;

KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 21:56
KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Transferler
3.648.218 -3.648.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 32.051.865 32.137.028 32.137.028
Dönem Karı (Zararı)
32.051.865 32.051.865 32.051.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 85.163 85.163
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.288.318 -243.377 106.076.013 10.321.839 32.051.865 321.356.552 321.356.552
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Transferler
33.411.918 -33.411.918 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.253 -33.452 -16.221.772 -16.564.477 -16.564.477
Dönem Karı (Zararı)
-16.221.772 -16.221.772 -16.221.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.253 -33.452 -342.705 -342.705
Kar Payları
-380.915 -380.915 -380.915
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.001.243 -219.113 139.487.931 10.321.839 -16.221.772 306.806.172 306.806.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.889.178 -56.656.164
Dönem Karı (Zararı)
-16.221.772 32.051.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.452.827 48.160.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.939.806 20.087.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.127 586.638
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.127 586.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.345.500 4.859.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.386.948 1.567.099
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -83.299 -97.197
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.915.156 684.840
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.126.695 2.704.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.259.703 14.068.324
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 266.919 -10.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 12.945.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.201.460 -491.927
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 4.201.460 -491.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.506.949 9.134.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.013.677 -74.058
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.013.677 -74.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.731.280 -89.248.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006.335 -53.990.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.863.982 -24.991.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.870.317 -28.998.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-598.732 -6.220.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-717.510 -18.427.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.659.252 -6.211.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.209.066 9.215.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.549.814 -15.427.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.762.121 -4.397.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.499.775 -9.036.274
Ödenen Temettüler
-40.022.045
Alınan Faiz
1.019.760 3.354.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.472.311 -2.915.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -158.046 -8.036.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.424.137 -14.061.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.103.111 106.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.756.605 -14.168.360
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-41.770.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.228.195 104.564.162
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.497.479 119.101.835
Ödenen Faiz
-49.634.928 -15.530.086
Alınan Faiz
3.909.254 992.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.763.154 33.846.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.763.154 33.846.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 97.285.094 79.455.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.521.940 113.301.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.523.081 97.426.839
Ticari Alacaklar
6 201.641.993 203.662.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.385.788 48.521.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
150.256.205 155.140.649
Diğer Alacaklar
1.311.907 147.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.311.907 147.636
Stoklar
7 60.568.904 59.851.394
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.634.270 4.599.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.634.270 4.599.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.385.338 2.688.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.385.338 2.688.802
ARA TOPLAM
281.065.493 368.376.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.065.493 368.376.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
720.776 1.327.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
720.776 1.327.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 31.992.851 36.227.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.560.734 7.753.524
Maddi Duran Varlıklar
10 341.859.178 265.691.662
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.462.561
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.073.550 5.310.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.073.550 5.310.507
Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.751.193 3.671.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.698.085 3.925.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
443.118.928 323.906.714
TOPLAM VARLIKLAR
724.184.421 692.283.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 145.892.556 239.078.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 11.305.167 12.085.417
Ticari Borçlar
6 57.845.969 50.302.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 11.680.701 22.889.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.165.268 27.412.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.128.923 1.453.817
Diğer Borçlar
3.704.331 5.932.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.147.290 1.828.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.557.041 4.103.500
Türev Araçlar
12.945.938
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 13.666.109 16.756.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.666.109 16.756.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 137.002 106.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.554.754 4.690.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.287.500 809.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.267.254 3.880.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
770.294 322.190
ARA TOPLAM
255.951.043 330.727.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.951.043 330.727.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 146.454.523 25.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.972.683 12.803.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.608.512 8.799.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.364.171 4.004.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.427.206 37.803.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.378.249 368.531.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.806.172 323.751.564
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.220.356 -877.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.001.243 -691.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.001.243 -691.990
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-219.113 -185.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 139.487.931 106.076.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.321.839
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.221.772 33.792.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.806.172 323.751.564
TOPLAM KAYNAKLAR
724.184.421 692.283.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 250.640.631 293.433.963 87.773.255 95.024.321
Satışların Maliyeti
17 -187.204.218 -211.765.198 -63.515.875 -65.764.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.436.413 81.668.765 24.257.380 29.260.006
BRÜT KAR (ZARAR)
63.436.413 81.668.765 24.257.380 29.260.006
Genel Yönetim Giderleri
-27.673.454 -20.027.574 -9.176.287 -7.525.476
Pazarlama Giderleri
-9.301.960 -8.782.490 -3.061.256 -2.785.952
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-239.366 -189.668 -78.568 -63.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.281.455 14.917.063 871.306 4.796.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.732.976 -9.455.929 -2.299.349 -4.027.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.770.112 58.130.167 10.513.226 19.654.216
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.931.978 873.014 559.622 303.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -737.030 -897.096 -209.430 -293.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -4.201.460 491.927 -1.021.744 -832.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.763.600 58.598.012 9.841.674 18.830.969
Finansman Gelirleri
19 3.768.650 1.249.054 2.738.468 563.969
Finansman Giderleri
19 -46.260.971 -18.660.628 -24.367.839 -9.147.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.728.721 41.186.438 -11.787.697 10.247.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.506.949 -9.134.573 3.182.303 -2.548.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -188.803 -7.329.766 -188.803 -2.640.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.695.752 -1.804.807 3.371.106 92.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç ? -0,22221605 0,43906664 -0,11788211 0,10546664
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.705 85.163 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.566 99.028 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-33.452 5.941 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.452 5.941 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.313 -19.806 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.313 -19.806 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.705 85.163 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.564.477 32.137.028 -8.605.394 7.699.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.564.477 32.137.028 -8.605.394 7.699.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798351


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.