KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:06
KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 421.442.633 564.649.350 212.234.271 291.863.699
Satışların Maliyeti
17 -346.701.473 -454.020.846 -179.740.830 -227.417.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.741.160 110.628.504 32.493.441 64.446.412
BRÜT KAR (ZARAR)
74.741.160 110.628.504 32.493.441 64.446.412
Genel Yönetim Giderleri
-34.843.095 -28.659.815 -16.943.742 -15.387.360
Pazarlama Giderleri
-37.743.981 -41.467.757 -14.462.291 -22.586.724
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.942.607 -1.345.469 -907.784 -170.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 51.047.461 30.892.364 20.870.524 9.326.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -43.151.476 -25.212.770 -22.216.795 -7.868.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.107.462 44.835.057 -1.166.647 27.759.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
163.807 3.579 88.820 1.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.271.269 44.838.636 -1.077.827 27.761.093
Finansman Gelirleri
19 45.580.514 26.140.578 29.467.591 16.478.001
Finansman Giderleri
19 -95.598.808 -95.944.981 -47.124.295 -49.585.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.747.025 -24.965.767 -18.734.531 -5.346.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.508.146 9.212.706 4.208.114 3.983.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-189.793 -117.592 -89.267 -51.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.697.939 9.330.298 4.297.381 4.034.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,38380000 -0,18750000 -0,17290000 -0,01620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.891.560 257.174.472
Dönem Karı (Zararı)
16 -32.238.879 -15.753.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.046.032 102.983.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 22.201.523 20.021.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -181.092
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -181.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.330.040 12.447.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.264.624 1.609.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-18 577.763 1.272.993
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 16.487.653 9.565.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.142.137 46.522.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -3.493.370 -3.931.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 27.635.507 50.454.515
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.055.620 29.917.483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.508.146 -9.212.706
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.807 -3.579
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-163.807 -3.579
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.988.665 3.471.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.501.431 181.404.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 98.024.254 21.322.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.997.248 32.651.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -56.282.994 26.811.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -97.069.286 -13.975.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.407.666 118.144.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.583.823 -3.552.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.305.722 268.634.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.603.296 -1.787.496
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -16.233.093 -9.152.554
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-577.773 -519.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.218.110 -30.985.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 171.997 10.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.390.107 -30.996.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.584.636 -4.888.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -25.805.471 -26.107.608
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.863.538 -69.764.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
732.165.525 419.278.660
Kredilerden Nakit Girişleri
5 732.165.525 419.278.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-549.257.559 -441.472.620
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -549.257.559 -441.472.620
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-933.052 -420.162
Ödenen Faiz
5 -25.256.222 -50.986.810
Alınan Faiz
3.144.846 3.836.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.536.988 156.424.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.536.988 156.424.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.790.569 96.481.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 267.327.557 252.906.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 267.689.066 140.803.554
Ticari Alacaklar
302.090.133 402.325.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 997.076 2.573.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 301.093.057 399.751.804
Diğer Alacaklar
5.535.115 13.904.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.535.115 13.904.303
Türev Araçlar
7 4.320.986 442.165
Stoklar
8 315.137.401 258.854.407
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.744.010 9.879.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
387.980 424.247
Diğer Dönen Varlıklar
15 34.449.353 30.789.595
ARA TOPLAM
949.354.044 857.423.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
949.354.044 857.423.932
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 558.313.911 557.688.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 5.547.352 5.330.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
147.705.864 133.932.317
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 145.364.869 131.591.322
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.045.391 8.534.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 23.607.382 13.534.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
744.220.086 719.020.218
TOPLAM VARLIKLAR
1.693.574.130 1.576.444.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
428.399.326 189.542.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 428.399.326 189.542.901
Banka Kredileri
5 428.399.326 189.542.901
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.706.919 202.965.742
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 49.706.919 202.965.742
Banka Kredileri
5 47.068.919 201.067.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.638.000 1.897.857
Ticari Borçlar
321.431.688 421.671.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-22 141.551.905 179.944.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 179.879.783 241.726.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.852.131 6.822.947
Diğer Borçlar
4.575.512 1.401.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.566.403 1.392.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
7 1.149.108 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 16.114.320 6.782.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.567.442 27.516.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.299.058 4.080.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.268.384 23.436.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
863.796.446 856.703.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
863.796.446 856.703.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
248.507.005 107.259.138
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
248.507.005 107.259.138
Banka Kredileri
5 243.843.372 103.577.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.663.633 3.681.798
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 20.938.339 19.945.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 682.424 683.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.129.531 27.764.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.129.531 27.764.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.257.299 155.652.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.163.053.745 1.012.355.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
530.520.385 564.088.174
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 405.440.673 406.769.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
405.440.673 406.769.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.932.372 -10.603.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 23.784.678 162.221.926
Yasal Yedekler
23.784.678 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.384.487 -140.840.586
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -32.238.879 21.787.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
530.520.385 564.088.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.693.574.130 1.576.444.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.301.414 -15.753.060 -17.054.474 -17.054.474
Dönem Karı (Zararı)
-15.753.060 -15.753.060 -15.753.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.301.414 -1.301.414 -1.301.414
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.567.162 162.221.926 -140.840.586 -15.753.060 527.583.589 527.583.589
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328.910 -32.238.879 -33.567.789 -33.567.789
Dönem Karı (Zararı)
-32.238.879 -32.238.879 -32.238.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.328.910 -1.328.910 -1.328.910
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.932.372 23.784.678 19.384.487 -32.238.879 530.520.385 530.520.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.328.910 -1.301.414 -1.219.914 -1.122.174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.703.731 -1.626.767 -1.563.993 -1.402.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374.821 325.353 344.079 280.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
374.821 325.353 344.079 280.550
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.328.910 -1.301.414 -1.219.914 -1.122.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.567.789 -17.054.475 -15.746.331 -2.485.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.567.789 -17.054.475 -15.746.331 -2.485.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867560


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8119 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3232 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,00 Değişim: -0,04%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.