KAP ***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:44
KAP ***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 23.141.145 1.312.460 27.187.388 -320.746.811 517.681.157 1.098.575.339 1.098.575.339
Transferler
-326.139.269 24.981.107 818.839.319 -517.681.157
Dönem Karı (Zararı)
1.100.291.968 1.100.291.968 1.100.291.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
367.438.805 -5.050.616 362.388.189 362.388.189
Sermaye Arttırımı
326.139.269 -326.139.269 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000.000 390.579.950 -3.738.156 52.168.495 171.953.239 1.100.291.968 2.561.255.496 2.561.255.496
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 412.110.087 -2.374.543 52.168.495 171.953.239 1.827.009.411 3.310.866.689 3.310.866.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.899.176 1.712.110.235 -1.827.009.411 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.043.206.717 3.043.206.717 3.043.206.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.696.086 -6.178.683 49.517.403 49.517.403
Sermaye Arttırımı
148.000.000 14.800.000 14.800.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-527.975.331 -527.975.331 -527.975.331
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.625.826.355 1.625.826.355 1.625.826.355
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
998.000.000 1.625.826.355 467.806.173 -8.553.226 167.067.671 1.356.088.143 3.043.206.717 7.649.441.833 7.649.441.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.524.944.787 214.058.867
Dönem Karı (Zararı)
3.043.206.717 1.100.291.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
342.621.870 175.030.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
72.019.082 56.070.044
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.813.815
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.813.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.076.360 32.117.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.876 92.576
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.185.236 32.024.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -296.638.457 142.094.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-296.638.457 142.094.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-79.389.057 -83.157.063
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-76.823.350 -54.642.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.565.707 -28.514.244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 626.463.600 92.594.187
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.909.658 -50.874.544
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.909.658 -50.874.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.860.883.800 -1.061.263.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.598.641.219 -770.343.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.598.641.219 -770.343.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.652.752 -61.990.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.652.752 -61.990.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.910.068 -633.604.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.155.692.122 -358.348.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.577.888 412.699.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
268.577.888 412.699.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-887.736.156 -41.187.100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-887.736.156 -41.187.100
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.598.391.530 395.399.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.220.901 -3.888.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.220.901 -3.888.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.524.944.787 214.058.867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-523.091.877 -56.804.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.475.113 83.618.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -537.566.990 -140.422.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.389.871 -237.460.578
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.773.826.355
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.773.826.355
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-696.250.474 161.027.901
Alınan Faiz
263.593.300 -134.070.234
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.251.779.310 -264.418.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.242.781 -80.205.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.242.781 -80.205.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.100.915 293.096.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.234.343.696 212.890.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.234.343.696 143.100.915
Finansal Yatırımlar
3 1.748.555.877 371.983.256
Diğer Finansal Yatırımlar
1.748.555.877 371.983.256
Ticari Alacaklar
4.104.999.545 2.578.114.082
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 80.013.034 28.037.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.024.986.511 2.550.076.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
152.655.514 149.055.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.655.514 149.055.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
3 76.823.350 0
Stoklar
6 1.282.326.788 1.201.416.720
Peşin Ödenmiş Giderler
1.375.935.356 584.590.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.375.935.356 584.590.901
Diğer Dönen Varlıklar
1.898.362 677.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.898.362 677.459
ARA TOPLAM
9.977.538.488 5.028.939.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.977.538.488 5.028.939.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
36.908.397 34.342.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
3 36.908.397 34.342.690
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8.680.751 8.627.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.680.751 8.627.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
7 1.214.564.752 886.361.012
Arazi ve Arsalar
129.760.240 129.760.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.638.944 23.638.944
Binalar
401.700.558 406.390.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
397.612.620 284.419.937
Taşıtlar
116.487.071 27.484.671
Mobilya ve Demirbaşlar
12.950.103 8.688.124
Özel Maliyetler
181.786 234.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
129.466.782 901.796
