kredileri
5 335.847.784 189.542.901
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.682.175 202.965.742
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.682.175 202.965.742
Banka Kredileri
5 21.086.117 201.067.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.596.058 1.897.857
Ticari Borçlar
526.584.529 421.671.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 295.508.402 179.944.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 231.076.127 241.726.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 13.285.626 6.822.947
Diğer Borçlar
2.672.811 1.401.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.663.702 1.392.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.680.955 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 4.680.955 0
Türev Araçlar
21.327.299 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 21.327.299 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.626.901 2.189.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 66.626.901 2.189.193
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.246.768 27.516.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.131.670 4.080.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.115.098 23.436.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.030.954.848 852.110.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.030.954.848 852.110.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.030.070 107.259.138
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.030.070 107.259.138
Banka Kredileri
5 265.620.743 103.577.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.409.327 3.681.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 999.320 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 15.299.447 19.945.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.829.744 5.276.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.829.744 5.276.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.134.270 27.764.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 32.134.270 27.764.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.292.851 160.245.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.354.247.699 1.012.355.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
575.146.529 564.088.174
Ödenmiş Sermaye
18 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.179.620 406.769.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.179.620 406.769.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -13.193.425 -10.603.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 23.784.678 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 19.384.487 -140.840.586
Net Dönem Karı veya Zararı
18 13.648.318 21.787.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.146.529 564.088.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.929.394.228 1.576.444.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.337.714 21.787.825 19.450.111 19.450.111
Dönem Karı (Zararı)
21.787.825 21.787.825 21.787.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.337.714 -2.337.714 -2.337.714
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.589.963 13.648.318 11.058.355 11.058.355
Dönem Karı (Zararı)
13.648.318 13.648.318 13.648.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.589.963 -2.589.963 -2.589.963
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26 13.648.318 21.787.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.589.963 -2.337.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.237.454 -2.922.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
647.491 584.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 647.491 584.428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.589.963 -2.337.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.058.355 19.450.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.058.355 19.450.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913677


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,70% Hacim : 14.494 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0870 Değişim: -0,23%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6790 Değişim: -0,19%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,22 Değişim: -0,81%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.