" />

KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 23:57
KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Transferler
33.411.918 33.411.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.516.013 -6.516.013 -6.516.013
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.516.013 -6.516.013 -6.516.013
Kar Payları
-380.915 -380.915 -380.915
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 139.487.931 10.321.839 -6.516.013 316.854.636 316.854.636
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 10.321.839 -18.404.402 304.423.232 304.423.232
Transferler
-18.404.402 18.404.402
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.751.956 -24.751.956 -24.751.956
Dönem Karı (Zararı)
-24.751.956 -24.751.956 -24.751.956
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 -8.082.563 -24.751.956 279.671.276 279.671.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.268.117 -19.782.149
Dönem Karı (Zararı)
-24.751.956 -6.516.013
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.751.956 -6.516.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.891.226 23.162.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.205.956 6.244.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 14.127
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.427.834 5.015.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
316.237 1.111.912
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62.131
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
481.431 584.287
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.630.166 3.381.141
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.405.736 11.302.282
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
246.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
466.339 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
869.161 1.388.178
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
869.161 1.388.178
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.454.780 -1.047.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -108
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.134.584 -35.572.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.173.211 13.522.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-864.740 -5.618.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.308.471 19.140.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.892.084 -46.444.166
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.716.574 7.521.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.562.650 -9.486.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.606.037 -13.010.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.956.613 3.524.495
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-646.197 -829.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 144.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.784.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.929.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.508.598 -18.925.678
Alınan Faiz
1.252.056 104.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-987.248
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.575 26.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.912.676 -8.252.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -82.206.446 -8.254.638
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14.293.770 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.142.786 35.106.699
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.889.766 48.081.538
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
86.688
Ödenen Faiz
-15.750.626 -13.252.481
Alınan Faiz
-83.042 277.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
961.993 7.071.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
961.993 7.071.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.173.302 97.285.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.135.295 104.356.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.136.188 5.173.302
Ticari Alacaklar
6 215.203.878 198.030.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 49.735.460 48.870.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
165.468.418 149.159.947
Diğer Alacaklar
329.375 3.222.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
329.375 3.222.761
Stoklar
7 58.298.971 51.582.397
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.854.520 2.171.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.854.520 2.171.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 71.378 59.803
Diğer Dönen Varlıklar
23.808.563 8.031.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.808.563 8.031.460
ARA TOPLAM
311.702.873 268.272.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.702.873 268.272.000
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.046.233 720.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.046.233 720.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 31.310.023 32.179.184
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 9.263.075 9.298.885
Maddi Duran Varlıklar
10 517.853.631 435.403.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.205.185 2.346.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.330.239 5.328.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.330.239 5.328.773
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.939.028 23.232.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.624.621 9.169.841
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
593.572.035 517.680.880
TOPLAM VARLIKLAR
905.274.908 785.952.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 177.412.658 27.850.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.412.658 27.850.515
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 27.102.364 91.380.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.102.364 91.380.894
Ticari Borçlar
6 144.402.231 84.839.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 60.276.731 22.670.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
84.125.500 62.168.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.849.145 2.235.366
Diğer Borçlar
3.577.154 5.238.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.952.907 2.921.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
624.247 2.316.774
Türev Araçlar
15.994.779 15.528.440
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.382.156 12.376.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.382.156 12.376.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.140.081 3.401.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
250.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.890.081 3.401.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.105.542 2.080.612
ARA TOPLAM
392.966.110 244.931.292
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.966.110 244.931.292
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 215.049.548 220.069.803
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.587.974 16.528.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.607.718 11.684.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.980.256 4.843.852
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.637.522 236.598.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.603.632 481.529.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.671.276 304.423.232
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.420.666 -1.420.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.144.771 -1.144.771
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-275.895 -275.895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 139.487.931 139.487.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.082.563 10.321.839
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.751.956 -18.404.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.671.276 304.423.232
TOPLAM KAYNAKLAR
905.274.908 785.952.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 85.266.177 82.791.059
Satışların Maliyeti
17 -92.357.659 -66.646.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.091.482 16.144.383
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.091.482 16.144.383
Genel Yönetim Giderleri
-8.637.568 -9.287.581
Pazarlama Giderleri
-463.935 -963.612
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-86.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.483.380 1.862.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.774.480 -2.210.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.484.085 5.458.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 327.872 305.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -227.113 -286.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -869.161 -1.388.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.252.487 4.089.248
Finansman Gelirleri
19 82.149 288.652
Finansman Giderleri
19 -11.036.399 -11.941.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.206.737 -7.563.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.454.780 1.047.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 147.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 6.454.780 900.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.751.957 -6.516.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.751.957 -6.516.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -24.751.957 -6.516.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 16 0,33906790 0,08926045
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.751.957 -6.516.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.751.957 -6.516.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844616


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.