KAP ***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 18:49
KAP ***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 23.141.145 1.312.460 27.187.388 -320.746.811 517.681.157 1.098.575.339 1.098.575.339
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-326.139.269 24.981.107 818.839.319 -517.681.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
643.284.569 643.284.569 643.284.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
348.293.148 -2.311.643 345.981.505 345.981.505
Sermaye Arttırımı
326.139.269 -326.139.269 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.683.467 -3.683.467 -3.683.467
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000.000 371.434.293 -999.183 52.168.495 168.269.772 643.284.569 2.084.157.946 2.084.157.946
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 412.110.087 -2.374.543 52.168.495 171.953.239 1.827.009.411 3.310.866.689 3.310.866.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.899.176 1.712.110.235 -1.827.009.411 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.614.920.611 1.614.920.611 1.614.920.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.036.054 -8.226.766 5.809.288 5.809.288
Sermaye Arttırımı
148.000.000 148.000.000 148.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-527.975.331 -527.975.331 -527.975.331
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.625.826.355 1.625.826.355 1.625.826.355
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
998.000.000 1.625.826.355 426.146.141 -10.601.309 167.067.671 1.356.088.143 1.614.920.611 6.177.447.612 6.177.447.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
568.868.830 -223.351.399
Dönem Karı (Zararı)
1.614.920.611 643.284.569
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.614.920.611 643.284.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
181.683.426 47.110.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.731.644 37.536.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.709.500 19.530.637
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.709.500 19.530.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.370.407 7.250.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.479.283 7.158.262
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.876 92.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-78.069.675 60.200.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -78.069.675 60.200.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-114.271.633 -35.671.856
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-955.803
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-113.315.830 -35.671.856
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 324.244.122 5.996.204
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.030.939 -47.732.098
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.813.815
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33.918.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.227.735.207 -913.746.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-605.536.440 -678.230.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.606.234 -79.041.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-196.218.113 -377.911.741
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-821.759.937 -391.011.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.797.738 413.582.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.661.670 4.909.478
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.117.882.041 201.103.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-845.060 -7.146.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
568.868.830 -223.351.399
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-181.745.617 -16.572.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.237.872 60.261.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.983.489 -76.833.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.403.776.059 187.415.147
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.773.826.355
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-494.925.219 492.273.783
Ödenen Faiz
137.604.556 -77.651.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.729.633 -227.207.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.790.899.272 -52.508.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.790.899.272 -52.508.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.100.915 293.096.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.934.000.187 240.588.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.934.000.187 143.100.915
Finansal Yatırımlar
3 423.782.165 371.983.256
Ticari Alacaklar
3.167.567.399 2.578.114.082
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 72.690.303 28.037.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.094.877.096 2.550.076.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
115.393.630 149.055.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
115.393.630 149.055.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
56.626.550 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3 56.626.550 0
Stoklar
6 1.397.634.833 1.201.416.720
Peşin Ödenmiş Giderler
1.040.886.359 584.590.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.040.886.359 584.590.901
Diğer Dönen Varlıklar
1.522.521 677.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.522.521 677.459
ARA TOPLAM
8.137.413.644 5.028.939.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.137.413.644 5.028.939.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
35.298.493 34.342.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
3 35.298.493 34.342.690
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.683.649 8.627.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.683.649 8.627.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
7 975.750.333 886.361.012
Arazi ve Arsalar
129.760.240 129.760.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.638.944 23.638.944
Binalar
403.263.985 406.390.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
322.152.274 284.419.937
Taşıtlar
50.478.450 27.484.671
Mobilya ve Demirbaşlar
10.890.839 8.688.124
Özel Maliyetler
206.290 234.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
31.901.001 901.796
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.458.310 4.841.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 246.722.368 194.066.777
Peşin Ödenmiş Giderler
400.620.389 35.155.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 233.846.083 230.465.840
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.900.921.315 1.389.019.967
TOPLAM VARLIKLAR
10.038.334.959 6.417.959.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
514.341.259 1.012.762.245
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 514.341.259 1.012.762.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.774.951 113.227.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 154.774.951 113.227.638
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
981.721.783 946.924.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 39.649.510 36.351.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 942.072.273 910.572.079
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
49.214.158 28.388.690
Diğer Borçlar
600.882 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 600.882 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.735.778.512 617.896.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.735.778.512 617.896.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
144.776.543 79.648.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.161.529 7.966.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.858.129 7.554.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
303.400 412.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.691.296 120.702.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 96.691.296 120.702.771
ARA TOPLAM
3.690.060.913 2.927.516.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.690.060.913 2.927.516.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
148.964.914 159.475.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 148.964.914 159.475.205
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.861.520 20.100.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.861.520 20.100.894
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.826.434 179.576.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.860.887.347 3.107.092.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.177.447.612 3.310.866.689
Ödenmiş Sermaye
11 998.000.000 850.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.625.826.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
415.544.832 409.735.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
415.544.832 409.735.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
426.146.141 412.110.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.601.309 -2.374.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
167.067.671 52.168.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.356.088.143 171.953.239
Net Dönem Karı veya Zararı
1.614.920.611 1.827.009.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.177.447.612 3.310.866.689
TOPLAM KAYNAKLAR
10.038.334.959 6.417.959.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.691.966.560 2.789.234.671 2.798.144.635 1.708.322.859
Satışların Maliyeti
-2.875.571.828 -2.056.727.184 -1.562.356.900 -1.246.652.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.816.394.732 732.507.487 1.235.787.735 461.670.680
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.816.394.732 732.507.487 1.235.787.735 461.670.680
Genel Yönetim Giderleri
-85.189.509 -26.351.895 -48.700.025 -10.619.358
Pazarlama Giderleri
-190.451.603 -72.522.533 -104.512.785 -39.679.618
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-27.714.207 -11.979.666 -20.650.248 -5.560.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 651.195.480 351.626.955 535.110.193 167.353.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -418.668.031 -225.224.406 -340.265.897 -141.145.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.745.566.862 748.055.942 1.256.768.973 432.019.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
135.263.176 88.239.372 18.362.140 85.250.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.035 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.880.801.003 836.295.314 1.275.131.113 517.269.410
Finansman Gelirleri
15 302.005.200 6.857.847 265.734.309 5.004.254
Finansman Giderleri
15 -243.641.470 -193.872.388 -145.820.068 -144.454.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.939.164.733 649.280.773 1.395.045.354 377.818.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-324.244.122 -5.996.204 -302.109.863 27.732.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -311.531.621 -94.460.253 -246.207.159 -41.762.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -12.712.501 88.464.049 -55.902.704 69.494.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.920.611 643.284.569 1.092.935.491 405.551.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.920.611 643.284.569 1.092.935.491 405.551.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.614.920.611 643.284.569 1.092.935.491 405.551.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.809.287 345.981.505 -4.632.862 324.674.639
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.036.054 348.293.148 0 324.255.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.283.457 -2.889.553 -5.791.077 524.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.056.690 577.910 1.158.215 -104.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.056.690 577.910 1.158.215 -104.843
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.809.287 345.981.505 -4.632.862 324.674.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.620.729.898 989.266.074 1.088.302.629 730.225.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.620.729.898 989.266.074 1.088.302.629 730.225.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186658


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.021 Değişim: -0,07% Hacim : 34.080 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9014 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4491 Değişim: -0,04%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.922,50 Değişim: -0,08%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.