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.766.648 4.841.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
324.845.490 194.066.777
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 324.845.490 194.066.777
Peşin Ödenmiş Giderler
399.503.577 35.155.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
399.503.577 35.155.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 290.052.133 230.465.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.274.555.100 1.389.019.967
TOPLAM VARLIKLAR
12.252.093.588 6.417.959.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
329.861.765 1.012.762.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 329.861.765 1.012.762.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.187.094 113.227.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 165.187.094 113.227.638
Ticari Borçlar
1.215.501.933 946.924.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 36.351.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.215.501.933 910.572.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.707.986 28.388.690
Diğer Borçlar
600.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
600.882
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.216.288.001 617.896.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.216.288.001 617.896.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
273.969.975 79.648.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.071.488 7.966.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.768.088 7.554.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
303.400 412.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.500.976 120.702.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.500.976 120.702.771
ARA TOPLAM
4.456.690.100 2.927.516.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.456.690.100 2.927.516.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.161.571 159.475.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 123.161.571 159.475.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.800.084 20.100.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.800.084 20.100.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.961.655 179.576.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.602.651.755 3.107.092.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.649.441.833 3.310.866.689
Ödenmiş Sermaye
11 998.000.000 850.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.625.826.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
459.252.947 409.735.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
459.252.947 409.735.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
467.806.173 412.110.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.553.226 -2.374.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
167.067.671 52.168.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.356.088.143 171.953.239
Net Dönem Karı veya Zararı
3.043.206.717 1.827.009.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.649.441.833 3.310.866.689
TOPLAM KAYNAKLAR
12.252.093.588 6.417.959.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.882.635.830 4.626.151.679 4.190.669.270 1.836.917.008
Satışların Maliyeti
-5.468.552.326 -3.336.435.637 -2.592.980.498 -1.279.708.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.414.083.504 1.289.716.042 1.597.688.772 557.208.555
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.414.083.504 1.289.716.042 1.597.688.772 557.208.555
Genel Yönetim Giderleri
-142.722.521 -45.008.530 -57.533.012 -18.656.635
Pazarlama Giderleri
-370.422.630 -125.582.702 -179.971.027 -53.060.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-42.425.083 -17.969.499 -14.710.876 -5.989.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
918.499.071 562.119.376 267.303.591 210.492.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-679.373.811 -365.509.761 -260.705.780 -140.285.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.097.638.530 1.297.764.926 1.352.071.668 549.708.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
377.891.693 98.281.998 242.628.517 10.042.626
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.838.317 -1.774.664 -21.809.282 -1.774.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.453.691.906 1.394.272.260 1.572.890.903 557.976.946
Finansman Gelirleri
533.434.323 32.114.774 231.429.123 25.256.927
Finansman Giderleri
-317.455.912 -233.500.879 -73.814.442 -39.628.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.669.670.317 1.192.886.155 1.730.505.584 543.605.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-626.463.600 -92.594.187 -302.219.478 -86.597.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-628.809.137 -198.830.566 -317.277.516 -104.370.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.345.537 106.236.379 15.058.038 17.772.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.043.206.717 1.100.291.968 1.428.286.106 457.007.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.043.206.717 1.100.291.968 1.428.286.106 457.007.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.043.206.717 1.100.291.968 1.428.286.106 457.007.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.517.402 362.388.189 43.708.115 16.406.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.723.354 -6.313.269 2.560.102 -3.423.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.240.756 368.701.458 41.148.013 19.830.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.544.670 1.262.653 -512.020 684.743
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
55.696.086 367.438.805 41.660.033 19.145.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.517.402 362.388.189 43.708.115 16.406.684
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.092.724.119 1.462.680.157 1.471.994.221 473.414.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.092.724.119 1.462.680.157 1.471.994.221 473.414.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211865


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.023 Değişim: -0,87% Hacim : 46.586 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 8.021 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9138 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8453 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7749 Değişim: -0,02%
Düşük 31,7118 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.895,69 Değişim: -0,07%
Düşük 1.890,56 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.